ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 Kids Care cambodia ជួយកុមារក្រីក្រកម្ពុជា KCC Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Village កន្រ្តក
2 Kindermissionswerk NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
3 KKEV Cambodia KKEV Phnom Penh Dangkao Krang Thnong Village សំរោងទាវ
4 KNK Cambodia កុមារឥតព្រំដែនកម្ពុជា KNK Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Village ចំការឬស្សី
5 Knk Network Cambodia កុមារឥតព្រំដែនកម្ពុជា KnK Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Chamkar Russey Village
6 Knowledge Association for Pro-Poor Child ពុទ្ធិជួយក្មេងក្រីក្រ K A P ស ព ក Kampot Tuek Chhou Preaek Tnaot Village ត្រពាំងរពៅ
7 Koh Krolor Community NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
8 Kohke CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
9 Kohkong Tourist Transport Association ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង KTTA Koh Kong Mondol Seima Pak Khlang House 6 Village ចំយាប
10 Kohn Pedersen Fox Associates NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
11 Kohn Pedersen Fox Associates NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
12 Kokkyo Nakis Kodomotachi បណ្តាញកុមារឥតព្រំដែនកម្ពុជា KNK Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Village ព្រែកព្រះស្តេច
13 Koma Rikreay Association Center កុមាររីករាយ KMR គ្មាន Battambang Battambang Chamkar Samraong Village ចំការសំរោងមូយ
14 Komar Pikar Foundation អង្គការមូលនិធិកុមារពិការ KPF មកព Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #43 Wat Sarawoan Techo St 178
15 Kon Khleng Community Best Organization កូនខ្លែង KKCBO Banteay Meanchey Phnum Srok Paoy Char Village កូនខ្លែង
16 Kone Kmeng Organization អង្គការកូនក្មេង KK ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #44CEo St. 454
17 Kong Pisey Disability Development Federation KDDF Kampong Speu Kong Pisei Tuek L'ak Ang Don Pil Village
18 Kongva CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
19 Korea Ministry Support Center Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #14 St. 330
20 Korean Catholic Lay People and Korean Missionary Society Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
21 Korean Community for Service in Cambodia កូរ៉េបំរើសេវាកម្មនៅកម្ពុជា KCSC Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh House 16 st 252
22 Korean Foundation for World Aid in Cambodia មូលនិធិកូរ៉េសំរាប់ជួយពិភពលោកនៅកម្ពុជា KFWAC Phnom Penh Dangkao Kakab #177 St. 121
23 Korean International Cooperation Agency ភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិកូរ៉េ KOICA Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit Phnom Penh Tower, 12th Floor, #445, Monivong Blvd, Corner Street 232,
24 Korean International Cooperation Agency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
25 Korean Missionary Society សមាគមសាសនទូតកូរ៉េ KOMISO Phnom Penh Saensokh Khmuonh Hanoi street, Phum Banla Saet
26 Korean Society for Service in Asia សមាគមន៍កូរ៉េសំរាប់បំរើការនៅអាស៊ី KSSA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #19-21 St. 330
27 Korean Takmao Training Center មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលភាសាកូរ៉េក្រុងតាខ្មៅ KTTC ម.ប.ភ.ក.ត Kandal Ta Khmau Daeum Mien #62F, National Road 2 Daeum Miem Vilage
28 Kossamak National Hospital មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir No.28CEo, Steet 271
29 Krama Yoga Cambodia ក្រមាយោគៈកម្ពុជា KYC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #52 St. 302
30 Kratie Disable People Organization ជនពិការខេត្តក្រចេះ KDPO អ.ជ.ក្រ.ច Kratie Kracheh Ou Ruessei Village ស្រែស្តៅ
31 Kratie Disable Women Forum វេទិកាស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តក្រចេះ KDWF Kratie Kracheh Roka Kandal Village រកាកណ្តាល
32 Kratie Women's Welfare Association សមាគមសុខុមាលភាពស្រ្តីខេត្តក្រចេះ KWWA Kratie Kracheh Ou Ruessei Srae Sdau
33 Kres Agriculture Development Cooperative NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
34 Kres Weaving Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
35 Krom Akphiwat Phum ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ KAWP Battambang Sangkae Ou Dambang Muoy #133, Group.2, wat tamim village
36 Krom Bechektes Samaharankam ក្រុមបច្ចេកទេសសមាហរណកម្ម KBS Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House 63បេ Village គោកឃ្លាង
37 Krousa Kaksekor Organization អង្គការគ្រួសារកសិករ KKO អ.គ.ក. Svay Rieng Romeas Haek Kampong Trach
38 Krousar Thmey គ្រួសារថ្មី KT Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #4 St. 257
39 Krousar Yoeung គ្រួសារយើង KrY គ.ស.យ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir 38BE0-E1 Street 598
40 Krusar Yeung Prevklong School NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
41 KT and G (Korea Tomorrow and Global) Foundation in Cambodia Phnom Penh Ruessei Kaev Not Selected #50D Russian Blvd
42 KT TOWER Phnom Penh NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
43 Kumar Ney Kdey Sangkheum កុមារនៃក្តីសង្ឃឹម KNKS ក.ន.ក.ស Battambang Battambang Svay Pao ក្រុម41 Village ព្រែកមហាទេព
44 Kumnit Thmey Organization គំនិតថ្មី KNTO Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay Village សុភី
45 Kunathor Organization អង្គការគុណធម៌ KNT Battambang Battambang Rotanak House 624 ក្រុម14
46 Kwangsang Foundation International Phnom Penh Not Selected Not Selected #201
47 Kwangsang Foundation International Phnom Penh Not Selected Not Selected #78
48 La Chaîne de l’Espoir NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
49 Laboratory Services NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
50 Laen Chong Community Shop NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
51 Laen Kren Community Shop NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
52 Land Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
53 Landmine Disability Support គាំទ្រពិការភាពដោយសារមីន LMDS គ ព ម Kampong Chhnang Kampong Tralach Ou Ruessei Village Salalak 5
54 Lanp for Mercy Phnom Penh Not Selected Not Selected #95
55 Latter Day Saint Charities LDSC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei ផ្ទះលេខ ៥៩៨ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី
56 Lavender Church in Singapore NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
57 Le Resiuge សណំ Le Resiuge Kandal Angk Snuol Tuol Prech Village គោល
58 Lead Co-Lawyer NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
59 Leadership Character Development Institute វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិង ចរិតលក្ខណៈ LCDI Phnom Penh Not Selected Not Selected #283, St.369
60 Leadership Training Association of Cambodia បណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជា LTAC Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy #13F St. លំ
61 Learning for Success Center មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាដើម្បីជោគជ័យ LSC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #35សេ St. 155
62 Legacy of Hope International កេរតំណែលនៃក្តីសង្ឃឹមអន្តរជាតិ LHI Battambang Battambang Preaek Preah Sdach House 1០6 Village ព្រែកព្រះស្តេច
63 Legal Aid of Cambodia ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា LAC ជ.ច.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #57-59 St. 516
64 Legal support for children and women ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្រ្តី LSCW ជ.ច.ក.ស Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #132E-F St. 135
65 Les amis de Our Home NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
66 Les Enfant du Wat Norkor association and Rustic Parthway NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
67 Les Enfants du Sourire khmer សម្រស់ភត្រាកុមារខ្មែរ ESK Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva #27E St. ទន្លេមេគង្គ
68 Les Restaurant Des Enfant ផ្ទះបាយកុមារ LRDE Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #26 St. 454
69 Les rophelins d'Angkor /ODA Phnom Penh Not Selected Not Selected #37
70 Leucaena Communication Japonesial Kampong Cham Not Selected Not Selected Phum krous
71 Liberal Vision ទស្សនៈសេរីភាព LV ទ.ស.ភ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Kak Muoy House 132 st 122
72 Liberty Association សមាគមសេរីភាព ស.ស.រ.ភ Not Selected Not Selected Not Selected
73 Lien Aid លៀនអេដ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak ភ្នំពេញសែនធ័រ
74 Life and Hope Association សមាគមជីវិត និងក្តីសង្ឃឹម LHA Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk #211 Wat Damnak
75 Life and Natural ជីវិតនិងធម្មជាតិ LAN Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok House 72 Village ជ្រោយថ្ម
76 Life With Dignity ជីវិតថ្លៃថ្នូរ LWD N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir 22, Street 604
77 Life with Dignity អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ LWD Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #22, Street 604
78 Light for the World NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
79 Light New of Unity សាមគ្គីពន្លឺថ្មី LNU ស ព​ ថ Prey Veng Kampong Trabaek Prey Chhor Village បេង
80 Light of Community Development ពន្លឺអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ LCD Kampong Cham Kampong Siem Ampil Village អណ្តូងច្រុស
81 Likely food Development and Agriculture អភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពរស់នៅ និងកសិកម្ម LAD Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong Village 6
82 Liliane Fonds NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
83 Little Heart Organization Kandal Lvea Aem Akreiy Ksatr ភូមិទួលមាស
84 Live and Learn Environmental Education អប់រំស្ដីពីការរស់នៅជាមួយបរិស្ថានកម្ពុជា LLEC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #40, Street 568
85 Live for Development រស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ LFD រ ដ អ Pursat Bakan Snam Preah Village ស្វាយព្រៃ
86 Livelihood Improvement Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
87 Living Waters Cambodia Project Phnom Penh Not Selected Not Selected #14
88 Lo Scoiallolo Onlus ខ្ញុំយល់ ខ្ញុំដឹង LOSO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #88អា St. តាផុន
89 Local Authorities NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
90 Local Church Leaders NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
91 Local communities NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
92 Local Economic Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក LED អ ស ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #69A-71A, Borey Phnom Penh Thmey
93 Local government NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
94 Local NGOs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
95 Local relevant Authorities NULL Companies NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
96 Loeur du Cambodge Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #37 St. 592
97 Lokrou Organization អង្គការលោកគ្រូូ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir #26 St. 134
98 Lom Orng Organization អង្គការលំអង អ.ល.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #173, St.592
99 Lom-Orng Organisation អង្គការ លំអង LO លំអង Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir Head Office: No. 173 St. 592 Beung Kak I Toulkok
100 Lorenzo Cogliolo LC Phnom Penh Not Selected Not Selected
101 Lorenzo Cogliolo LC Phnom Penh Not Selected Not Selected
102 Lorenzo Cogliolo LC Phnom Penh Not Selected Not Selected
103 Lotus Outreach NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
104 Lotus Outreach Cambodia LOC Phnom Penh Dangkao Dangkao #
105 Lotus Outreach Cambodia អង្គការមូលនិធិផ្កាឈូក LOCAM Phnom Penh Not Selected Not Selected
106 Louvain Cooperation au Developpement ឡូវ៉ែន សហប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍ LD Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 17A St. 282
107 Love Cambodia Organization អង្គការស្រលាញ់កម្ពុជា LC Prey Veng Krong Prey Veng Sangkat Kampong Leav Village លេខ3
108 Lutheran World Mission Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageក្រោះ
109 Luxembourg Ministry of Foreign Affairs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
110 LW-USA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
111 M'Lop Tapang ម្លប់តាប៉ាង MT អ.ម.ត. Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon Village 4,
112 Macquarie University NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
113 MAFF NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
114 MAG Inc NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
115 Magna Children at Risk ម៉ាក់ណា MAGNA Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #3 St. 75
116 Maharishi Foundation for World Peace Cambodia មូលនិធិមហាឬស្សី ដើម្បីសន្តីភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា MFWPC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #39 St. 11, Borey New World I
117 Mahidol University International College NULL Bangkok NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
118 Making a Difference for Good ដើម្បីជីវភាពប្រសើរឡើង MDG Siemreap Not Selected Not Selected Villageខ្នុរ
119 Malachite Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
120 Malaria Consortium ក្រុមអ្នកឯកទេសជំងឺគ្រុនចាញ់ MC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 41st334
121 Malteser International MI Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk # 220 Salar Komroek Village
122 Maly Association សមាគមម៉ាលី Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun 2E, St. 22BT
123 Manons Unidas NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
124 Margaret A Cargill Foundation Not Selected Not Selected Not Selected
125 Marie Stopes International Cambodia ម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជា MSIC Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak House 12E0 st 41
126 Marist Solidarity Cambodia សាមគ្គីធម៌ម៉ារីស្តកម្ពុជា Kandal Ta Khmau Kampong Samnanh Phum Prek Reang
127 Market Requirements Document NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
128 Marti Trust NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
129 Maryknoll ម៉ារីណុលកម្ពុជា Maryknoll Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #59 St. 320
130 Mateabroad NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
131 Matsabroad Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
132 Mayibuye NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
133 Mck Night NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
134 Mday Rik Reay Khon Rik Reay ម្តាយរីករាយ កូនរីករាយ MRKR ម.រ.ក.រ Preah Vihear Krong Preah Vihear Sangkat Kampong Pranak Village គោកបេង
135 Medecine du Monde Phnom Penh Not Selected Not Selected
136 Media គំនិតផ្តួចផ្តើម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍និងអប់រំសារព័ត៌មានសំរាប់អាស៊ាន Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak អាគារF មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ
137 Media for Education and Development in Action NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
138 Media for Education and Development in Action សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីការអប់រំ និង អភិវឌ្ឍន៍ MEDIA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #26, St.129
139 Media Khmer Development Organization មាតាខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ MKD ម ខ អ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor House 15 st 272
140 Medical Teams International មេឌីខលធីមអិនធឺណាសឺណល MTI Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #5 St. 390
141 Medicine de l'espoit Cambodge វេជ្ជសាស្រ្តក្នុងក្តីសង្ឃឹមកម្ពុជា MEC Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy #2អា8 St. 118
142 Medicine de la Nature MDLN Ratanakiri Not Selected Not Selected Village3
143 Medicines Sans Frontiers-France/ Doctors Without Borders គ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន MSF-F N/A Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #11 Street 368
144 Medicins Sans Frontieres-belgium Phnom Penh Not Selected Not Selected ផ្ទះ19 ផ្លូវ 388
145 Mekong Institute of Cambodia វិទ្យាស្ថានមេគង្គកម្ពុជា MIC វ ម ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir Building B, # 386 Monivong Blvd
146 Mekong Plus មេគង្គផ្លាស MPLUS Svay Rieng Rumduol Kampong Chak chork village
147 Mélanie Mossard MM Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir
148 Mennonite Central Committee គណម្មាធិការមិត្តភាពមែនណូណៃថ៍ MCC អឹម ស៊ី ស៊ី Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #78A St. 504
149 Mental Association of Cambodia សុខភាពផ្លូវចិត្តកម្ពុជា MHAC ស​ ស ផ ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy House 112st 173
150 Mercy Ministries Foundation មូលនិធិព័ន្ធកិច្ចមេត្តា MMF Banteay Meanchey Not Selected Not Selected ភូមិប៉ាលីលេយ្យ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត
151 Mercy Teams International Limited ក្រុមនៃក្តីមេត្តាអន្តរជាតិ MTI Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir #62 St. 355
152 Me’rial Company NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
153 Miki Home Cambodia Not Selected Not Selected Not Selected
154 Millennium Challenge Corporation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
155 Mines Advisory Group ម៉ែក MAG Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #29 St. 222
156 Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ MAFF ក.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak No 200 Norodom Blvd
157 Ministry of Civil Service Cambodia ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ MCS Phnom Penh Pur SenChey Chaom Chau St.ang tamenh, Kork chambok village
158 Ministry of Commerce ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម MOC Phnom Penh Saensokh Tuek Thla Lot 19-61, MOC Road (113B Road), Russian Blvd, Phum Teuk Tl
159 Ministry of Culture and Fine Arts ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ MCFA Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St. 227 Norodom Blvd
160 Ministry of Economy and Finance ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញាវត្ថុ MEF Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum Street #92
161 Ministry of Education Youth and Sports ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា MOEYS Phnom Penh Not Selected Not Selected No 80 Norodom Blvd
162 Ministry of Environment ក្រសួងបរិស្ថាន MOE Phnom Penh Not Selected Not Selected No 48 Sihanouk Blvd
163 Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិកាអន្តរជាតិ MFAIC Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak No.3 Street Samdech Hun Sen
164 Ministry of Foreign Affairs Japan NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
165 Ministry of Foreign Affairs Netherlands NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
166 Ministry of Foreign Affairs of Japan NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
167 Ministry of Health ក្រសួងសុខាភិបាល MOH Phnom Penh Not Selected Not Selected # 151-153 Kampuchea Krom Blvd
168 Ministry of Industry Mines and Energy ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ និងថាមពល MIME Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei #79-89, Pasteur Street (51)
169 Ministry of Information ក្រសួងពត៌មាន MOF Phnom Penh Doun Penh Srah Chak No 62 Monivong Blvd.
170 Ministry of Interior ក្រសួងមហាផ្ទៃ MOI Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov No 275 Norodom Blvd
171 Ministry of Justice ក្រសួងយុត្តិធម៌ MOJ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #41, Sothearos Blvd
172 Ministry of Labour and Vocational Training ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ MLVT Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy No 3 Russian Federation Blvd
173 Ministry of Land Management Urban Planning and Construction Cambodia ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ MLMUPC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek No.771-773, Monivong Blvd
174 Ministry of National Assembly Senate Relation and Inspection ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច MONASRI Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #126, St.3
175 Ministry of National Defense ក្រសួងការពារជាតិ MND Phnom Penh Prampir Meakkakra Not Selected Russian Federation Blvd. Corner Street 175
176 Ministry of Planning ក្រសួងផែនការ MOP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy No 386 Monivong Blvd
177 Ministry of Post and Telecommunication ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ PTC ប.ទ.ក Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum Corner of Street 13 and 102
178 Ministry of Public Works and Transport ក្រសួងសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន MPWT Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum Corner of Street 41(Preah Norodom Blvd) and St.106
179 Ministry of Religions and Cults ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា MRC Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #393, Preh Sisowath
180 Ministry of Rural Development ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ MRD Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap St.110 (Confederation de la Russie Blvd), Corner of Tchecoslovaquie (St. 169), Ground Floor
181 Ministry of Social affairs Veteran and Youth Rehabilitation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
182 Ministry of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា MOSVY Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 788, Monivong Blvd
183 Ministry of Tourism ក្រសួងទេសចរណ៍ MOT Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong Lot 3A, St. 169
184 Ministry of Women's Affairs ក្រសួងកិច្ចការនារី MWA Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Trung Moan Street, Domnak Thom 3 Village
185 Minority Organization for Development of Economy អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ MODE អ.អ.ស.ជ Kampong Thom Stueng Saen Kampong Roteh #13. Street 1, Kampong Thom village
186 MIRO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
187 Misereor NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
188 MISEREOR NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
189 Mission of Generous Cambodia Alliance បេសកកម្មសម្ព័ន្ធសប្បុរសធម៌ខ្មែរ Generous Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #8 St. 514
190 MISSIONARIES OF CHARITY NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
191 Missionaries of Charity MC Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong ផ្ទះ៤៧៥ ផ្លូវមុនីវង្ស
192 Missione Possibile Cambodia Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #44B St. 456
193 Mith Samlanh មិត្តសំឡាញ់ Friends Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #215 St. 13
194 Mixed Agriculture Katpluk Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចំរុះកាត់ភ្លុក MAKA Kampong Speu Basedth Kat Phluk Village ក្រោលក្រសំាង
195 Mlop Tapang ម្លប់តាប៉ាង MT Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon Group 4, Village 4, Sangkat 4
196 Mlup Baitong ម្លប់បៃតង MB Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #37B St. 113
197 Mlup Children's Home កុមារដ្ធានម្លប់ MCH ក.ដ.ម Kandal Ta Khmau Preaek Ruessei Village ក្រពើហារ
198 Mlup Prom Vihea Thor Center Organization មជ្ឈមណ្ឌលម្លប់ព្រហ្មវិហារធម៌ MPC ម.ម.ព Koh Kong Srae Ambel Srae Ambel Village ត្រពាំង
199 Mlup Russey Organization អង្គការម្លប់ឬស្សី MRO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #4F-5F, Street 26BT, Phoum Thnort Chrum
200 Mlupdampoo ម្លប់ដើមពោធ៍ MDP Battambang Not Selected Not Selected House74
201 Modern and Traditional Mental Health Organization សុខភាពផ្លូវចិត្តបែបបុរាណនិងសម័យ MTMHO អ ស ផ ប ស Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageស្ពានសង្គម
202 Monash University NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
203 Mondulkiri Indigenous Peoples Association for Development) supported សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមណ្ឌលគិរី MIPAD ស.អ.ជ.ម Mondul Kiri Krong Saen Monourom Sangkat Sokh Dom ភូមិដោះក្រមុំ
204 MONITORING AND EVALUATION ASSOCIATION សមាគមន៍តាមដាននិងវាយតម្លៃ M&E Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum #492, អាគារ H ភ្នំពេញសែនធឺ
205 Monks Relief and Khmer Culture Organization គិលានសង្រ្គោះព្រះសង្ឃនិងវប្បធម៌ខ្មែរ MCO អ.ស.វ Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Pir St. 07, Botum Pagada, Room 12
206 Monksn Association សមាគមគិលានសង្គ្រោះព្រះសង្ឃ MNA ស គ ស Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk វត្តដំណាក់
207 MoPoTsyo Patient Information Centre មណ្ឌលពត៌មានជំងឺម៉ូប៉ូស្យូ MoPoTsyo ម​.ព.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #9E Street 3C (next to SorLa Primary School) Phum
208 Morodok Organization អង្គការមរតក MORODOK N/A Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #95zE2 St. 113
209 Mosavy NULL Prisoner Department NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
210 Moslim United League and Development Education សម្ព័ន្ធមូស្លីមរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ MULADE Phnom Penh Not Selected Not Selected House33
211 Mothers Heart ទឹកចិត្តម្តាយ MH Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #19បេ St. 47០
212 Motor Travel Association សមាគមម៉ូតូឌុបអភិវឌ្ឍន៍ MTA ស ម អ Siemreap Siem Reab Sla Kram Village ចុងកៅស៊ូ
213 MOWA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
214 Music Art School សាលាសិល្បៈតន្រ្តី ស.ស.ត Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #14, Street 360
215 Music for everyone school organization អង្គការសាលាតន្រ្តីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា MES អ.ស.ត.ទ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum 63, Krovat Krong
216 Muslim Aid Sial Office Cambodia មូស្លីមអេឌកម្ពុជា MAC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #113 St. 542
217 Muslim Help Charity Organization of Cambodia សប្បុរសធម៌មូស្លីមដើម្បីទ្រទ្រង់កម្ពុជា Muslim help Kandal Not Selected Not Selected Villageឃ្លាំងស្បែក
218 MVU Alumni Association of Cambodia សមាគមអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ វេទមហាប្ញស្សី MVUAC ស.អ.ស.វ. Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St រថភ្លើង
219 My Children Organization អង្គការ កូនខ្ញុំ MCO អ ក ខ Phnom Penh Ruessei Kaev Not Selected #331 St. 161
220 My Village Organization អង្គការ ភូមិខ្ញុំ MVi Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #90, St.304
221 N/A សមាគមអប់រំ​ និងអភិវឌ្ឍន៍ ស.អ.អ Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Prey Chhlak House 27 St 315 Village សួនថ្មី
222 N/A ដៃគូដើម្បីសុខភាពល្អ ដ.ស.ល Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #103 House73
223 N/A ពុទ្ធិសាស្រ្តសមាគមខ្មែរនៅកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected #104, St.1982, tom nop teuk village
224 N/A មូលនិធិកូនខ្មែរ ម.ក.អ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Rokar Thum Thmey Village
225 N/A អភិវឌ្ឍន៍បៃតង អ.ប.ត Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #45, Street.320
226 N/A សុវណ្ណភូមិកុមារ SOKOMA Battambang Aek Phnum Peam Aek #19, St.156, doun teav village
227 N/A សមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជា Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #73, National Road 5
228 N/A អង្គការ រក្សាការពារ សិទ្ធិមនុស្ស នៃកម្ពុជា អ.ក.ស.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #1BE0, Street.86
229 N/A សាមគ្គី Svay Rieng Svay Chrum Kampong Chamlang Ta chey village
230 N/A អង្គការសង្រ្គោះស្រ្តី Kampong Speu Kong Pisei Snam Krapeu ម្កាក់ village
231 N/A កម្ពុជាមរតក អ.ក.ម Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #267, Street.163
232 Nak Akphiwath Sahakum អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ NAS អ.ស Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong st 85 ក្រុម3
233 Nathan Associates Inc. Not Selected Not Selected Not Selected 3rd Floor Mild Seven Building Preah sihanouk Blvd
234 National Action Culture for Orphan Poor Children Association សមាគមចលនាវប្បធម៌ជាតិដើម្បីកុមារកំព្រា កុមារក្រីករ NACOPA ORPHANAGE ស.ច.វ.ជ.ក.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #107, St.80
235 National Agriculture Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ធម្មជាតិ និងកសិកម្ម NAD Siemreap Soutr Nikom Kien Sangkae House 1០7 st ជាតិ6
236 National AIDS Authority អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ NAA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir Building 16, Street 271 L 150
237 National Authority of Combating Drugs អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន NACD អ.ជ.ប.គ.ប Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #275, St.41 ( Preah Norodom Blvd)
238 National Biodgester Program កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ NBP Phnom Penh Mean Chey Not Selected Department of Animal Production and Health Street 371 (Solar
239 National Center for HIV/AID Dermatology and Std NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
240 National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក កាមរោគ NCHADS Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb #245H, Sreet 6A, Phum Kean Khlang
241 National Center for Parasitology, Entomology and Malaria Control មជ្ឍមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្រ្ត និងបាណកសាស្រ្ត CNM Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #477 Betong Street .(Corner St.92), Village Trapangsvay
242 National Center for Tubercalosis and Laprosy Control មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់រោគរបេង និងហង់សិន CENAT Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 278/288/95
243 National Educators Association for Development សមាគមអ្នកអប់រំជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ NEAD ស.អ.ជ.អ Phnom Penh Pur SenChey Kakab #906, St. 1E, Porprak Khang Tbong Village
244 National Employment Agency ទីភា្នក់ងារជាតិមុខរបរ​ និងការងារ NEA ទ.ជ.ម.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #3,Russian Federation Blvd
245 National Employment Agency ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ NEA Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #3,Russian Federation Blvd
246 National federation of UNESCO association in Japan NFUAJ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum House376
247 National Health Account NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
248 National Juvenile Justice WG NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
249 National League of Commune and Sangkat of The Kingdom of Cambodia សម្ព័ន្ធភាពជាតិឃុំសង្កាត់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា NLCS ស ជ ឃ ស Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak បរិវេណព្រឺទ្ធសភា មហាវីថីនរោត្តម
250 National Maternal and Child Health Center មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក NMCHC Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #31A, St.47 (Rue de France)
251 National Park NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
252 National Pediatric Hospital មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ NPH ម.ព.ក.ជ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy #100, Russie Blvd
253 National Prosperity Association សមាគមន៌ចំរើនជាតិ NAPA Kampong Speu Samraong Tong Voa Sor Village ថ្លា
254 National Tuberculosis Program NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
255 Native Partner for World Mission ដៃគូជាតិបេសកកម្មពិភពលោក NPWM Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #10 St. 173
256 Natural community based tourism mechrey សហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិមេជ្រៃ NCBTM ស.ទ.ច.ធ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #D10, St.05, mondol 2 village
257 Natural Honey Bee Collecting Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
258 Natural Protection Organization ការពារអភិរក្សធម្មជាតិ NPO អ.ក.ធ.ជ Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham House 16 st កោះត្រល់
259 Nature and Youth Development Organization អភិវឌ្ឍន៍យុវជន និងធម្មជាតិ NYDO Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er Village ម៉ុងបារាំង
260 Nature Resource Protection Diverse Ecology Development Organization ការពារធនធានធម្មជាតិ និងអភិរក្សជីវសាស្រ្តចំរុះ NRPDEDO Kandal S'ang Tuek Vil Village ព្រែកអុងប៉ាង
261 Nature Saving Cambodia ធម្មជាតិសង្រ្គោះកម្ពុជា NSC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #12B St. 396
262 NeakPoan Organization for Development នាគព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ NOD អ.ន.ដ.អ Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong Village ទី6
263 Neary Khmer Association for Health and Vocational Training សមាគមសុខភាព និងវិជ្ជាជីវៈនារីខ្មែរ NKA ស.វ.ន Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #81, Russie Blvd
264 Neary Khmer Organization នារីខ្មែរ NK N/A Siemreap Siem Reab Sla Kram House156
265 NECCD NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
266 Neighbor of Cambodia អ្នកជិតខាងកម្ពុជា NC N/A Takeo Samraong Lumchang Village ta moung
267 New Bridge for Cambodia អង្គការស្ពានថ្មីសំរាប់កម្ពុជា អ.ស.ថ.ស.ក Siemreap Siem Reab Kouk Chak Veal Village
268 New Community Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ថ្មី NCD អ ស ថ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House ៤៥AA Stម៉ៃដា ២០០៤
269 New Futures Organization អនាគតថ្មី NFO N/A Takeo Not Selected Not Selected Village jok
270 New hope cambodia ក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃកម្ពុជា NHC ម.ម.ក.ស Sihanoukville Not Selected Not Selected Villageមណ្ឌល3
271 New Hope Children's Home មណ្ឌលកុមារនៃក្តីសង្ឃឹមថ្មី NHCH Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village មិត្តភាព
272 New Horizon Society of Disable People ជើងមេឃថ្មីនៃជនពិការ NHS ស ជ ថ ជ Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er Village ឡទឹកត្រី
273 New Humanity អង្គការមនុស្សលោកថ្មី NH Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #19 St. 317
274 New Idea Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍គំនិតថ្មី NIDO Pursat Krong Pursat Roleab Realeap village
275 New Idea Youth Organization គំនិតថ្មីដើម្បីយុវជន NIYO Banteay Meanchey Not Selected Not Selected វត្តកោះកែវ
276 New Intiative for Livelihood and Health គំនិត ថ្មីដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពនិងសុខភាព NILH Prey Veng Kampong Trabaek Pratheat House 363.Road1
277 New Life Center មជ្ឈមណ្ឌលកំណើតថ្មី NLCO ម ក ថ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #0558, Group7, Pobos village
278 New Life Foundation កសាងមូលដ្ឋានជីវិតថ្មី NLF Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #5០បេ St. 318
279 New Life Literacy NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
280 New Life Mission បេសកម្មជីវិតថ្មី NLM Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #4 St. 95
281 New Step Community សហគមន៍ជំហានថ្មី NSC Battambang Sampov Lun Santepheap ក្រុមទី9 Village គីឡូលេខ13
282 New Tribes Mission Phnom Penh Not Selected Not Selected #49
283 New Venture Fund Arabella NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
284 New Zealand NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
285 New Zealand Aid Programed NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
286 NGO Association Takeo មិនមែនរដ្ធាភិបាលខេត្តតាកែវ NAT ស.អ.ត Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Village 1
287 NGO Cambodia Bogum July Organization Phnom Penh Not Selected Not Selected #692
288 NGO Coalition on the Right of the Child សម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ធាភិបាលដើម្បីសិទ្ធិកុមារ NGOCRC ស.អ.ស.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong #8A St. 138
289 NGO Disability and Development Partnership ភាពជាដៃគូដើម្បីពីការភាព NDDP ភ.ព.អ.អ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #16D St. 11AZ
290 NGO Education Partnership ភាពជាដៃគូរអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NEP Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #41, Street 464
291 NGO Education Research Center មជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ ផ្នែកអប់រំរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NERC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House លេខ41c st 186
292 NGO Forum on Cambodia វេទិការស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា NGO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #9-11 St. 476
293 NGO Hearts of Gold អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល បេះដូងមាស HG Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #35G St. 456
294 NGO.ALC.Communications ក្រៅរដ្ឋាភិបាលអេអិលស៊ីខាំម្ញូនីខេសិន NGO.ALC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #128 St. 11០
295 NGOs Network NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
296 NIRON Microfinance Plc. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី NADEC Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei # 21, 23, 25 St. 598
297 No Child left- Out Foundation NCLO Phnom Penh Not Selected Not Selected House8
298 Nokortep foundation មូលនិធិនគរទេព Phnom Penh Dangkao Prey Sa Village ព្រៃខាងកើត
299 Nomad Recherche et Soutien International Nomad RSI Mondul Kiri Krong Saen Monourom Sangkat Sokh Dom Doh Kromon
300 Non-formal Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
301 Non-Timber Forest Product Exchange Program កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អនុផលព្រៃឈើប្រចាំភាគខាងត្បូង NTFP-EP N/A Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #17B St. 494
302 Non-Timber Forest Products Organization អង្គការអនុផលព្រៃឈើ NTFP Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 4, Ou Kantil village
303 North Country Baptist Children's Home NCBCH Phnom Penh Not Selected Not Selected No 100
304 North West Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ពាយ័ព្យ NWDA ស អ ត ព Battambang Battambang Rotanak Villageរតនៈ
305 Northeastern Rural Economic Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទភាគឥសាន NREVO អ .អ .ស. ជ .ឥ Stung Treng Not Selected Not Selected Village tha lap ri van
306 NORWAY HOUSE NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
307 Norwegein Association for Support of Private Initiative in Cambodia ណាពិក NAPIC Kandal Lvea Aem Preaek Ruessei House 831 ផ្លវ7មករា
308 Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
309 Norwegian People's Aid ជំនួយនៃប្រជាពលរដ្ឋន័រវេស្សន៍ NPA អិនភីអេ Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik #4 Street 278
310 Nou Hach Literary Association សមូហកម្មអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច ស.អ.ន.ហ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #48, St.63
311 Now for Cambodia Health Center មណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព NSC អិន អេស ស៊ី Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 27 st 502
312 NTFP-EP from Broederlijk Delen NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
313 NULL NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
314 Nyemo Cambodia នីញ៉េម៉ូកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong #10D-11D St. 156
315 NZ NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
316 Occupation of Rural Economic Development and Agriculture អង្គការបំប៉និវិជ្ជាជិវៈ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងកសិកម្មជនបទ OREDA អូរីដា Kampot Chhuk Satv Pong Satpong village
317 Ockenden Cambodia អូខិនដិន OCKENDEN អូខិនដិន Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #72E0 St. 360
318 OD and Health Center NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
319 OD Kong Pisey and PHD Kompong Speu NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
320 ODO Thmar Pouk in Banteay Meanchey Province NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
321 Office of the Council of Ministers ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី OCM Phnom Penh Not Selected Not Selected #41 Russian Federation Blvd, Friendship Building
322 OISCA International Phnom Penh Not Selected Not Selected #325
323 Old Age and Miserable People Help Organisation HOM Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla No.25 Street
324 Oldages and Miserable People Help Organization សង្រ្គោះជនទុរគត និងមនុស្សចាស់ HOM ស ទ ច Kampong Thom Stueng Saen Kampong Thum st ដំរីជាន់ខ្លា Village ទី1
325 One Action NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
326 One in Love Ministry OILM Kampong Thom Stoung Kampong Chen Tboung Chherteal Village
327 One world UK NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
328 One-2-One Cambodia មួយសម្រាប់មួយកម្ពុជា ONE-2-ONE ម ស ម Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #38 -38A St. 336
329 Ong CIAI Intalian Children Aids Phnom Penh Not Selected Not Selected #02
330 Open Institute វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ OI Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #19 St. 374
331 Open Society Foundation NULL OSE NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
332 Operation ASHA Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #27B4, St. 313
333 Operation Enfants Du Cambodge ប្រតិបត្តិការកុមារកម្ពុជា OEC ប្រ Battambang Battambang Rotanak 23 Group 2 Sophy
334 Operation First of Cambodia ប្រតិបត្តិការស្តាររដ្ធក្នុងលទ្ធភាពពលកម្មកម្ពុជា OFC Kandal Ta Khmau Ta Khmau St2.Village ក្រពើហា
335 Operation Hope Foundation មូលនិធិនៃក្តីសង្ឃឹម OHF Prey Veng Por Reang Pou Rieng ភូមិឡូ១
336 Operation Smile Cambodia OSC Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek មន្ទីពេទ្យរុស្សី St. 271
337 OPERATION USA Phnom Penh Not Selected Not Selected #502
338 Operational Health District and Health Centers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
339 OPKC NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
340 Option cambodia Not Selected Not Selected Not Selected
341 Organization Cambodia for Peace កម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព COP អ.ក.ស Kampong Thom Not Selected Not Selected Village7មករា
342 Organization Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
343 Organization Development for The People of Cambodia អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា DPC ឌី ភី ស៊ី Phnom Penh Dangkao Kouk Roka Village អណ្តូងថ្មី
344 Organization for Agricultural Development of Cambodia អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា OADC អ.អ.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #113 Mao Tse Toung (St. 245), Parkway Appartment, 3rd Floor
345 Organization for Assistant of Children and Rural Woman សង្រ្គោះកុមារ និងស្រ្តីជនបទ CWARO អ ស ប ស Kandal Ta Khmau Ta Kdol House 37០ st 2
346 Organization for Basic Training បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់មូលដ្ធាន OBT អ.ប.ថ.ម Kampong Cham Tboung Khmum Chirou Muoy Village ជីរោក្រោមទី2
347 Organization for Disability Development Kampong Thom Province អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការខេត្តកំពង់ធំ ODDK Kampong Thom Stueng Saen achar Leak Village ក្រចាប់
348 Organization for Supporting Orphaned Children Old Aged and Death Persons ជួយកុមារកំព្រា​ ចាស់ជរា និងជនមរណៈសង្រ្គោះ OSOCOADP អ.ជ.ក.ច Kampong Cham Kampong Siem Ampil Village អណ្តូងច្រុះ
349 Organization for Training and Poor Family Development បណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារក្រីក្រ OTPFD អ.ប.អ.ក Kampong Speu Thpong Rung Roeang Village ចំបក់ស
350 Organization Institute of European Union វិទ្យាស្ថានសហព័ន្ធអ៊ឺរ៉ុប IEU វ.យ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #134 St. 132
351 Organization International Service Public Federal សហព័ន្ធអន្តរជាតិបំរើសេវាសាធារណៈ OISPF Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev House ៩2 st 7០៩
352 Organization of Cambodian Constructing Help ជួយស្ថាបនាកម្ពុជា OCCH Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 371
353 Organization Orphan កុមារកំព្រាអាន់ទិយ៉ូក AOO អ.ក.អ.យ Battambang Battambang Chamkar Samraong House 220 Village វត្តរំដួល
354 Organization Protection of Muslim Cambodia ទ្រទ្រង់មូស្លីមកម្ពុជា OPMC អ.ទ.ម.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy House 112 st 173
355 Orphan and education organization កុមារកំព្រានិងអប់រំ OEO អ.ក.អ Siemreap Not Selected Not Selected House414
356 Orphan Elderly and Disable Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ក្មេងកំព្រា មនុស្សចាស់ជនពិការ ODDO Kampot Angkor Chey Angk Phnum Touch ភូមិត្រពាំងខ្យង
357 Orphanage for Cambodian Children Organization មណ្ឌលកុមារកំព្រាសំរាប់ក្មេងកម្ពុជា OCCO ម.ក.ក Battambang Thma Koul Ou Ta Ki House 310ក្រុម5
358 OSMOSE Conservation ECO-Tourism Education អូស្មូស អភិរក្សអប់រំទេសចរណ៍ធម្មជាតិ OSMOSE Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk ក្រុមទី4
359 Our Books Organization សៀវភៅយើង OBO Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #48 St. 63
360 Our family Tree Association មហាគ្រួសារយើង OFTA Kampong Thom Kampong Svay San Kor Village វាល
361 Our Home ផ្ទះរបស់យើង OH ផ.រ.យ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #179B St. 31BT
362 Our Home France NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
363 Our Objective Organization អង្គការគោលដៅយើង OOO អ.គ.យ Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Chork Village
364 Our Village Development Association អភិវឌ្ឍន៍ភូមិយើង OVDA ស.អ.ភ.យ Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham Village ទី15
365 Oustanding Farmer Association មកសិករឈានមុខ O F A ស ក ឈ ម Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham Village ទី15
366 Overseas Missionary Fellowship Cambodia អូ​ អេម អេហ្វ អន្តរជាតិ ​កម្ពុជា OMF អូ​ អេម អេហ្វ Phnom Penh Tuol Kouk Not Selected #3 Street 604
367 Oxfam អុកស្វាមប្រចាំកម្ពុជា OXFAM Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #94 St. សហព័ន្ធរុស្សី (110)
368 Oxfam America N/A Oxfam N/A Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #94 St. សហព័ន្ធរូស្សី
369 Oxfam Australia OAU Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #94 St. សហព័ន្ធរូស្សី
370 Oxfam Cambodia អង្គការអុកស្វាម Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy # 94, Russian Boulevard
371 Oxfam Novib N/A N/A N/A Not Selected Not Selected Not Selected NULL
372 Oxfam Quebec Oxfam Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #94 St. សហព័ន្ធរូស្សី
373 Pact Cambodia ផេកកម្ពុជា PACT Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak មជ្ឍមណ្ឌលភ្នំពេញ អាគារ A ជាន់ទី3
374 Paillin Association Council Sangkat ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងប៉ៃលិន PACS ស.ក.ស.ប Pailin Pailin Pailin សាលាខេត្តប៉ៃលិន Village ប៉ាហីខាងត្បូង
375 Palm Tree Foundation មូលនិធិដើមត្នោត PTF Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #35 St. 2002 ភូមិចុងថ្នល់ខាងកើត
376 Papaya Trade NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
377 Parent Association for Children with ឳពុកម្តាយកុមារពិការបញ្ញា PACHID ស.ម.ក.ប Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor House 1BE st 234
378 Parliamentary Institute of Cambodia វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា PIC Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak ព្រឹទ្ធិសភា វិមានចំការមន ផ្លូវនរោត្តុម
379 Participatory Development Training Centre PADETC Not Selected Not Selected Not Selected
380 Partner in Compassion ដៃគូផ្តល់មេត្តា PC Takeo Bati Champei វត្តអូរពុទ្ធ
381 Partnering Againt Poverty Association រួបរួមគ្នាប្រឆាំងភាពក្រីក្រ PAPA ផាផា Siemreap Banteay Srei Preak Dak Village អូរទទឹង
382 Partners for Development ដៃគូសំរាប់អភិវឌ្ឍន៍ PFD Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #26 St. 334
383 Partners for Health and Development ដៃគូដើម្បីសុខភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ P-FHAD Kampong Thom Kampong Svay Trapeang Ruessei Beko Village
384 Partners in Progress Healing Hands International ដៃគូរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ PIP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 2 st 5៩6
385 Partnership for Development in Kampuchea សហការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា PADEK ស.អ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #72 St. 360
386 Parts Per Million NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
387 Passerelles Numeriques Cambodia PNC Phnom Penh Saensokh Tuek Thla BP 511 St. 371 ភូមិត្រពាំងឈូក
388 PATA cambodia chapter ទេសចរណ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជា PATA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #147, 1st Floor, St. 51 (Pasteur)
389 Patang Community Shop NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
390 PATH Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #71 St. 370/57
391 Pathways to Development មាគ៌ានៃវឌ្ឍនភាព PD Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #2០8 St. 63
392 Patsy collins Trust Fund Initiative NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
393 Paul Dubrule NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
394 PDRDs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
395 Peace and Development សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ PYD Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #5Z Street 181
396 Peace and Development Aid Organization អង្គការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព PDAO អង្គការផ្ដៅ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir #63, Street 150,Sangkat Psa Depo II, Khan Tuol Kouk Phnom Penh
397 Peace Bridges Organization ស្ពានសន្តិភាព PBO អ.ស.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #78 St. 608
398 Peaceful family organization សុខសាន្ត PF Kandal Ta Khmau Preaek Hour ផ្ទះ243.ក្រុម16.ភូមិបត្តាជី
399 Pearl S. Buck International Not Selected Not Selected Not Selected
400 People Center for Development and Peace មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព PDP-Center ភីភីឌី Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #69b, Street 186,
401 People Center for Development and Peace មជ្ឍមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ និង​សន្តិភាព PDP-Center មជ្ឍមណ្ឌលភីឌីភី Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #69B St 186 Toek la-ak bei ,Toul Kork,Phnom Penh, Cambodia
402 People Disability Organization សំណាងជនពិការខេត្តមណ្ឌលគីរី PDOM អ.ត.ព.ម Mondul Kiri Not Selected Not Selected Villageប៊ូចារ
403 People Disability Organization Odormeanchey តំណាងជនពិការខេត្តឧត្តរមានជ័យ PDOO អ.ត.ព.ឧ Oddar Meanchey Samraong Samraong Village Chouk
404 People disability organization siemreap province តំណាងជនពិការខេត្តសៀមរាប PDOS អ.ត.ព.ស Siemreap Not Selected Not Selected Villageត្រពាំងសេះ
405 People Health Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
406 People Health Development NULL PHD NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
407 People Health Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជន PHD ស.​អ.ស.ប Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #53, St.51BT
408 People Improvement Organization អង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ PIO Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #224MC, St. LUM
409 People In Need អង្គការភីផលអ៊ីននីត PIN ភីន Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #33 (4th floor)
410 People Living in Unified Society ប្រជាពលរដ្ធក្នុងសង្គមសន្តិភាព PLUS cambodia Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 113.St 210
411 People Opportunity for Development ឳកាសពលរដ្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ POD ឳ.ព.អ Battambang Battambang Sla Kaet Village ជ្រៃកោង
412 People With Disabilities Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
413 PEPY Empowering Youth ផេពភី PEPY ផេពភី Siemreap Siem Reab Kouk Chak No 28 St. Neak Poan Borey Proem Prey
414 Peripheral Arterial Disease NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
415 Persons With Disabilities Foundation មូលនិធិជនពិការ PWDF អ.ម.ធ.ជ.ព Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House354, St.590
416 PH-Japan Foundation មូលនិធិជប៉ុនភីអេតស៍ PHJ Kampong Thom Stueng Saen Kampong Thum #09 St. ប្រជាធិបតេយ្យ
417 Phare Ponleu Selpak ហ្វារពន្លឺសិល្បៈ PPS ហ.ព.ស Battambang Battambang Ou Char Village anhchanh
418 Phare Ponleu Selpak Association សមាគមហ្វារពន្លឺសិល្បះ PPSA Battambang Battambang Ou Char Anh Chanh
419 Phare Ponleu Selpak France NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
420 Pharmaciens Sans Frontieres ភ្នាក់ងារជំនួយសំរាប់សហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស PSF Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #8 St. 328
421 Pharmacist Association of Cambodia សមាគមឳសថការីកម្ពុជា PAC Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Muoy ផ្ទះ៥១ កែង៥៣
422 PHD NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
423 PHD in Banteay Meanchey Province NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
424 PHD Takeo Province and all 5 ODOs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
425 Phnom Neang Kangrei Association សមាគមភ្នំនាងកង្រី PNKA Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er # A227, B'er village
426 Phnom Penh Capital Hall សាលារាជធានីភ្នំពេញ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 69 Preah Monivong Blvd
427 Phnom Penh Center for Interpendent Living មជ្ឈមណ្ឌលជីវិតរស់នៅដោយឯករាជ្យ PPCIL Phnom Penh Pur SenChey Kakab #211 St. 91ខេ
428 Phnom Penh Church NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
429 Phnom Penh Court NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
430 Phnom Penh Municipal Health Department មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei Behind Chamkar Pring
431 Phnom Penh Municipal Health Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
432 Phnom Penh Municipal Hospital NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
433 Phnom Pros Organization អង្គការភ្នំប្រុស PPO Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong Village ទី6
434 Phnom Srey Organization for Development ភ្នំស្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ PSOD អ.ភ.ស.អ Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok #126 Preah Monivong Street Chrouy Thmor Village
435 Phom Rei CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
436 Phsar Khmer Association សមាគមន៍ផ្សារខ្មែរ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House 42 st លំ
437 Phum Khmer Baitong Organization អង្គការភូមិខ្មែរបៃតង ភ.ខ.ត Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong #74, Borey New World, Kraing Angkrong Village
438 Picosol Cambodia ភីកូសូលកម្ពុជា PICOSOL Kandal Kien Svay Chheu Teal Village ស្រែអំពិល
439 Pig Baising Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
440 Pigs Raising Association for Farmer Development ចិញ្ចឹមជ្រូកអភិវឌ្ឍន៍កសិករ PRAFD ស.ច.ជ.អ.ក Kandal Not Selected Not Selected Villageកំពង់សំលេង
441 Pioneering Partner in Cambodia ដៃគូនាំផ្លូវនៅកម្ពុជា PPC ដ.ន.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #49C, St.456
442 Plan International Cambodia ភ្លែនអន្តរជាតិ PLAN ភ្លែន Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak Room 411 4th floor Block A Phnom Penh Centre
443 Plas Prai Center Organization មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្រែ PPC ម.ផ.ប Preah Vihear Not Selected Not Selected Villageដំណាក់
444 PoE Kandal NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
445 PoE-Siemreap NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
446 PoE-Tboung Khmom NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
447 Poipet Transit Center NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
448 POK NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
449 POM KAO Phnom Penh Not Selected Not Selected #41A
450 Ponleu Komar Kampuchea Organization ពន្លឺកុមារកម្ពុជា PKKO Kandal Ta Khmau Daeum Mien #8បេ St. 121
451 Ponleu Ney Kdey Sangkhum ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម PNKS N/A Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #19B Street 145
452 Ponleur Kumar ពន្លឺកុមារ PK ព.ក Battambang Battambang Tuol Ta Aek #105 St.57 ភូមិដង្កោទៀប
453 Ponlok Sangkom Kampuchea ពន្លកសង្គមកម្ពុជា PSK ព.ស.ក Kandal Angk Snuol Prey Puok ភូមិស្រះកែវ
454 Poor Family Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារក្រីក្រ PFD អ.គ.ក Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel Ou Ambel/955
455 Population and Development Internation Cambodia មនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរាជាតិ PDI-Cambodia ភី ឌី អាយ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum st 2០1
456 Population Service Khmer អង្គការខ្មែរបំរើសុខភាពប្រជាជន PSK Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #29, 334 Street
457 Population Service Khmer បំរើសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា PSK Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #29 St. 334
458 Population Services International NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
459 Por Chentong Primary School NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
460 Por Thom Elderly Association PTEA Svay Rieng Romeas Haek Mream Beong Mnorng
461 Porthnom Elderly Association សមាគមមនុស្សចាស់វត្តពោធិធំ PTEA ស .ម. ព .ធ Svay Rieng Romeas Haek Mream Village beng mnog
462 PostkodStiftelsen NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
463 Poultry Producer Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
464 Pour Un Sourires d's Enfant ដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ PSE Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ដីឡូតិ៌#4០2 ភូមិទ្រា
465 PPSE NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
466 PRATHA Organization អង្គការ ប្រាថ្នា PRATHA Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #135BEo St.286
467 Prayut Foundation មូលនិធិប្រយុទ្ធនិងភាពក្រីក្រ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #7REo St. 180
468 Preah Khan Organization អង្គការព្រះខ័ន អ.ព.ខ Siemreap Siem Reab Sla Kram #437, Dakpor Village
469 Precious Woman Organization អង្គការតំលៃស្រ្តី PWM អ.ត.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #250N St. 460
470 Prey Trolarch Community Based Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
471 Prison Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
472 Prison Fellowship Cambodia សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពពន្ធនាគារកម្ពុជា PFC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #51 St. 227
473 Prison Health Post NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
474 Private Funding NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
475 Private Health Care Association of Cambodia គ្រឹះស្ថានសេវាសុខាភិបាលឯកជនកម្ពុជា PHAC ស គ ស ង ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek House 18៩ st 432
476 Pro labore dei Phnom Penh Not Selected Not Selected #40C
477 Professor Council Association ក្រុមប្រឹក្សាសាស្រ្តាចារ្យ PCA ស.ក.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir House 62អា st 464
478 Professors Alliance for Development PAD Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb #378
479 Progetto Continenti PC Siemreap Puok Tuek Vil ភូមជ័យ
480 Progressive United Action Association Inc Phnom Penh Not Selected Not Selected #18
481 Project Abroad គំរោងក្រៅប្រទេស PA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #101 St. 122
482 project happy feet NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
483 Project Improving Community Intergrated Development គំរោងកែលំអនិងអភិវឌ្ឍន៍ចំរុះសហគមន៍ PICID Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk House 446Village វត្តដំណាក់
484 Project Khmer HOPE មជ្ឍមណ្ឌលកម្មវិធីខ្មែរហូប PKH Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Chbar Mon Chamkadong Village
485 Projects for Asia Charitable Foundation Inc Not Selected Not Selected Not Selected #54B
486 Prom Vihear Thor Organization អង្គការព្រហ្មវិហារធម៌ Pursat Krong Pursat Phteah Prey Peal Nhek2
487 Protection the Poor for Development Organization ការពារជនក្រីក្រដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ PPDO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir House 25 st 478
488 Provincail Association of Commune Sangkat Banteay Mean Chey ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ PACS-BMC ស .ក .ឃ .ស .ប.ជ Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel សាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
489 Provincial and Community Concials Member NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
490 Provincial Association Commune Sangkat of Svay Rieng សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តស្វាយរៀង PACSSVR ស .ម .ក .ឃ Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng Village Svayreang
491 Provincial Association of Commune at Sangkat in Prey Veng Province សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តព្រៃវែង PAPS ស ក ឃ ខ Prey Veng Not Selected Not Selected សាលាខេត្តព្រៃវែង
492 Provincial Council NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
493 Provincial Courts NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
494 Provincial department for Agriculture NULL Forestry and Fisherie NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
495 Provincial Department Of Education NULL Youth and Sport NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
496 Provincial Department of Education in Battambang NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
497 Provincial Department of Rural Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
498 Provincial Department of Women’s affairs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
499 Provincial Departments of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
500 Provincial Disaster Committees NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL