ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំមេបុណ្យ អ.ស.ម.ម. Prey Veng Krong Prey Veng Me Bon រកាខ្សុក Village
2 មូលនិធិយោធិនពិការកម្ពុជា អូស្ត្រាលី់ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak St 61
3 សិល្បៈវប្បធម៌ដើម្បីសន្តិភាព ស.ស.វ.ដ. Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 199
4 ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ស.ផ.ក Kampong Speu Basedth Pheari Mean Chey ព្រះម្លប់ Village
5 កម្ពុជាអភវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សកម្ពុជាកសិកម្ម CHRAD Takeo Kiri Vong Kampeaeng Group 10 អាងខ្ចៅ Village
6 សន្តិភាពដើម្បីអភិវឌ្ធន្ឍ៏កសិកករខេត្ត តាកេវ .ស.ស.អ.ត Takeo Doun Kaev Pech Sar
7 អភិវឌ្ឍន៏ដោយជោគជ័យ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra ភូមិ ព្រែកតាពៅ #369 House522
8 មជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញកម្ពុជា Phnom Penh Mean Chey Nirouth House121
9 អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តអន្លង់វែង Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak House 58 st 58
10 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារទន់ខ្សោយ WRD Kampong Thom Stoung Kampong Chen Cheung House2 Group3
11 ថែទាំសុខភាពសង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ អ.ថ.ស.អ Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 271
12 សម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសេរីភាព និងការ ស.អ.ស.ត Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 255
13 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំរំចេក អ.ស.ម.រ. Prey Veng Preah Sdach Rumchek ព្រៃផ្ញា Village
14 មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសំរាប់ទីក្រុង Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 334
15 ព្រះសង្ឃខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ ស.ខ.អ.វ Oddar Meanchey Trapeang Prasat Bak Anlung ស្រែល្អ Village
16 កុមារសង្ក្រោះខ្មែរ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 337
17 សង្ក្រោះកុមារក្រីក្រអនាថាកម្ពុជា ស.ស.ក.អ. Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev Group 3 ឃ្លាំងសាំង Village
18 អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មឈីងធៀននៅកម្ពុជា ស.អ.ព.ឈ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir #146 House60A
19 វប្បធម៏មិត្តភាពកម្ពុជា កូរ៉េ ស.វ.ម.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House128
20 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ដំណាំកសិកម្ម APA ស.អ.ដ.ក Kratie Not Selected Not Selected Villageថ្ពង
21 និស្សិតគ្រីស្ទានបេសកកម្មកម្ពុជា អ.ន.ស.គ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 294
22 សហព័ន្ធខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ ខ.ស.ខ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 17
23 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំអង្គប្រស្រែ អ.ស.ម.អ. Svay Rieng Romeas Haek Angk Prasrae ត្រពាំងព្រីង Village
24 មូលនិធិអភវឌ្ឍន៏កសិកម្ម Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei
25 សម្ព័ន្ធសហគមន៍សន្សំប្រាក់អ្នក ក្រីក្រ ស.ស.អ.ក Banteay Meanchey Ou Chrov Paoy Paet Group 12 បាលិ-លេយ្យ Village
26 ពន្លឺនាបូពា៍ប្រទេស ស.ព.ទ.ប. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy
27 កុមារកម្ពុជា CCA Kep Not Selected Not Selected
28 សម្ព័នភាពនិស្សិតខ្មែរសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ ស.ស.ន.ខ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 283
29 អភិវឌ្ឍន៏ដំណាំកៅស៊ូគ្រួសារកម្ពុជា ស.អ..ក.គ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House7A
30 សេចក្តីស្រលាញ់អន្តរជាតិ យេស៊ូផ្កាយ អ.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir #375 House192
31 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ពន្លឺខ្មែរ Kandal Not Selected Not Selected House570
32 នារីដើម្បីសន្តិភាព ន.ដ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 57
33 សហគមន៍កសិករ កម្មករ និស្សិត អភិវឌ្ឍន៍ទ្រទ្រង់កុមារកំព្រ អ.ស.ក.ក. Siemreap Prasat Bakong Kandaek Group 07 ច្រេស Village
34 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំពោធិចំរើន អ.ស.ម.ព. Kampong Speu Basedth Pou Chamraeun ត្រពាំងត្រយឹង Village
35 មជ្ឈមណ្ឌលតម្លាភាពកម្ពុជ៉ា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 315
36 សហគមន៍រស្មីគីរីមង្គល ស.រ.គ.ម Kampong Cham Chamkar Leu Bos Khnaor
37 ភូមិយើង ស.ភ.យ Preah Vihear Choam Ksant Rumdaoh Srae ស្វាយ Village
38 កុមារកំព្រាអាស៊ី AOA Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Pir St 136
39 សាស្ត្រចារ្យភាសា ស.ស.ក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Group 1
40 អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មលើសួយនៅកម្ពុជា ស.អ.ព.ល.ក Phnom Penh Saensokh Tuek Lak Pir ភូមិ ត្រពាំងឈូក #145ខ
41 ផែនដីមនុស្ស ហូឡង់ដ៏ប្រចាំកម្ពុជា អ.ដ.ម.ហ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #348 House23
42 ស្រូវមាសកម្ពុជា ស​ ម ក Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva House 1០3 st ជាតិ6
43 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឌកិច្ចគ្រួសារកម្ពុជា Battambang Not Selected Not Selected Communeអូរអំបិល
44 មូលនិធិយុវជនកុមារពិការដើម្បីការអប់រំនិងមុខរបរ Takeo Not Selected Not Selected Villageត្រពាំងព្រីង
45 បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកែសម្ផស្សជប៉ុនសំរាប់នារីក្រីក្រនេ TBK Phnom Penh Prampir Meakkakra Monourom # 128“កម្ពុជាក្រោម”
46 សហព័ន្ធអង្គការកសិករកម្ពុជា ស.អ.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 446
47 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំលាងដៃ អ.ស.ម.ល. Siemreap Angkor Thum Leang Dai ភ្លង់ Village
48 រៃយី Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St 178
49 មគ្គុទេសក៏ទេសចររាជធានីភ្នំពេញ ស.ម.ទ.ក Phnom Penh Dangkao Kakab St 24 ត្រពាំងល្វា Village
50 ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏សង្ក្រោះជនមាតុភូមិនិវត្តន៏ ស.ខ.អ្ព.ស Kampot Chhuk Chhuk ស្រាំង៣ Village
51 សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម និង ប្រពន្ធប្រឡាយធារាសាស្ត្រ ស.អ.ក.ម. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva St ទន្លេមេគង្គ
52 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឌកិច្ចកម្ពុជា និងក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគទន ស.អ.ស.ក.ក.វ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #265 House167B
53 មូលនិធិកុមារអភិវឌ្ឍន៏ខ្មែរ អ.ម.អ.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak
54 ពន្លឺស្រ្តី Kandal Kien Svay Preaek Aeng House 201 st លំ
55 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចកម្ពុជាសានដុង Phnom Penh Not Selected Not Selected House93
56 អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចសង្គម Takeo Not Selected Not Selected ក្រុមទី8
57 បេសកកម្មព្រះគុណកម្ពុជា ប.ព.គ.ក Battambang Battambang Rotanak St ពេទ្យយាយជី
58 សម្ព័ន្ធសុខភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ស.ស.អ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 47
59 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្ម ក.ស.អ.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 328
60 លេកិស្ទួយវប្បធម៏ និង សង្គមខ្មែរ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey
61 សង្គ្រោះកុមារកំព្រា និង ជនក្រីក្រកម្ពុជា ស.ស.ក.ជ. Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Group 26 ឡូរី Village
62 មាត្រា៤ ស.ម៤ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum St ឡាប៉េ តាភុល Village
63 ខ្មែរដើមអភិវឌ្ឍន៏សិករ និងអ្នកក្រីក្រ CADEF Kampot Chhuk Satv Pong
64 សុខភាពខ្មែរ ស.ស.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 334
65 អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មស៊ីឈូនឆុង ឈីងកម្ពុជា ស.អ.ព.ស.ឆ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #317 House53
66 មូលនិធិអារូបការណដើម្បីទ្រទ្រង់ការសិក្សារកុមារនៅកម្ពុជា Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla #271 House258
67 សមាគមន៍អូម៉ាត់បណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ Kampong Cham Not Selected Not Selected #C19
68 សង្រ្គោះកុមារកំព្រាទុរគត Takeo Not Selected Not Selected Villageធម្មវិន័យ
69 ផ្តើមគំនិតក្នុងការកសាងសមត្ថភាព អ.ផ.ក.ស Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Muoy # 148
70 ស្ត្រីមេផ្ទះ កុមារកំព្រា និងនិស្សិត ក្រីក្រ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor # 230
71 សេវាសង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស.ស.អ.ជ Phnom Penh Dangkao Kakab ចំការឪឡឹក Village
72 វេទិការកិច្ចការទូទៅនៃសហគមន៏ប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនៅកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Pir St 120
73 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ដំណាំកសិ- ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ស.អ.ដ.ឧ. Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy # 128
74 យុវជនទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា ស.យ.ទ.ក. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 271ស្ទួន
75 ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មក្រុងកែប Kep Not Selected Not Selected
76 សង្ក្រោះជនពិការដោយមិននៅកម្ពុជា ស.ស.ជ.ព. Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Kraom St 2Group 21 ទួលរកាមណ្ធល៤ Village
77 អភិវឌ្ឍន៏សៀវភៅអបំរំករវិក ស.អ.ស.អ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #21 House39
78 ក្តីសង្ឃឹមកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក.ស. Kandal Mukh Kampul Preaek Dambang ភូមិ ឡឥត House163
79 សមាគមន៍អ្នកកសិករកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House20
80 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍បសុរប្បកម្ម Takeo Not Selected Not Selected Villageតាយើង
81 ភាពញញឹមនៃជនពិការ ភ.ញ.ព Banteay Meanchey Ou Chrov Paoy Paet ទួលប្រាសាទ Village
82 សម្រស់បរិស្ថាន ស.ប Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 105
83 ស្ពានកម្ពុជាអន្តរជាតិ ស.ក.អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey នៅបុរីជ័យជំនៈ Village
84 លើកកំពស់សិទ្ធិស្ត្រីខ្មែរ-ឥស្លាម កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន ស.ល.ស.ឥ. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy St 5
85 ខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ផ្នែកកសិកម្មតូចជាគំរូ ស.ខ.ស.អ. Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Chek ធ្មល់ Village
86 សហគមន៏សង្គសធម៌អេដ៏ស និង ពលករកម្ពុជាអន្តជាតិដើម្បីសិទ្ធមនុស្ស ស.ស.អ.ព. Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Muoy St ព្រះសីសុវត្ត
87 អភិវឌ្ឍនកសិករអាគ្នេយ៏ Svay Rieng Krong Bavet Sangkat Bavet ភូមិ បាវិតកណ្តាល
88 កម្ពុជាជំនាន់ក្រោយ Siemreap Siem Reab Kouk Chak Village ត្រពាំងសេះ
89 សមាគមន៍អ្នកចិញ្ចឹមគោទឹកដោះកុមារ Kandal Not Selected Not Selected House349
90 មណ្ឌលកុមារកំព្រាមិត្តយើង Takeo Not Selected Not Selected Villageកំពែកត្បូង
91 មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៏កម្ពុជា ម.អ.ទ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir # 205
92 សុខភាពស្ត្រី និងអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច ស.ស.អ.ស Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St ព្រះសីហនុ
93 ស្នាមញញឹមថ្មី ស.ញ.ថ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 440
94 វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសំរាប់ អភិវឌ្ឍន៏និង សិទ្ធិមនុស្ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 105
95 សហគមន៍អគ្គិសនីជនបទ ស.អ.ជ Battambang Banan Chheu Teal Group 6 អន្លង់តាម៉ី Village
96 លើកកំពស់វិស័យអប់រំកុមារ ជនបទ និងអភិវឌ្ឍន៍ពុទ្ធសាស ស.ក.អ.ក Kampot Chhuk Lbaeuk
97 សិស្សនិស្សិតបពាវ័ន្តក្មេងវត្ត ស.ស.ន.ប. Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum St 75
98 អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាវិនចូវ ស.អ.ព.ក.វ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #360 House20
99 សមាគមន៍អ្នកចិញ្ចឹមមាន់នៅកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected Villageព្រែកតានប់
100 សមាគមអ្នកភូមិទ្រទ្រង់ភូមិមួយផលិតផលមួយគិរីវង់១ Takeo Not Selected Not Selected Villageពោធិខ្វិត
101 មេត្តាធម៌ ម.ត.ធ Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Pir # 15
102 សំរាប់ការផ្លាស់ប្តូរការងារ ជាអន្តរជាតិ  និងបទពិសោធ ផ.អ.ប Siemreap Siem Reab Sla Kram Group 7
103 សុខភាពសហគមន៍ Battambang Battambang Voat Kor
104 សហពន្ធអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មទំនើបកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 278
105 អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនអ្នកដឹកជញ្ជូន និងសិទ្ធិប្រជាធិបេតយ្យសេ ស.អ.ជ.ស. Phnom Penh Dangkao Chaom Chau St វេងស្រេង
106 សប្បុរសធម៌ តាំង សុខា ស.ស.ត.រ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang # 200
107 ខ្មែរនៃគ្រេធើហ្វលរីវេវ Phnom Penh Tuol Kouk Not Selected St មនុរីរ៉េត
108 សង្ក្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ស.ស.ខ.ក. Kampong Thom Baray Treal អង្គរនាង Village
109 អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មហ៊ូណននៅកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei House725
110 DFAT Phnom Penh Not Selected Not Selected No. 16B National Assembly Street
111 Center for Social Development សមាគមន៍មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គម CSD Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb #216 ផ្លូវមាត់ទន្លេ
112 .Danish International Development Agency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
113 3s Rivers protection network បណ្តាញការពារទន្លេសេសាន.ស្រែពក.សេកុង 3sPN Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village អូរកន្ទិល
114 A New Day Cambodia ថ្ងៃថ្មីនៃកម្ពុជា ANDC N/A Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #383 St. Lum
115 AAM NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
116 ABC International Development ABC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy 33
117 ABC Radio Cambodia ស្ថានីយវិទ្យុអេប៊ីស៊ី កម្ពុជា ABC Not Selected Not Selected Not Selected
118 ABILIS Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
119 Acadica NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
120 Accountability Cambodia អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជា AC អ.គ.ក Phnom Penh Saensokh Tuek Thla 18GT, Street.K4A, Tek Thla village
121 Accurate Khmer Association for Development ខ្មែរសច្ចធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ AKAFD ស ខ ស អ Kampong Cham Batheay Cheung Prey Village អណ្តូងស្វាយ
122 ACLEDA BANK ធនាគារ អេសុីលីដា ACLEDA អេសុីលីដា Phnom Penh Dangkao Dangkao Sambour
123 ACRA-CSS Foundation ACRACCS Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei Grop 9 Modual 2
124 ACTED ទីភ្នាក់ងារជំនួយសំរាប់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស និងអភិវឌ្ឍន៍ ACTED N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy # 113 (Parkway Square 1st Floor), Mao Tse Toung Boulevard
125 Action AID Cambodia NULL Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #69, St.242
126 Action Aid Cambodia N/A AAC N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #33, Street 71
127 Action Contre La Faim Not Selected Not Selected Not Selected
128 Action et Action EU NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
129 Action for Development អង្គការសកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ AFD Kampong Thom Stueng Saen Kampong Thum Pou Bakkor village
130 Action for Development សកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ AFD អ.ស.អ Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla Pour Bakor
131 Action for Health Development សកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សុខភាព AHEAD Battambang Battambang Chamkar Samraong #451 St. 515 ក្រុម 25 ភូមិរំដួលវិល
132 Action for Health Organization អង្គការសកម្មភាពដើម្បីសុខភាព AFH N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #40F St. 167 Corner 426
133 Action for Research and Development អង្គការសកម្មភាពដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ ARD N/A Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #51F St. 265
134 Action for Rural Economic Development of Cambodia សកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទកម្ពុជា AREDOC អារីដុក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St.21BT
135 Action for Rural Economic Development of Cambodia សកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទកម្ពុជា AREDOC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #9Q Street 21 BT
136 Action Learning for Development សិក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ALDO អ.ស.ដ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #298C St. 150
137 Action on Disablility and Development សកម្មលើពិការភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ ADD Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #133 St. 95
138 Action on Youth with Disability for Development អង្គការសកម្មភាពលើយុវវ័យពិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ AYDD ស.យ.ព.អ Phnom Penh Dangkao Kakab #539, St. 2014
139 Action Pour Les Enfants APE Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy House 78B st 135
140 ADD International ADD Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #74, St. 584
141 ADG Cultivons Le Future NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
142 ADG Cultivons Le Future NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
143 Advanced Community Development Center មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ដើម្បីភាពជឿនលឿន ACDC ម.អ.ស.ជ Prey Veng Kamchay Mear Smaong Khang Cheung ភូមិថ្នល់កែង
144 AdVanced Earning Consultant ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់លើការ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ិនធ័រណែត AEC N/A Phnom Penh Doun Penh Srah Chak House 50 St 71
145 Adventist Development And Relief Agency Cambodia អង្គការជំនួយអាត់វែនទីស្តកម្ពុជា ADRA អាដ្រា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #4 St. 554
146 Advocacy and Policy Institute Organization វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #124 St. 388
147 AFESIP អាហ្វេស៊ីបកម្ពុជា AFESIP អាហ្វេស៊ីប Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #62CEo St. 598
148 Agape International Missions University និងសាកលវិទ្យាល័យមេត្រីអន្តរជាតិ AIMU N/A Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #170 St. 42
149 Agape Mission for Cambodia បេសកកម្មចំហរសំរាប់កម្ពុជា AMFC N/A Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #126 krom 3 te se Village
150 Agape Shalom Center Cambodia Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ផ្ទះ246បេ ផ្លូវ 271
151 Agency Development Micro Enterpreneur ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនខ្នាតតូច ADM អេ.ឌី.អឹម Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Bori Piphp Thmei2 Tt 3
152 Agir Pour le Cambodge ជួយកម្ពុជា APLC N/A Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #155 Village Tapul
153 Agir Pour Les Fes Femmes En Situation Precaire អាស៊ីតកម្ពុជា AFESIP N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #62CE0 St. 598
154 Agricam អាគ្រីឃែម Battambang Not Selected Not Selected #408
155 Agricultural Development Denmark Asia អង្គការអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មនៅតំបន់អាស៊ី ADDA អាដដា Siemreap Siem Reab Siem Reab # 146 ADDA Road Salakamraeurk Village
156 Agricultural Cooperative Association សមាគមន៍សហករកសិកម្ម ACA ស.ស.ក Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageថ្មគោល
157 Agricultural Development Association អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ADA ស អ ក Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Chbar Mon Village ព្រៃស្លឹក
158 Agricultural Development Denmark Asia ADDA Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk No. 168, Sala Kamroeuk Village
159 Agricultural Development Denmark-Asia អង្គការអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មដាណឺម៉ាក នៅតំបន់អាសុី ADDA អាដដា Siemreap Chi Kraeng Spean Tnaot 200 villages
160 Agricultural Technicians Association for Rural Development អ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ APAR ស ប ក អ ជ Kampong Cham Kampong Cham Sambuor Meas Village បឹងស្នាយ
161 Agriculture Association for Natural Fertilizer សមាគមកសិកម្មប្រាសចាកជាតិគីមី ANNF ស.ក.ប.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ភូមិ ភ្នាត House470E
162 Agriculture Development and Orphan Association សមាគមកុមារកំព្រា និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ADOA Kampong Cham Prey Chhor Mien Namkin Village
163 Agriculture Friendship for Community Development Association មិត្តកសិកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ AFCDA ស.ប.ក.អ.ស Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageបឹងព្រួលលើ
164 Agriculture Rural for Rehabilitation Organization ស្តារឡើងវិញកសិកម្មជនបទ ARRO អ.ស.ក.ជ Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong House 47 st ព្រះបាទអង្គអេង
165 Agriculture Technician Association អ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្ម ATA ស ប ក Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla House 378
166 Agriculture Technology Service Association សមាគមន៌សេវាកម្មបច្ចេកទេសកសិកម្ម ATSA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #172 St. 300
167 Agriculture Technology Services Association សមាគមសេវាកម្មបច្ចេកទេសកសិកម្ម ATSA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #172B, St.300
168 Agronomes et Veterinaires Sans Frontieres អង្គការអ្នកក្សេត្រសាស្រ្ត AVSF N/A Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #143 St. 69
169 Agronomies et Veterinaries Sans Frontiers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
170 Agrotech Vita Co td Phnom Penh Not Selected Not Selected #432 st.93 Preah Monivong
171 AHURD សមាគមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សធម៌ និងសាសនា AHURD Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #18Bis, St.99
172 Aid Farmers Association សមាគមន៌ជួយកសិករ AFA ស.ជ.ក Banteay Meanchey Malai Malai #97 ក្រុម 5
173 Aid for the Children of Cambodia ផ្តល់ជំនួយដល់កុមារកម្ពុជា ACC អ.ជ.ជ.ក.ក Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Kraom Village ទួលរការ1
174 Aid for Victims of Cambodian Land Mines អំណោយសំរាប់ជួយជនរងគ្រោះ ដោយសារគ្រាប់មីននៅកម្ពុជា AVCLM Battambang Not Selected Not Selected Village បឹងអំពិល
175 AID Healthcare Foundation N/A AHF N/A Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek House 14 St 99
176 AIDA Aynda Not Selected NO Not Selected #33
177 Aide a' L'enfant refugie Not Selected Not Selected Not Selected
178 Aide au Phnom Penh Not Selected Not Selected House23
179 Aide au Development Phnom Penh Not Selected Not Selected #182
180 Aide et Action N/A AEA N/A Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #176 St. 208
181 Aids Health Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
182 AIESEC និស្សិតវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ធកិច្ច AIESEC ស.ន.ស.ព.អ.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang At University of Puthisastra St. 180
183 Ajinomoto NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
184 Ajionmoto NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
185 AK NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
186 Akphivath Neary Khmer Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍នារីខ្មែរ ANKO អ.អ.ន.ខ Pursat Krong Pursat Phteah Prey # 114 B Street 202 Peal Nhek1 village
187 Akphiwath Bandanh Kaksekor អភិវឌ្ឍន៍សុខភាពគ្រួសារ ABK N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak House 266 St 63
188 Alliance Action for Rural Restoration សម្ព័ន្ធសកម្មភាពដើម្បីកសាង AARR ស ស ក ជ Pursat Krong Pursat Phteah Prey Village ពាលញែក2
189 Alliance for Conflict Transformation ក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ ACT កដទ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #69, Sothearos Blvd
190 Alliance of Rice Producers and Exporters of Cambodia សហព័ន្ធអ្នកផលិតស្រូវនៅកម្ពុជា និងនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ARPEC ស. អ. ស. ន. អ. ក Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #A145, Confederation de la Russie Blvd (110)
191 Almuhajirin Association for Cambodian Islamic Education Development សមាគមន៍អា់មូហាជី រីនអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំឥស្លាមកម្ពុជា AACLED Sihanoukville Prey Nob Ou Chrov Village អូរជ្រៅ
192 Alternative Organization ពន្លឺកុមារអាស៊ី​(អង្គការជំរក) AL N/A Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 120B Ry Saei Village
193 Amanjaya NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
194 Amara Cambodia Woman Network for Development អមរាបណ្តាញការងារស្រ្តីខ្មែរ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ AMARA អមរា Battambang Battambang Rotanak Village រំចេក5
195 America World Adoption Association NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
196 American Friends Service Committee គណៈកម្មាធិការបំរើក្វេគ័រអាមេរិកកាំង AFSC N/A Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #95ZE2 St. 113
197 American Jewish World Service NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
198 American Rehabilitation Ministries ស្តារនីតិសម្បទាអាមេរិកកាំង ARM N/A Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Village ចំការឬស្សី
199 Amici Dei Banbini អង្គការមិត្តកុមារ AIBI អមក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun sonsom kosol,#98 St. 10BT
200 AmonmonamaF AmonmonamaF NISSAN B14 New Civic Fd 2007 Preah Vihear Not Selected Not Selected
201 Amrita Performing Arts APA Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #128ជី9 មហាវិថី សុធារស
202 An Piseth Community Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ អាន ពិសិទ្ធ PS អ.អ.ស.អ.ព.ស Kandal S'ang Preaek Koy #21, Knong Prek Village
203 Anakot Kumar អនាគតកុមារ AK អ.ក Pursat Not Selected Not Selected ក្រុមទី14
204 Analyzing Development Issue Center មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ ADIC ម វ​ អ ប Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #18M.F Building F Street K. 4 A
205 ANESVAD FOUNDATION NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
206 Angkar Ponleu Akphiwat ពន្លឺអភិវឌ្ឍន៍ APA អ.ព.អ Kampong Thom Kampong Svay Trapeang Ruessei Thnalbaek Village
207 Angkar Sangkorus Komer Borei Bakheng សង្រ្គោះកុមារបុរីបាក់ខែង ASKBB N/A Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb #126 St Phlauv Lum Mékong
208 Angkor Association for the Disabled សមាគមជនពិការអង្គរ AAD ស. ជ. អ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Village krous
209 Angkor Buddhist Organization អង្គការពុទ្ធសាសនិកអង្គរ ABO អ.ព.អ Siemreap Prasat Bakong Kandaek Koktluk Village
210 Angkor Center for Conservation of Biodiversity មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការអភិវឌ្ឍរក្សជីវៈចំរុះ ACCB Siemreap Not Selected Not Selected Village kna rong ves
211 Angkor Charity Organization អង្គការមេត្តាធម៌អង្គរ ACO អ.ម.អ Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិចុងកៅស៊ូ
212 Angkor Community Development Organization សហគមន៍អង្គរអភិវឌ្ឍន៍ ANCODOR អ.ស.ង្គ.ភិ Phnom Penh Not Selected Not Selected House 185 St Lum
213 Angkor Dental Association សមាគមពេទ្យធ្មេញអង្គរ ADA ស.ព.ធ.អ Siemreap Siem Reab Sla Kram Village slor kram
214 Angkor Handicraft Association NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
215 Angkor Handicraft Association សមាគមសិប្បកម្មអង្គរ AHA ស.ស.អ Siemreap Siem Reab Sla Kram Road 60, Trang Village
216 Angkor Hospital for Children មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ AHFC N/A Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Tep Vong (Achamean) Road & Oum Chhay Street
217 Angkor Orphan Organization កុមារកំព្រាអង្គរ AOO Siemreap Siem Reab Chreav Village វាល
218 Angkor Photo Association Siemreap Not Selected Not Selected Bo pagoda
219 Angkor Tourist Guide Association សមាគមមគ្គុទេសទេសចរណ៍អង្គរ ស.ម.ទ.អ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #63, Vihear chen village
220 Anne Osborne NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
221 Anonymous donor from UK NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
222 APEX NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
223 Aphivat Strey Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តី AS Battambang Battambang Chamkar Samraong House 518 ក្រុម25
224 Appropriate Technologies International Movement AIM Not Selected Not Selected Not Selected
225 Apsara Arts Association សមាគមន៌សិល្បៈអប្បរា AAA N/A Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #71St. 598
226 Apsara Foundation Not Selected Not Selected Not Selected
227 Apsara Mekong Association សមាគមន៍អប្សរាមេគង្គ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh ផ្ទះ 51​A ផ្លូវ 222 សម្តេចសង្សរាជ ទៀង
228 Apsara Radio and TV Station ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរា AMG Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #69 St. 360
229 Arjuni Arjuni Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik 33
230 Artisan's Association of Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
231 Artisans Association for Cambodia NULL ACC NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
232 Artisans Association of Cambodia NULL AAC NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
233 Artisans' Association fo Cambodia សមាគមសិប្បករកម្ពុជា AAC ស.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #12C, St.105
234 ARV Unsers Association NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
235 ARV Users Association សមាគមអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាជីវិត AUA អេ.យូ.អេ Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #10BE0, St.187
236 ASEAN Youth Movement NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
237 Asia Cambodia Ministries អាស៊ីកម្ពុជា ACM អ អ ក Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #45B St. Solar (2004)
238 Asia Euro Organization អង្គការអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុប AEO អ.អ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #832 St Kampuchea Krom Blvd
239 Asia Health and Education Foundation មួលនិធិសុខាភិបាល AIU អ ម ន សខ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #2C St. 271
240 Asia Hope Cambodia អង្គការក្តីសង្ឃឹមអាស៊ីកម្ពុជា AHC N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #43A Street 608
241 Asia Human Resource Development Center អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សអាស៊ីនៅកម្ពុជា Asia N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #25 St. 614
242 Asia Human Resource Development Center in Cambodia អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សអាស៊ីនៅកម្ពុជា HRDC អ.អ.ធ.ម Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #25, St. 614
243 Asia Indigenous Peoples Pact NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
244 Asia Irrigation ប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពអាស៊ី Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh S.I Building, 2nd Floor, 93 Preah Sihanouk Blvd
245 Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation ASSIST Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #87-E5, 5th Floor, #216 Norodom Blvd, Icon Professional Building
246 Asia United Conference Phnom Penh Not Selected Not Selected #313
247 Asia's Hope International ក្តីសង្ឃឹមអាស៊ីអន្តរជាតិ AHI Phnom Penh Mean Chey Not Selected Svay Ta Ok Village
248 Asian Action Enterpreneur Organization សកម្មភាពសហគ្រិនអាស៊ាន AAEO N/A Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected House All St 271
249 Asian Development Bank ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB N/A Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #29, St.268 (Preah Suramarit Blvd) Coner of St.19
250 Asian Health Institute NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
251 Asian Hope Cambodia Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #12 St 592
252 Asian International Justice Initiative NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
253 Asian Outreach Cambodia អេស៊ាន អោថរីច្ឋ បម្រើកម្ពុជា AOC អេ.អូ.ស៊ុី Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #03 St181
254 Asian Outreach Canada NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
255 Assar-International អាសា ASSAR N/A Phnom Penh Not Selected Not Selected House13
256 Assist Poor Men and Orphans ជួយជ្រោមជ្រែងជនក្រីក្រនិងកុមារកំព្រា APMAO Kampong Chhnang Rolea B'ier Rolea B'ier ក្រុម7 Village អណ្តូងច្រុះ
257 Assisting Cambodian Orphans and Disabled Organization គាំពារកុមារកំព្រានិងជនពិការកម្ពុជា ACODO អេ.ខូ.ដូ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk ក្រុម5 Village vat svay
258 Assisting Cambodian Orphans and the Disabled Organization អង្គការគាំពារកុមារកំព្រា និងជនពិការកម្ពុជា ACODO អង្គការ អេខូដូ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Watsvay
259 Association Agricultural Development National កសិកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ AADN ស.ស.អ.ជ Kampong Cham Not Selected Not Selected House163
260 Association Angkor-Belgique សមាគមអង្គរ-ប៊ែលីឃ្យូរ AAB Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #44CE1, Street 432
261 Association Artis Kok Thlok សិល្បៈករគោកធ្លក N/A N/A Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 32
262 Association Collected Human Resource Development ប្រមូលផ្តុំធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CHUDA ស.ប.អ Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong Village ទី6
263 Association Commune Sangkat Council ក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តរតនគិរី ស ក ឃ រ Ratanakiri Not Selected Not Selected សាលាខេត្តរតនគិរី
264 Association Cooperation for Economic Development សហប្រតិបត្តិការសមាគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ច ACED អាសិត Battambang Not Selected Not Selected Village បវិល
265 Association de Soliddarite et d' Assistance Aux Femmes et aux Enfants du Cambodge Phnom Penh Not Selected Not Selected #88
266 Association Development Commercial zhe Giang in Cambodia អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មជើជាំងនៅកម្ពុជា N/A N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy House 48 St 374
267 Association Development for Our Villagers Rights NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
268 Association for Aid and Relief Wheelchair for Development សមាគមផ្តល់ជំនួញរទេះរុញដើម្បីសង្គ្រោះ និងអភិវឌ្ឍន៍ AARWCD Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva Kien Khleang Village St. 6A
269 Association for Aid and Relief, Japan AAR Japan Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #15, St.01, borey piphum thmey, St.271
270 Association for Business Initiative សមាគមផ្តើមគំនិតពាណិជ្ជកម្ម ABI Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay St. 970A, Kampong Svay Village
271 Association for Conservation of Arts and Culture អភិរក្ស និងវប្បធម៌ ACAC Phnom Penh Dangkao Prey Sa ភូមិប្រការ ក្រុមទី 6
272 Association for Development and Our Village Right សមាគមន៍សិទ្ធិនិងការអភិវឌ្ឍន៍អ្នកភូមិយើង ADOVIR Battambang Bavel Bavel Village ទំនប់ទឹក
273 Association for Development of Buddism and Khmer Culture អភិវឌ្ឍន៍វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា និងវប្បធម៌ខ្មែរ ADBKC ស អ ព វ Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageមារៀលធំ
274 Association for Excellent Education and Development សមាគមន៍អប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍ AED ស.អ.អ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra House 471St 369
275 Association for Human Resource Development and Health Education អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងអប់រំសុខភាព AHRDHE ស.អ.ធ.ម.អ.ស Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang House 443 Village ស្រែព្រីង
276 Association for Knowledge Development សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹង AKD ស.អ.ច Battambang Sangkae Ou Dambang Muoy wattamin village
277 Association for Oversea Technical Schoolarship អេអូធីអេសនៃកម្ពុជា AASC ធីអូអេសកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy #3០ St. ប៉ាស្ទ័រ
278 Association for Rural Development គមាគមន៌អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ARD ស.អ.ជ Kandal Kien Svay Kokir ក្រុមទី18 ភូមិទួលត្នោត
279 Association for Supporting Khmer Literature and culture សមាគមទ្រទ្រង់អក្សរសាស្រ្ត និងវប្បធម៌ខ្មែរ ALC ស.អ.វ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #17, St.62
280 Association Initiatives of Change សមាគមន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការផ្លាស់ប្តូរ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #40 ផ្លូវ 39BT ក្រុម ១០ ភូមិសន្សំកុសល ២
281 Association International Pour le Development le Touriment Sante AIDETOUS Phnom Penh Not Selected Not Selected #08
282 Association Italiana Pro-Adozioni Onlus Phnom Penh Not Selected Not Selected #1
283 Association mondiale des amis de l'enfance Not Selected Not Selected Not Selected
284 Association Music of Disable People សមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការ AMD ស.ត.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #39A, Group 3
285 Association Mutualiste du Corps Enseignant Khmer សមាគមបុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរ AMCEK ស.ប.ស.ខ Phnom Penh Not Selected Not Selected #128B, St.preah norodom
286 Association of Angkor Japanese-speaking Guide សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរភាសាជប៉ុន អង្គរ ស.ម.ទ.ជ. Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #412, Group7, Sala Kanseng
287 Association of Cambodia Rubber Plant Development សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កៅស៊ូកម្ពុជា ស.អ.ក.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #48, St.84(Neary Klahan)
288 Association of Cambodian National Teachers សមាគមគ្រូបង្រៀនជាតិកម្ពុជា ស.គ.ប.ជ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra #372, St.369
289 Association of Democrats សមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ AOD ស អ ប Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 26០B St 16
290 Association of Development Small Holder Rubber Plantation សមាគមកសិកម្មអ្នកដាំកៅស៊ូគ្រួសាររីកចំរើន ស ក ក គ Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageស្រម៉
291 Association of improving family economic សមាគមន៍ស្តារសេដ្ធកិច្ចគ្រួសារ AISE ស.ស.ស.គ Takeo Not Selected Not Selected Village kompong
292 Association of Khmer -Vietnamese in Kingdom of Cambodia សមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា AKVKC ស.វ.ណ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #18, St.105 corner 208
293 Association of Legal Practitioners of Cambodia សមាគមន៍អ្នកច្បាប់កម្ពុជា ALPC N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy House 10 St 339
294 Association of Medical Technology Cambodia សមាគមអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិជ្ជសាស្រ្តកម្ពុជា AMPC ស ព វ ក Phnom Penh Not Selected Not Selected មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
295 Association of Municipal District Commune Sangkat Councils Kratie Province NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
296 Association of New Apostolic Church of Cambodia ព្រះវិហារសាវ័កថ្មីកម្ពុជា ANACC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #444 St. 310
297 Association of Nuns and Laywoman of Cabodia សមាគមដូនជី និងឧបាសិកាកម្ពុជរដ្ឋ ស.ជ.ឧ.ក Kandal Ponhea Lueu Phsar Daek Buddhist woman center, phum dhamatrey
298 Association of Protection Development for Cambodia Environment សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ការពារបរិស្ថានកម្ពុជា ស.ក.ប Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor #10E0, St.212
299 Association of Sampov Preah Trai Lak សមាគមសំពៅព្រះត្រៃល័ក្ខ ស.ស.ព.ល Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu #1441l, National Road 2
300 Association of School Aid in Cambodia ជំនួយសលារៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ASAC N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #166YA មហាវិថី ព្រះនរោត្តម
301 Association of the Blind in Cambodia សមាគមនៃជនពិការភ្នែកកម្ពុជា ABC ស.ជ.ព.ភ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy # 132 St 193/388
302 Association of the Real Color of Cambodia Culture សមាគមន៍ពណ៌សប្បុរសពិតនៃវប្បធម៌កម្ពុជា ARCCC Phnom Penh Not Selected Not Selected Villageកំពង់សំណាញ់
303 Association Per la Participazione Allo Sviluppo Battambang Not Selected Not Selected
304 Association Pour le Development de l'amitie Entre le Jeuriessess Francaises et Khmeres Phnom Penh Not Selected Not Selected #404D
305 Association pour le Development du Combodge Phnom Penh Not Selected Not Selected #30E
306 Association to Take Lugpac in PhnomPenh International Airport សមាគមបំរើសេវាកម្មលើកដាក់សំភារៈភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ SAGBIPP ស ម ប ល Phnom Penh Dangkao Kakab House 218 st 2០០4
307 AU NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
308 AusAID NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
309 Australai NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
310 Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
311 Australia Alumni Association of Cambodia សមាគមកម្ពុជានៃអតីតនិស្សិតពីអូស្រ្តាលី AAA ស.ក.អ.ម Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak Building A, Room 322, Phnom Penh Centre
312 Australian Agency for International Development ទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ AusAID Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak 16B, National Assembly Street
313 Australian Aid NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
314 Australian Business Volunteers ABV Siemreap Siem Reab Sla Kram #575
315 Australian Catholic Relief Caritas Australia សហប្រតិបត្តិការកាតូលិកអូស្រ្តាលី/ ការីតាស អូស្រ្តាលី ACR/CA អេស៊ីអា/ស៊ីអេ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei House No 36 Street 386
316 Australian Embassy ស្ដានទូតអូស្ត្រាលី Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak 16B, National Assembly Street, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon
317 Australian Firefighters International Relief Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #24, Thoamak Lekhet Ouk (St. 184)
318 Australian Foundation for the People of ASIA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
319 Australian Foundation for the People of ASIA and Pacific NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
320 Australian Government NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
321 Australian Relief and Mercy Services-Reverse the Curse Cambodia ARMS-RTC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir # 29 AB. St. 472
322 Australian Volunteer International អង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអូស្រ្តាលី AVI អេវីអាយ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 38D St. 494
323 Automobile Association of Cambodia សមាគមន៌យានយន្តនៃកម្ពុជា AAC ស.យ.យ.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #152CD, St. 1 លំ (St. 271 កែង St. 371សរឡា)
324 Autority Apsara NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
325 AVID NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
326 Avocats Sans Frontieres-France មេធាវីគ្មានព្រំដែនប្រទេសបារាំង ASF-France N/A Battambang Battambang Svay Pao House 79, street 2,5
327 Awareness Cambodia Incorporated យល់ពីកម្ពុជា ACI N/A Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Muoy House 40 St 363
328 Aziza's Place Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #19 St 418
329 Baby Tree Projects កូនឈើកម្ពុជា BTP Siemreap Siem Reab Siem Reab Borey Seang Nam St. Lum
330 Bakong Technical College បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបាគង BTC អ.ប.ប Siemreap Prasat Bakong Roluos #147 Village Duntave
331 Bandanh Chaktomuk បណ្តាញចតុមុខ BC ប.ច.ត Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #175 St. 155
332 Bandos Komar បណ្តុះកុមារ BANDOS Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #6 St. 388
333 Banteay Ampil CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
334 Banteay Srei បន្ទាយស្រី BS Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 19B St. 145
335 Banyan Learning Tree Organization អង្គដើមពោធិ៍បណ្តុះបណ្តាល BLT អ.ដ.ក.ប.ប Phnom Penh Dangkao Dangkao #70 St.217
336 Baptist General Conference Alliance Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir #192, St.357 ក្រុម 13
337 Baptist Missionary Association of the Philippines N/A BMAP N/A Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei House No. 32 Level 02 St 368
338 Baptist Missionary Association of the Philippines Not Selected Not Selected Not Selected
339 Baptist World Aid Australia Not Selected Not Selected Not Selected
340 Baree Bo បរិបូរណ៍ BRBO បរិបូរណ៍ Battambang Not Selected Not Selected House1
341 Barnypok Barnypok wyVvpTJLLgkvfzmAws lamvmUOYKooO Kep Not Selected Not Selected ejvEpVISNtXrE
342 Basket and Souvemir Production NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
343 Battambang Disabled People Organization ជនពិការខេត្តបាត់ដំបង BDPO អ.ព.ប Battambang Battambang Chamkar Samraong House 43 st ពោធិ៍វង្ស
344 Battambang Educational Support Team Battambang Battambang Svay Pao Group 8 , Kamarkor village, Svay Por Commune, Battambang District, Battambang province, Cambodia P.O Box 368
345 Battambang Orphanage Village Assistance សមាគមន៍ក្មេងកំព្រាបាត់ដំបង BOVA ស.ក.ប.ប Battambang Not Selected Not Selected Villageសំរោងក្នុង
346 Battambang Rice Mill Association សមាគមន៍ម៉ាស៊ិនកិនស្រូវខេត្តបាត់ដំបង RMABTB ស.ម.អ.ប.ប Battambang Thma Koul Chrey NR N. 5 ភូមិ ថៃសាន
347 BBC Media Action BBCMA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #58 St. 306
348 Beauty for Ashes មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរភាពទុក្ខព្រួយទៅជាភាពរីករាយ BFA N/A Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun Behind PC Market
349 Belgian Directorate-General for Development Cooperation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
350 Bhaktivedanta Eco Village Cambodia BEV cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected House10CAEoE1
351 BICE NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
352 Bidirectional Forwarding Detection NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
353 Big Lottery Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
354 Bileg Community Outreach Phnom Penh Not Selected Not Selected #73B
355 Birdlife International in Indochina Cambodia Program Office អភិរក្សសត្វស្លាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #2 St 476
356 Blue Planet and Orr NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
357 BMMI NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
358 BMZ NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
359 Boat Association សមាគមទ្រទ្រង់ជីវភាពអាជីវករកំពង់ផែស៊ូឆិញ N/A N/A Siemreap Siem Reab Chong Khnies Village ti 6
360 Bong Phun Good Heart Community សហគមន៍បងប្អូនសប្បុរស BPGHC ប ប ស រ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House ១៣៨ St ឃុំត្រពាំងឈូក
361 Book with no Border សៀវភៅគ្មានព្រំដែន BNBO Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon ក្រុមទី14 Village 2
362 Bophana Audiovisual Resource Center មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា Phnom Penh Not Selected Not Selected #64 St. 200
363 Border Development Community NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
364 Botum Sakor Community Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍បូទុមសារគរ BCDO អ អ ស ម Koh Kong Not Selected Not Selected #2056
365 Bread for the World NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
366 Bread for the World Protestant Development Service NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
367 Bremen Overseas Research and Development Association សមាគមន៏ប្រេមិនដើម្បីការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៏ក្រៅស្រុក BORDA N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 6B Street 187
368 Bridges Across Borders Inc Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ផ្ទះ 261AB ផ្លូវ 371
369 Bright Smiles of Children រស្មីក្តីញញឹមនៃកុមារ BOC Siemreap Not Selected Not Selected
370 Bright Voice Service Center BVSC Kandal Not Selected Not Selected #216 មហាវិថីព្រះនរោត្តម (St. 41)
371 British Embassy in Cambodia ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #27-29 Street 75
372 British Lottery Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
373 British Microlight Aircraft Association NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
374 Brot Fur Die Welt NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
375 Brot fur Die Welt NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
376 Buddhism and democracy ពុទ្ធសាសនានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ BD ព.ន.ល Not Selected Not Selected Not Selected
377 Buddhism and Society Development Association (BSDA) សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សង្គមតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា SDAB Kampong Cham Kampong Siem Ampil #05, St. 07 ប្រាសាទនគរបាជ័យ ភូមិអំពិល
378 Buddhism Education for Peace Center មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវប្បធម៏សន្តិភាពតាមរយះ ព្រះពុទ្ធសាសនា BEP អ. ម. អ. ស. ព Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy N/A
379 Buddhism For Development មូលនិធិព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ BFD ព.ដ.អ Battambang Sangkae Anlong Vil នៅវត្តអន្លង់វិល
380 Buddhism for Development Kampong Thom ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកំពង់ធំ BFDK ព ដ អ ក Kampong Thom Stueng Saen Kampong Roteh St. 11 Village កំពង់ធំ
381 Buddhism for Education of Cambodia អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា BEC ព.អ.ក Battambang Battambang Svay Pao #630, Street 1
382 Buddhism for Human Resource Development ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស BHDA ស ព អ ធ Kampong Cham Kampong Siem Kaoh Mitt Village កោះប៉ែន
383 Buddhism for Social Development Action អង្គការ សកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សង្គម BSDA Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham #06 12 village
384 Buddhism Foundation for Community Development មូលនិធិព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ BFCD ប៊ី.អែហ្វ.ស៊ី.ឌី Siemreap Not Selected Not Selected Village tek sin kang tbung
385 Buddhist Charities NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
386 Buddhist for health ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសុខភាព Takeo Not Selected Not Selected Villageវត្តក្រាម
387 Buddhist for Life Development ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជីវិត BLD ព.អ.ជ Kep Krong Kaeb Kaeb វត្តសមុទ្ររង្សី Village កែប
388 Buddhist Global Relief (BGR) from USA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
389 Buddhist Library Cambodia Project អង្គការគំរោងពុទ្ធិកបណ្ណាល័យកម្ពុជា BLCP អ ព ប ក Kampot Krong Kampot Sangkat Kampong Kandal 27 Eo
390 Buddhist Library Cambodia Project គំរោងពុទ្ធិកបណ្តាល័យកម្ពុជា BLCP គ.ព.ប.ត Kampot Krong Kampot Sangkat Kampong Kandal Village 1ឧសភា
391 Buddism Development Association and Supporting Environment អភិវឌ្ឍន៍ពុទ្ធសាសនានិងទ្រទ្រង់បរិស្ថាន BDASE អ.ព.ទ.ប Pursat Krong Pursat Phteah Prey House 48 Village ចំការចេកខាងត្បូង
392 Budism for Honesty Mind fo Development ពូទ្ធសាសនាចិត្តស្មោះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ BGD ព​ ច អ Oddar Meanchey Samraong Samraong Village Samraong
393 Build Bright University NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
394 Build your Future Today Center មជ្ឈមណ្ឌលកសាងអនាគតរបស់អ្នកថ្ងៃនេះ BFT Siemreap Siem Reab Sla Kram #280
395 Building Bridges for Cambodia អង្គការស្ថាបនាអនាគតកុមារ BBC Pursat Krong Pursat Phteah Prey #259, Pheal Nheak 2 village
396 Building Bridges for Children អង្គការស្ថាបនាអនាគតកុមារ BBC ស.អ.ក Pursat Kandieng Kandieng 10 villages
397 Building Community Voices អភិវឌ្ឍន៍សំលេងសហគមន៍ BCV Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 17A St. 468
398 Business and Professional Women Cambodia ស្រ្តីកម្ពុជាដើម្បីអាជីវកម្មនិងវិជ្ជាជីវៈ BPW Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #611, Mondul I Village
399 Business Cambodia ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #74D, St.374
400 BVB Agriculture Development Association អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មដំណាំស្រូវ​BVB BVB Kampong Thom Stueng Saen Srayov Village ពុកយុក
401 C&MA Colorado Spring NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
402 CAFOD Phnom Penh Not Selected Not Selected #25, Mao Tse Toung Blvd(245), Lone Buiding 6th floors
403 CAFOD Just One World NULL CAFDO NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
404 Calvary chapel of fallbrook CCF Takeo Not Selected Not Selected Village tmi
405 Cambodge Enfance Development អភិវឌ្ឍន៍កុមារកម្ពុជា CED អ.ក.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva Orphanage Kien Khleang
406 Cambodia 2000 Association Phnom Penh Not Selected Not Selected #83
407 Cambodia Against Child Trafficking សម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ធាភិបាល Cambodia N/A Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # C54 St. VI-18 ភូមិទួលគោក
408 Cambodia Agricultural Safety Association សមាគមន៌សុវត្ថិភាពកសិកម្ម CASA ស ស ក ក Kratie Sambour Srae Chis Village ផ្សារវែង
409 Cambodia Anti-Tuberculosis Association កម្ពុជាកំចាត់រោគរបេង CATA ស.ក.រ.ប Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir National Center for Tuberculosis Leprosy Control (CENAT), St. 278/95
410 Cambodia Association for Development Economy Together ខ្មែរសាមគ្គីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ CADET ស ខ ស ប ស គ Kampong Cham Kaoh Soutin Peam Prathnuoh Village ទួលក្តុល
411 Cambodia Association of Artist វិចិត្រករកម្ពុជា CAA ស.វ.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected
412 Cambodia Association of Travel Agent សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជា CATA ស.ទ.ទ.ក Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh House# 65, Street 240
413 Cambodia Association Save Children សមាគមសង្រ្គោះកុមារកម្ពុជាដើម្បីអនាគត SSC ស ស ក Phnom Penh Dangkao Chaom Chau House 228 st 28
414 Cambodia Automotive Iindustry Federation សងព័ន្ធឧស្សាហកម្មរថយន្តកម្ពុជា CAIF N/A Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap #27 St. 134
415 Cambodia Baseball Federation សហព័ន្ធកីឡាបេស្បលខ្មែរ CBAF ស.ក.ប.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #1, St.276
416 Cambodia Beauty School សាលាបង្រៀនកែសម្ឆស្សកម្ពុជា CBC N/A Phnom Penh Not Selected Not Selected House952
417 Cambodia Bogumjaly Organization ថែរក្សាក្មេងៗដោយក្តីស្រលាញ់នៅកម្ពុជា CBO Kampong Speu Kong Pisei Prey Vihear Village ព្រៃកេះ
418 Cambodia Brahman Association បង្កាត់ពូជគោប្រាម៉ាន់កម្ពុជា CBBA Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #18, St. 422
419 Cambodia Bridge for Life ស្ពានជីវិតកម្ពុជា CBL Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #25 A St 512
420 Cambodia Business Coalition on AIDS សម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ CBCA ស.ព.ក.អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #AB01Eo, St.265
421 Cambodia Cares Not Selected Not Selected Not Selected
422 Cambodia Cassava Development Association សមាគមន៍ដំឡូងមីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CCBA ស.ដ.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #162 St. 564
423 Cambodia Catholic Church NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
424 Cambodia Catholic Community Association សមាគមសហគមន៏កាតូលិកកម្ពុជា CCCA សសកក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy # 13, St. 538
425 Cambodia Chemical Society សមាគមគីមីកម្ពុជា CCS ស.គ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #72, Street.598
426 Cambodia Chess Federation សហព័ន្ធកីឡាអុកកម្ពុជា CCF N/A Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit House 32 St 242
427 Cambodia Children and Young People Movement for Child Rights ចលនាកុមារ និងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធកុមារ CCYMCR ច.ក.យ៉.ក.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #71N St. 402
428 Cambodia Children Health Organization ជួយកុមារទុរគត់កម្ពុជា CDCHO ជកទក Battambang Battambang Ou Char #317ក្រុមទី14
429 Cambodia Children Ministry គ្រឹស្ទាន​បំរើកុមារកម្ពុជា CCM Kampong Chhnang Baribour Melum ភូមិស្រះកែវ
430 Cambodia Children Prevention and Saving Organization អង្គការការពារ និងសង្រ្គោះកុមារកម្ពុជា CCPSO ស៊ី.ស៊ី.ភី.ស Phnom Penh Stueng Saen Srayov #32, St. C3 kbal domrey village
431 Cambodia Children Support Foundation មូលនិធិជួយគាំទ្រកុមារកម្ពុជា CCSF ម.ជ.គ.ក. Phnom Penh Saensokh Khmuonh Samrong village
432 Cambodia Chinese Tour Guide Association សមាគមមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ភាសា​ចិនកម្ពុជា CCTGA ស ម​ ទ ច Siemreap Siem Reab Sla Kram Group ១១ Village ចុងកៅស៊ូ
433 Cambodia Climate Change Alliance NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
434 Cambodia Community Building ស្ថាបនាសហគមន៏កម្ពុជា CCB Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #53EoE1, St.274 (Preah Sihanouk Blvd)
435 Cambodia Constructors Association សមាគមន៍អ្នកសាងសង់កម្ពុជា CCA Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang វិមានកាណាឌីយ៉ាជាន់ទី11
436 Cambodia Corps Inc ធាតុដើមនៃកម្ពុជា CCI Phnom Penh Not Selected Not Selected #26B, Preah Chey Chetha (St. 118)
437 Cambodia Development អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDO អ.អ.ក Siemreap Prasat Bakong Kandaek House 74 Village trang
438 Cambodia Development Altitives ជំរើសសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDA ជ.អ.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 377 Village ទ្រាស2
439 Cambodia Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនកម្ពុជា CDO អ​ ប្រ ក Kampong Chhnang Kampong Tralach Ou Ruessei Village ច្រករមៀត
440 Cambodia Development Organization for Children អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាដើម្បីកុមារ CAMDOC ខាមដុក Siemreap Siem Reab Kouk Chak Building No.k35, St.Kravan, Borey Prem Prey, Trapeangses Village
441 Cambodia Development Rice Farming Season Association អភិវឌ្ឍន៍ស្រែប្រាំងកម្ពុជា CDA ស អ ក Kampong Thom Not Selected Not Selected House66
442 Cambodia Disabled Athletics Federation សម្ព័ន្ធកីឡាអត្តពលកម្មជនពិការកម្ពុជា CDFA Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei Village រោងចក្រ
443 Cambodia Disabled People Independent Living Organization ជនពិការកម្ពុជារស់នៅដោយឯករាជ្យ DPILO អ.ជ.ក.រ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy House 25 St 239
444 Cambodia Education Assistance Fund មូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិក្សា CEAF N/A Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #21Eo St 496
445 Cambodia Education Organization អប់រំនៃកម្ពុជា CEO អ.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor #55AB St. 231
446 Cambodia Family Support ឧបត្ថម្ភគ្រួសារកម្ពុជា CFS Battambang Battambang Ou Char #400 Group 19 Kapko Thmey Village
447 Cambodia Farmer Solidarity Organization អង្គការសាមគ្គីភាពកសិករប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា CFSO អ.ស.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb Tor village
448 Cambodia Fashion Council ក្រុមបឹក្សាម៉ូតកម្ពុជា ក.ម.ក Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St. 240
449 Cambodia for confederation development association សមាគមន៍រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CCDA ស.រ.អ.ក Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House2AE2
450 Cambodia Freight for Warders Association សមាគមភ្នាក់ងារបញ្ចូនទំនិញកម្ពុជា CAMFFA ស.ភ.ប.ទ.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #147, St.51
451 Cambodia friendly konyang Not Selected Not Selected Not Selected
452 Cambodia German Friendship Association សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា-អាឡឺម៉ង់ KDF ស.ម.ក.អ Not Selected Not Selected Not Selected
453 Cambodia Global Action អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គ្រោះសកលកម្ពុជា CGA អ ស ស ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #45 St. 528
454 CAMBODIA GLOBAL FUND CGF CGF CGF Kampong Thom Baray Ballangk Yeay Teang
455 Cambodia Health Education Media Service អង្គការសេវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយសុខភាពកម្ពុជា CHEMS ឆេមស៍ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #26, St. 3, Borey Peng Huoth, Russey Village
456 Cambodia Hotel Association សមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជា CHA ស.ស.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #35-37, Street 214(samdech Pen)
457 Cambodia Human Right Task Force ក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CHRTF Phnom Penh Prampir Meakkakra Not Selected St 242
458 Cambodia Independent Anti-Corruption Committee គណៈកម្មាធិការកម្ពុជា ឯករាជ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយ CIACC គ.ក.ឯ.ប.ព Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #100 St. 192
459 Cambodia India Entrepreneurship Development Centre Not Selected Not Selected Not Selected Confederation de la russie blvd (110), In National Technical Training Institute Building
460 Cambodia Indigenous Youth Association សមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា CIYA ស.យ.ជ.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #34, Street.222
461 Cambodia Infantia CIFT Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageស្រែព្រីង
462 Cambodia International Chamber Commerce សមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជា CICC N/A Phnom Penh Saensokh Tuek Thla Ratana Plaza, No. G16​, Goody
463 Cambodia International Cooperation Organization សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ CICO អ.ស.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #294 St. 182
464 Cambodia International Education Support Foundation មូលនិធិគាំទ្រការអប់រំអន្តរជាតិកម្ពុជា CIESF N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #216 មហាវិថី ព្រះនរោត្តម
465 Cambodia International Technology Association សមាគមពត៌មានវិទ្យាកម្ពុជា CITA ស ព ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy House 44 St 162
466 Cambodia Islamic Association Development សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ឥស្លាមកម្ពុជា CIAD ស អ ឥ ក Kampong Cham Dambae Seda ភូមិថ្នល់កែង
467 Cambodia Japan Community for Development កម្ពុជា-ជប៉ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ CJCD N/A Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir House 60A St 146
468 Cambodia Journalists Code for Ethics NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
469 Cambodia Journalists' Council for Ethics ក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌អ្នកសារព៌តមានកម្ពុជា CJCE អ.ក.អ.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey # 26 Street 3
470 Cambodia Korea Alumni Association សមាគមអតិតកម្មសិក្សាករីកម្ពុជា កូរ៉េ CAMKAA ស អ ក ក Phnom Penh Not Selected Not Selected ភ្នំពេញថូវ័រ
471 Cambodia Korean Orphan Dogumgaly Association សមាគមទីជំរកកុមារកំព្រាកម្ពុជា កូរ៉េ CKOBA Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageព្រៃឆេះ
472 Cambodia Leage for Development សម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CLFD មិនចាំ Sihanoukville Not Selected Not Selected Villageកក់2
473 Cambodia League for Development សម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CLFD Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok ក្រុម2 Village បឹងកុង2
474 Cambodia Legal Education Organization អង្គការអប់រំច្បាប់កម្ពុជា CLEO Phnom Penh Pur SenChey Kakab #165 ,Group 6 ,Trapeang Lvea village
475 Cambodia life mission organization CLMO Sihanoukville Not Selected Not Selected ក្រុម10
476 Cambodia Lutheran Association សមាគមលូធ័រកម្ពុជា CLA Phnom Penh Saensokh Tuek Thla K4B Toek Thlar Sen Sok
477 Cambodia Mekong River Restoration and Development Organization ស្តារនិងអភិវឌ្ឍន៍ទន្លេមេគង្គកម្ពុជា CMRDO Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Muoy #253E2 St. 217 Charles De Gaulle
478 Cambodia Methodist Service CMS Kampong Thom Not Selected Not Selected Villageសុះរោង
479 Cambodia Microfinance Association សមាគមមីក្រូហិវញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA អេសអឹមអេ Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #69, St.berk thmey
480 Cambodia Microfinance Institute វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMI Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House 43 st លំ
481 Cambodia Moslim Rasyidi Association សមាគមន៍រ៉ាស៊ីទីនមុស្លីមកម្ពុជា CMRA Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageទួលពន្លៃ
482 Cambodia Motor Driver Association ម៉ូតូឌុបកម្ពុជា-អាស៊ាន CAMDA ស.ម.ក.អ Phnom Penh Ta Khmau Ta Khmau Village តាខ្មៅ
483 Cambodia Movement for Health អង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជា CMH ច.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #8, St 21, Borei Penghout
484 Cambodia Muslim Association មុស្លីមកម្ពុជា CMA ស.ម.ក Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra Village ព្រែកតាពៅ
485 Cambodia Muslim Cooperative Association សមាគមកូប្រ៉ាស៊ីមូស្លីមកម្ពុជា CMCA ក ម ក Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy House 358 St5
486 Cambodia Muslim Development Foundation មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មុស្លីមកម្ពុជា CMDF Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy #116D, Russian Federation Blvd,
487 Cambodia n Al-Barakah Charitable Association សមាគមសប្បុរសធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (អាល់ប៉ារ៉ាកាស្ហ) CBCA ស.ស.អ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy #17B, National Road.5
488 Cambodia National Advertising Committee គណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាតិកម្ពុជា CNAC N/A Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit House 40 St 115
489 Cambodia National Police Friendship Association សហគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak ផ្ទះ 275 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (41) ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ
490 Cambodia Natural Agriculture Development អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា CMAD N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #19 St. 3០3
491 Cambodia Neighbor ខេមបូឌាណេប័រ CN Phnom Penh Not Selected Not Selected
492 Cambodia Okinawa Friendship Association សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាអូគីណាវ៉ា COFA កូហ្វា Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #35 St. 2០4
493 Cambodia Optometry Association អ៊ូពតូមេទ្រីកម្ពុជា OA N/A Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #22AEo St. 278
494 Cambodia Organization for Children and Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
495 Cambodia People for Care and Learning Siemreap Not Selected Not Selected #18
496 Cambodia Prevention Organizaiton ទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅកម្ពុជា CPO អ ទ ក Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House ៦៥ st ២៧១
497 Cambodia Project inc NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
498 Cambodia Property Career Development អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ មុខរបរ និងលំនៅដ្ធានប្រជាជនក្រីក្រ CPC N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #452 St. 271
499 Cambodia Protection for Justice ការពារកម្ពុជាដេើម្បីរកយុត្តិធម៌ CPJ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Village ថ្មគោល
500 Cambodia Road Association សមាគមផ្លូវថ្នល់កម្ពុជា CAMRA ស.ផ.ថ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #3E, Street 516