ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 អភិវឌ្ឍន៍កុមារជនបទកម្ពុជា អ.អ.ក.ជ. Siemreap Svay Leu Boeng Mealea បឹងមាលា Village
2 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 608-Group 40
3 អភិវឌ្ឍន៏បច្ចេកទេសយុវជនកម្ពុជា ស.អ.ប.យ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 604
4 មូលនិធិចំរើន ស.ម.ច Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ភូមិ សេប៉េសេ
5 អភិវឌ្ឍន័បណ្តាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អ.ប.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #271 House28
6 សមាគមន៍មរមនមរណៈសង្រ្គោះ Phnom Penh Not Selected Not Selected House199
7 អរុណរះ Kandal Not Selected Not Selected Villageទួលស្រម៉
8 មជ្ឃមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់កុមារកំព្រា និងគ្រួសារក្រីក្រ នៃព្រះវិ ម.ក.គ.ក. Pursat Krong Pursat Phteah Prey ចំការចេក Village
9 មូលនិធិមេត្តាករុណា ម.ម.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun
10 អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មូលដ្ឋាន អ.ស.អ.ម Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei # 396
11 អភិវឌ្ឍន៏ថ្មីដើម្បីកសិករ FOND Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy
12 កាត់ដេរអរុណសួស្តី និងបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈស្ត្រីកម្ពុ ស.ក.អ.ប Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 59
13 ជំងឺត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក កម្ពុជា ស.ត.ច.ប. Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy
14 អ្នកនិពន្ធខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected
15 អ្នកសាបព្រោះ ស.យ.អ Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei St 1986
16 មូលនិធិឯកឧត្តមសខេង Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #95 #46
17 សហគមន៍ជួយសង្រ្គោះប្រជាពលរដ្ធខ្មែរ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ស.ជ.ស.ខ.អ Kampong Thom Santuk Tang Krasang House 64 st ជាតិលេខ6
18 សមាគមន៍មិត្តដើម្បីមិត្ត Kandal Not Selected Not Selected House359
19 អ្នកវិនិយោគឈ្លាសវៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House71
20 យើងស្រលាញ់កម្ពុជា យ.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir # 369
21 មូលនិធិកម្ពុនអភិវឌ្ឍន៍ ម.ក.ជ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 570
22 អភិវឌ្ឍន៍ពលករដើម្បីភាពរុងរឿង អ.ព.រ ឌ។ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 43
23 អភិវឌ្ឍន៏ជនបទខ្មែរ Battambang Moung Ruessei Kear
24 ជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស.ជ.អ.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Group 5 មានជ័យ Village
25 អ្នក្ននិពន្ធបទភ្លេង និង ទំនុកច្រៀងខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St 180
26 អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មជាតិ ស.អ.ក.ជ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei St 118
27 ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ De Castle Diamond Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #315
28 អភិវឌ្ឍន័កសិករក្នុងស្រុក អ.ក.ស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #65 House11
29 អាណិតអាសូរកុមារកំព្រានិងចាស់ជរាជនបទ Pursat Krakor Kbal Trach Village ត្រពាំងរំដេញ
30 សមាគមន៍មិត្តភាពកុលបុត្រកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House4
31 អ្នកវិនិយោគឈ្លាសវៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House6បេ
32 រ៉ូសឆារិធីកម្ពុជា អ.រ.ឆ.ធ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 287
33 មូលនិធិស៊ុនយ៉ាឃៀលកម្ពុជា ម.ស.យ.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St តាផុន សន្សំកុសល១ Village
34 អភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងនិស្សិតក្រីក្រ អ.អ.ក.ទ. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla
35 អភិវឌ្ឍន៏មិត្ត៍ភាពយុវជនបទ អ.ប.យ.ថ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 104
36 កម្មករកំពង់ផែចុងឃ្នៀស ស.ក.ផ.ច. Siemreap Siem Reab Chong Khnies ទី៤ Village
37 ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស.ជ.អ.ស. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang St ម៉ៅសេទុង
38 អភ៉ិវឌ្ឍន៏ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពស្ត្រី មេម៉ាយ កុមារកំព្រ Kandal Not Selected Not Selected St 210 ព្រែកសំរោង Village
39 អតីតសិស្ស និស្សិត ខេត្តកោះកុង Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang St មុនីរ៉េត
40 អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ HRDD អ ធ ប Pursat Krong Pursat Phteah Prey Village ពាលញែក2
41 សមាគមន៍មិត្តភាពខ្មែរអាស៊ី Phnom Penh Not Selected Not Selected House70
42 អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចខ្មែរ-ឥស្លាមកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House1376
43 រេត  “  ឌ្រែ  ” អ.រ.ត Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir # 128
44 មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់សំរាប់ ទុគត៌ភាព ម.ស.ស.ទ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir # 150
45 កម្ពុជាជួយជនក្រីក្រ COHP Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb St 6 គៀន ឃ្លាំង Village
46 អភិវឌ្ឍន៏ពង្រីកពូជសត្វ អ.ព.ព.ស Battambang Battambang Svay Pao St 3
47 ជួយអភិវឌ្ឍជនពិការកម្ពុជា ស.អ.ជ.ក Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas # 15
48 អភិវឌ្ឍន៏គ្រួសារជនបទ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek St ព្រះមុនីវង្ស
49 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មកម្ពុជា CAMASA Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St 242
50 សេដ្ឌកិច្ចកសិករកម្ពុជា ស.ស.ក.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev ភូមិ បឹងសាឡាង House687
51 អភិវឌ្ឍន័ចំរុះដើម្បីសហគមន៏កម្ពុជា អ.ច.ស.ក Phnom Penh Dangkao Chaom Chau ភូមិ ព្រៃទា House482
52 សមាគមន៍មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល Phnom Penh Not Selected Not Selected House54
53 អភិរក្សជំរកសត្វព្រៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House19
54 លើកកំពស់សុខមាលភាពធនធានមនុស្ស និងសន្តិសុខស្បៀង អ.ល.ស.ធ. Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei # 1019
55 មជ្ឈមណ្ឌលស្តារឡើងវិញ និង ការអប់រំបរិស្ថានកម្ពុជា ម.ស.អ.ប. Pursat Kandieng Sangkat Banteay Dei បន្ទាយដីលើ Village
56 កម្ពុជា-ហូឡង់ CDO Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Group 16 តាភុល Village
57 អភិវឌ្ឍន៏ជន្វព៉ិការ និង កុមារកម្ពុជា Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel
58 ជួយជនក្រីក្រអន្តរជាតិ-កម្ពុជា CIRP Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy St 5
59 អភិវឌ្ឍនគ្រួសារសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា Kampong Cham Cheung Prey Soutip ស្គន់ Village
60 កម្មវីធីអភិវឌ្ឍន៍ អាត់ស៊ូ ADP Kampong Thom Prasat Sambour Sambour St 220 អាត់ស៊ូ Village
61 សាស្រ្តចារ្យមុស្លីមកម្ពុជា ស.ស.ម.ក Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra ភូមិ អូរអណ្តូវ #369 House10B
62 អភិវឌ្ឍន័សហគមន័សន្តិភាព និងនិរន្តរភាព Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #101 House55
63 សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីជនបទកម្ពុជា ស អ អ ជ Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir House 117 st 357
64 នៃអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅកម្ពុជា ស ន អ ច Pursat Krong Pursat Phteah Prey Village អូស្តៅ
65 សមាគមន៍មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល Phnom Penh Not Selected Not Selected House54
66 អាល់កៅសឺតដើម្បីសិក្សាអ៊ីស្លាម Phnom Penh Not Selected Not Selected សាលាសូត្រ
67 លើកស្ទួយព្រះពុទ្ឋសាសនា OPB Phnom Penh Mean Chey Nirouth St 1
68 មូលនិធិម៉ាសែលសំរាប់កុមារ ក្រីក្រ CRFounda Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak មហាវិថីព្រះនរោត្តម
69 កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកម្ពុជា PAC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 608
70 អភិវឌ្ឍន៏ក្នុងស្រុកខ្មែរ CLDO Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St 240
71 កសិករអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ស.ក.អ.ក Kampong Thom Prasat Balangk Sala Visai សាលាវិស័យ Village
72 តំណខ្មែរតំណាងព្រះគ្រីស្ទ ត.ខ.គ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy # 132ឍ
73 អភវិឌ្ឍន៏ និងជំនួសង្ក្រោះដល់គ្រួសារក្រីក្រ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 396
74 កម្ពុជាគាំទ្រឯកភាពជាតិចិន តែមួយ CCPPRC Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas St 130
75 សិស្សចាស់ដុនបូស្កូកម្ពុជា ស.ស.ដ.ប.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #128 House876E
76 ឥណទានកសិករ អ.ឥ.ក Svay Rieng Rumduol Yhmea ភូមិ បឹងកកែក
77 សមាគមន៍មូលនិធិប្រជាពលរដ្ធខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House256
78 លើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ អ.ស.ប.រ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir # 476
79 មនុស្សធម៌ និងអភិវឌ្ឍន៍ ពិភព-១០០ Kampong Thom Baray Chaeung Daeung សំពៅលូន Village
80 កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ អ.ក.គ.ច Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy # 358
81 អភិវឌ្ឍន៏សង្គមចេនឡា អ.អ.ស.ច Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St 214
82 ខ្មែរអន្តរជាតិមាតាសប្បុរសធម៌ ស.ខ.អ.ម. Phnom Penh Dangkao Chaom Chau ព្រៃព្រីងខាងជើង Village
83 អភីវឌ្ឍន៏នារីឥស្លាមកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir St 146
84 ការិយាល័យតំណាង និស្សិតខ្មែរ ក.ត.ន.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 63
85 ឪកាសកុមារកម្ពុជា ឪ.ក.ក Phnom Penh Dangkao Chaom Chau ភូមិ ត្រពាំងថ្លឹង House84
86 សមាគមន៍មូលនិធិសេដ្ធកិច្ចកសិករអភិវឌ្ឍន៍ Pursat Not Selected Not Selected stផ្លូវលំ
87 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDI Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 101
88 មជ្ឈមណ្ឌលលើកស្ទួយនិស្សិត កម្ពុជា ECIC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 315
89 កុមារម្លប់ឆ័ត្រ អ.ក.ម.ឆ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 93
90 គ្រួសារធម៌មេត្តា មេត្តា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir # 356
91 ទស្សនវិជ្ជាកម្ពុជា ស.ទ.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey St មុន្នីរ៉េត
92 អភិវឌ្ឍន៏កុមារកំព្រា អនាថា ក្រីក្រកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak
93 គាំពារសុខភាពកម្មករ កម្ពុជា ស្មគ្រ័ចិត្ត Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St ទំនប់ថ្មី
94 វប្បធម័មិត្តភាពកម្ពុជា កូរ៉េ ស.វ.ម.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House128
95 ទូកមាសជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ ស.ទ.ជ.អ Kampot Banteay Meas Sdach Kong Khang Tboung Village សង្កែដូច
96 សមាគមន៍មូលនិធិហ្សានីញេហូលីបេប៊ី Kandal Not Selected Not Selected Villageកោះក្របី
97 វិភាគទានដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច  និងសហគមន៍ CDEC Prey Veng Pea Reang Kampong Prang ព្រែកជ្រូក Village
98 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ជប៉ុន ម.អ.ក.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir # 322
99 ក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ ក.ស.ខ Siemreap Siem Reab Sla Kram បន្ទាយចាស់ Village
100 អភិវឌ្ឍន៏និង ការពាបរិស្ថាន អ.អ.ក.ប Pursat Krong Pursat Phteah Prey Group 4 ពាលញែក២ Village
101 គ្រូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិតេយ្យ ស.គ្រ.ល Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Sopoar Tep រលាំងសង្កែ Village
102 ទំនួញខ្មែរ ស.ទ.ខ Phnom Penh Dangkao Kakab តាងួន Village
103 អភិវឌ្ឍន៏ ខ្មែរឥស្លាម Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas St 118
104 គាំទ្រ ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ស.គ.ជ.ស. Kandal Ta Khmau Ta Khmau ព្រែកកាត់Village
105 សុខភាពឥណ្ឌូចិន ស.ឥ.ច Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov ភូមិ ដើមអំពិល House82
106 សេចក្តីស្រលាញ់អន្តរជាតិ អ.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir ផ្លូវេលខ335 House192
107 សមាគមន៍រស់ជាថ្មី Kandal Not Selected Not Selected Villageថ្មី
108 វិថីជីវិត Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 70
109 មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិ ការងារ ម.ក.ស.ក Phnom Penh Dangkao Dangkao # 217
110 ក្តីសង្ឃឹមកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក.ស.ក Kandal Mukh Kampul Preaek Dambang ឡឥដ្ឋ Village
111 អាយស៊ីស៊ីកម្ពុជា អ.អ.ស Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla
112 គមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យាកម្ពុជា ស.គ.ប.ព. Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy # 118
113 ពន្លឺជីវិតអនាគតកុមារកម្ពុជា ស.ព.ជ.អ. Siemreap Siem Reab Kouk Chak ត្រពាំងសេះ Village
114 មូលនិធិសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្មែរ Not Selected Not Selected Not Selected
115 សុភាអភិវឌ្ឍន័ ស.ស.អ Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិ ទ្រាំង House32B
116 អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចំរើនកសិករ ស.អ.ក.ច.រ.ក Pursat Bakan Snam Preah Village ស្តុកស្វាយ st ជាតិ5
117 សមាគមន៍លើកកំពស់សិទ្ធិពលករ Kandal Not Selected Not Selected House65
118 សង្គ្រោះអនាគតកុមារខ្មែរ ស.អ.ក.ខ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla Group 1 សេប៉េសេ Village
119 មូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា ម.ទ.ទ.ក. Phnom Penh Dangkao Kakab # 2001
120 ការពារព្រៃឈើនិងអភិរក្សសត្វ ព្រៃនៅកម្ពុជា អ.ក.អ.ព្រ Pursat Krong Pursat Roleab អូរថ្កូវ Village
121 អភិវឌ្ឍន៏ជនក្រីក្រ និង កុមារកំព្រែខ្មរ OKPOD Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St នរោត្តម
122 ព្រហ្មកេសា BKA Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap # 139
123 អាកាសចរណ៏ភ្នំពេញ Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas St កុសមៈ
124 សហគមន័អភិវឌ្ឍន៏ខ្មែរ អ.ស.អ.ខ Prey Veng Por Reang Not Selected
125 សេវាផលិតកម្ម និងទីផ្សារ ស.ផ.ស.ទ Pursat Krong Pursat Phteah Prey ភូមិ ចំការចេគ
126 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន័ខ្មែរ អ.ម.អ.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak
127 ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកសិករ TSK Kampot Chum Kiri Chumpu Voan Village ថ្មី
128 សមាគមន៍លើកស្ទួយជីវភាពកសិករកំរងឃុំស្វាយអំពារ Kandal Not Selected Not Selected Villageឈើទាលភ្លោះ
129 សម្ព័ន្ធសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិ- ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ស.អ.ក.ក Pailin Pailin Pailin St សួនអំពៅ
130 មជ្ឈមណ្ឌលកំលាំងខ្មែរ ម.ក.ខ Kampong Cham Kang Meas Preaek Krabau អូរកណ្តោល Village
131 គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់រាល់   ទំរង់នៃការរើសអើងលេ គ.ល.រ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 280
132 អ្នកកសាងសមត្ថភាព អ.ក.ស Kampong Chhnang Not Selected Not Selected
133 ជាតិទ្រទ្រង់កសិផល ស.ជ.ទ.ក Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Pir St កម្ពុជាក្រោម
134 មន្ត្រីរាជការនារី ស.ម.ន Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum # 110
135 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St 208
136 ទ្រទ្រង់អភិវឌ្ឍន៍កសិករ ចំរុះជាតិ ស.ទ.អ.ក. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 289
137 មូលនិធិអាហារូបករណ៏ដើម្បីទ្រទ្រង់ការសិក្សារកុមារកម្ពុជា Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla #271 House257
138 សមាគមន៍សង្គរាមិត្តបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ Phnom Penh Not Selected Not Selected
139 សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តសៀមរាប Siemreap Not Selected Not Selected សាលាក្រុងសៀមរាប
140 ស្ត្រីសន្តិភាពដើម្បីបរិស្ថាន SSP អេសអេសភី Kratie Kracheh Ou Ruessei អូរឬស្សី Village
141 មជ្ឈមណ្ឌល នៃសេចក្តីសុខសាន្ត ម.ន.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 464
142 គាំពារជំងឺវិជ្ជាជីវៈ គ.ជ.វ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 1
143 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចជនបទនៅកម្ពុជា ក្រេដូ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St 158
144 ដាំ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើមឈើទាល ស.ដ.អ.ឈ. Phnom Penh Dangkao Cheung Aek
145 មិត្តភាពកម្ពុជា-បែលហ្ស៊ីក ស.ម.ក.ប Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir # 105
146 អ្នកជម្ងីទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap St អ៊ុងគុណ109
147 និវត្តជន និង ជនបាត់បង់សម្បទា វិជ្ជាជីវៈ ស.ន.ជ.ប Kampong Chhnang Kampong Chhnang Khsam Village TI8
148 សប្បុរសធម៏ប្រឹក្សាវិនិយោគបកប្រែអន្តរជាតិ ស.ស.ប.ប.អ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy #126
149 ក្តីសង្ឍឹមកុមារក្នុងប្រទេស ក.ស.ក Kandal Mukh Kampul Preaek Dambang House163
150 ជនជាតិដើមភាគតិច ទំពូន ភូមិទៀន Ratanakiri Bar Kaev Keh Chong Village ទៀន
151 សមាគមន៍សង្គ្រោះជនពិការនិងក្មេងអនាថាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House228
152 រួមដៃគ្នានៅកម្ពុជា Siemreap Not Selected Not Selected Villageប្រាសាទចារ្យ
153 ស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអភិវឌ្ឍន៍ អប្បភាគជន អ.ស.ខ.ក. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 271
154 មិត្តភាពកុមារកម្ពុជា និងកុមារ អន្តរជាតិ អ.ម.ក.ក. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 614
155 ជំរុំកុមារកម្ពុជា ជ.ក.ក Battambang Battambang Chamkar Samraong ចំការសំរោង២ Village
156 អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម និង ឥទានកម្ពុជា CODAC Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Kraom St ជាតិ2
157 ដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្លូវគោកកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 139
158 មាតាបិតាសិស្សសាលាបារាំងខេត្ត សៀមរាប ស.ម.ស.ស. Siemreap Siem Reab Svay Dangkum គ្រួស Village
159 អេកាត EAKA Not Selected Not Selected Not Selected
160 បំប៉នវិជ្ជាជីវៈ និង អភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជនបទ ស.ប៉.អ.ស Kampot Chhuk Chhuk PUmieQITal
161 សប្បុរស់ធម៏ដើម្បីអភិវឌ្ឍន័ជនបទ ស.ធ.អ.ជ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra ព្រែកតា​ពៅ #369 House540
162 សមាគមសន្តិភាព Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #63 House146
163 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹង Ratanakiri Veun Sai Kaoh Pang Village ឃួន
164 សមាគមន៍សង្រ្គោះគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ Pursat Krong Pursat Prey Nhi Villageពាលញែក1
165 សហគមន៍មូលដ្ធានឃុំស្វាយស Siemreap Not Selected Not Selected Villageឬស្សីតូច
166 សម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្ស និងសុខភាព កម្ពុជា ស.ស.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 183
167 មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ ព័ត៌មានវិទ្យា ម.អ.វ.ព Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy # 360
168 ជនពិការសាមគ្គី អ.ព.ស Banteay Meanchey Serei Saophoan Preah Ponlea
169 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច វិជ្ជាសមស្របកម្ពុជា CATDG Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov St 506
170 ទ្រទ្រង់ចាស់ជរា និងកុមារកំព្រាអនាថាកម្ពុជា ច.ក.អ.ក Phnom Penh Mean Chey Nirouth
171 មន្ត្រីបុគ្គលិកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស.ម.ធ Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas មហាវិថីព្រះនរោត្តម
172 អែសព្រីខ្មែរ ហ្វូរូម Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 616
173 បញ្ញវន្តដើម្បីសង្គមខ្មែរ ស.ប.ស.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St 9
174 សប្បុរស់ធមកម្ពុជាអូស្រ្តាលី ស.ស.ក.អ Kampong Cham Ponhea Kraek Kak ភូមិ តាអាំង
175 សមាគមបណ្តុះបណ្តាលធនធាមនុស្សកម្ពុជា នីប៉ុន Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #128​ House279
176 ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងភូមិផាកណាម ធ.ក Ratanakiri Veun Sai Kaoh Pang Village ផាកណាម
177 សង្រ្គោះជនទីទាល់ក្រកម្ពុជា Kandal Ta Khmau Ta Khmau តាខ្មៅ
178 ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍អង្គរ Siemreap Not Selected Not Selected House630
179 សម្ព័ន្ធសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ស.ស.អ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla ស្លែងរលើង Village
180 មូលនិធិសាមគ្គីគ្រួសារ ធ។្ស។គ Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Group 7 បែកចានថ្មី Village
181 ជំនួយកុមារដើម្បីការរួបរួម និងការចូលរួម ជ.ក.រ.ច Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun សន្សំកុសលទី១ Village
182 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា អ.អ.ស.អ. Banteay Meanchey Not Selected Ou Ambel St ជាតិ5
183 ទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនា និង វប្បធម៌ខ្មែរ ស.ទ.ពុទ្ធ Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy បឹងឈូក Village
184 អភិវឌ្ឍន៏បច្ចេទេសកសិកម្ម Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei St 265
185 សប្បុរសធម៏ទ្រទ្រង់សង្គមឥស្លាមកម្ពុជា Kampong Cham Kang Meas Peam Chi Kang ភូមិ សាច់សូរ
186 សមាគមនមិត្តភាពពាណិជ្ជកម្មតៃវ៉ានដើម្បីអភិវឌ្ឍនកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei #128 House57
187 សមាគមន៍សង្រ្គោះមិត្តកុមារឈានមុខកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected Communeដើមមាន
188 សមាគមន៍ជីវិតសាមគ្គី Siemreap Not Selected Not Selected House269
189 ស្ថាបនាកម្ពុជា អ.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ត្នោតជ្រុំ Village
190 មេត្រីភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អ.ម.អ.ក Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Koy Trabaek
191 ដៃសង្គ្រោះ អ.ដ.ស Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei
192 អភិវឌ្ឍន៏តំបន់ព្រំដែន អ.ព.ដ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir St 199
193 ទ្រទ្រង់ចាស់ជរាឥស្លាមកម្ពុជា ស.ទ.ច.ឥ. Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Ta Sek St ទន្លេសាប
194 រក្សាអ្នកភ្លេងបុរាណខ្មែរ ស.រ.អ.ភ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir # 300
195 ឥស្លាមកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy
196 មិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ស.ម.ក.ច Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St សម្តេចប៉ាន
197 សប្បុរសធម៏ និងអាណិតស្រលាញ់កម្ពុជា ស.ស.អ.ស.ក Kampong Chhnang Kampong Tralach Not Selected ភូមិ ច្រកមៀត​ ផ្ទេះលេខះ113
198 សមាគមន៍សង្រ្គោះយុទ្ធជនពិការនិងស្រ្តីមេម៉ាយជាតិកម្ពុជា Oddar Meanchey Not Selected Not Selected House5
199 មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំហាយឃ្យូ Siemreap Not Selected Not Selected House279
200 សុខភាពបុរសនៅកម្ពុជា ស.ប.ក Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei # 178
201 មណ្ឌលឧបត្ថម្ភ MOO Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Muoy Group 13
202 តុមុកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 323
203 អភិវឌ្ឍន៏អង្គរ អ.អ.អ Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Buon St 107
204 ប្រជាជនអាស៊ីកម្ពុជា ស.ប.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 608
205 រថយន្តពេទ្យចល័តកុមារខ្មែរ –អាមេរិចកាំង ស.ព.ច.ក. Phnom Penh Dangkao Kakab # 71ក តាងួន Village
206 ឧបត្ថម្ភស្ត្រីខ្មែរមេម៉ាយ Not Selected Not Selected Not Selected
207 យុវភាព AJ Phnom Penh Prampir Meakkakra Monourom House10BE0 Street140
208 សម្របសម្រួល និងអភិវឌ្ឍន៏សង្គម ស.ស.អ.ស Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Pir
209 អភិវឌ្ឍនសង្គមខែ្មរ អ.ភ.ស.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #360 House07
210 សមាគមន៍សន្តិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិករខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស.ស.អ.ក Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageអូរសន្តាន់ថ្មី
211 សារមន្ទីរគ្រាប់មីនកម្ពុជានិងមូលនិធិសង្រ្គោះ Siemreap Not Selected Not Selected Villageគោកដូង
212 សមាគមសាមគ្គីមរណៈសង្គ្រោះ អ.ស.ស.ម. Pursat Krong Pursat Svay at St 5 ស្ថានីយ៍ Village
213 មជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំ យុវជន ម.ព.អ.យ Siemreap Siem Reab Sla Kram Group 5 មណ្ឌល៣ Village
214 និរន្តរភាព ន.ភ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 430
215 អភិវឌ្ឍន៏ចំរួលនៃជាតិខ្មែរ អ.អ.ច.ជ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 143
216 បណ្តាញពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ប.ព.ស Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir # 134
217 វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជា ស.វ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev
218 សមាគមន័ពុទ្ធិសមាគមអភិវឌ្ឍន៏សង្កមខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah
219 យុវពុទ្ធិកសិក្សា យ.ព.ស Battambang Battambang Chamkar Samraong
220 កម្មវិធីស្តារ និងអភិវឌ្ឍន័កម្ពុជា អ.ក.ស.អ.ក Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei ផ្ឡុវលេខ130 House176
221 សមាគមន៍សម្ព័ន្ធគាំទ្រការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ Phnom Penh Not Selected Not Selected House1A
222 ព្រលឹងខ្មែរ Siemreap Not Selected Not Selected Villageឪឡោក
223 សំលេងវប្បធម៌ខ្មែរ និង សិទ្ធិមនុស្ស ស.វ.ខ.ស. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 610
224 មូលនិធិមុនីឋាបនា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy # 542
225 ទឹកជ្រោះនិយម Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # 45
226 អប្បរា អ.អ. Battambang Battambang Not Selected ប្រតាប Village
227 ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មកម្ពុជា-ចិន  ឆុង ឈិង ស.ព.ឧ.ក. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St គីមអ៊ីលស៊ុង
228 សហគមន៍ភូមិយើង ស.ហ.ភ.យ Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu St 2 ព្រែកតាគង់ Village
229 សមាគម្ថាបត្យករខ្មែរ សសខ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy St 63
230 យុវជនគ្រឹស្ទានកម្ពុជា YMCK Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei St 265
231 សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak មហាវិថីព្រះរោត្តម House230A
232 វៀតណាមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង ស.វ.ក.ប Battambang Battambang Rotanak ភូមិ រំចេក1 #144
233 ការពារបរិស្ថាននិអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 4 st លំ
234 សមាគមន៍សម្ព័ន្ធនារីកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House55
235 សហគមន៍មូលដ្ធានឃុំល្វាក្រាំង Siemreap Not Selected Not Selected Villageគោកកណ្តាល
236 សមាគមបញ្ញវន្តខ្មែរដើម្បី លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ស.ប.ខ.ប្រ Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu St 2
237 មូលនិធិស៊ីគូគុកកម្ពុជា ម.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy St 384
238 បំរើសហគមន៍កម្ពុជា អ.ប.ស.ក Kampot Krong Kampot Kandaok ដំណាក់ត្រាច Village
239 ភិវឌ្ឍន៏សហគ្រាសកម្ពុជា EDC Battambang Battambang Rotanak St ជាតិ5
240 ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរដើម្បីជួយសំរាលទុក្ខជនក្រីក្រ ស.ព.ខ.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St ព្រះនរោត្តម
241 សង្គហៈមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ស.ស.ម.ក. Phnom Penh Doun Penh Srah Chak មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
242 កម្មករស្ថាបនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ ស.ក.ស.អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 63
243 យុវជនកម្ពុជា ស.យ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong វត្តឧត្តមសម្បត្តិហតី
244 សហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនភូមិសាមុត្រក្រោម Ratanakiri Lumphat Seda ភូមិ សាមុត្រលើ
245 កម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន័ និងអប់រំ ក.ស.អ.អ Battambang Battambang Svay Pao ភូមិ ព្រែកមហារទេព House968
246 សមាគមន៍សម្ព័ន្ធ អង្គការសមាគមន៍ជាតិមិនមែនរដ្ធាភិបាល​ Battambang Not Selected Not Selected Villageវត្តរំដួល
247 សហប្រតិបត្តិការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ កូហ្វាព Prey Veng Por Reang Sangkat Kampong Leav # 11 លេខ៤ Village
248 បង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូបរទេស អ.ប.គ្រូ. Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon St ឯករាជ្យ
249 កូនខ្មែរគិតរួមគ្នា Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey St 222
250 ពុទ្ធិកសមាគមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ព.ស.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 566
251 សប្បុរសធម៌­សង្គ្រោះបន្ទាន់ និង    ដោះស្រាយទំនាស់ ស.ស.ដ.ទ Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit # 242
252 កសិករខេត្តកំពង់ធំ ក.ស.ក Kampong Thom Not Selected Not Selected
253 សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា អ.ស.អ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Monourom St 93
254 សហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនភូមិសាមុត្រលើ Ratanakiri Lumphat Seda ភូមិ សាមុត្រក្រោម
255 ស្តារលទ្ទភាពកុមារ ស.ល.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei #1982 House8
256 ស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច ECRO Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 1
257 សមាគមន៍សម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House6E
258 សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ស.អ.ស Battambang Battambang Preaek Preah Sdach អូរខ្ជាយ Village
259 យុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា អ.យ.ស.អ. Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 271
260 បណ្តុះបណ្តាលមិត្តភាពអន្តរជាតិ កម្ពុជា អ.ប.ម.អ. Kandal S'ang Kaoh Khael ទេពអជូន Village
261 ក្រុមប្រឹក្សាមេថូឌីស្ទកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy St 374
262 ពុទ្ធិកៈសមាគមទ្រទ្រង់កសិករនិងកុមារកំព្រែខ្មរ ព.ស.ទ.ក. Phnom Penh Dangkao Dangkao Group 14 ថ្មី Village
263 សហគមន៍លើកស្ទួយជីវភាពដោយ ដំណាំស្រូវ ស.ល.ស Battambang Moung Ruessei Ruessei Krang ថ្នល់បត់ Village
264 កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីជនបទ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St ឧញ៉ាម៉ែន
265 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចជនបទខេត្តបាត់ដំបង់ អ.អ.ស.ដ. Battambang Battambang Svay Pao
266 សហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចស្ទៀងភូមិឆ្នែង Mondul Kiri Kaev Seima Srae Khtum ភូមិ ឆ្នែង
267 កម្ពុជាសំរាប់ការអបរំនិង បណ្តុះបណ្តាល អ.ក​.អ.ប Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House18
268 សមាគមន៍សហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House47
269 សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់កុមារយុវជន និងស្ត្រីក្រីក្រ អ.អ.ប.ជ. Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir # 444
270 យុវកត្តញ្ញូូ យ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 215
271 ប្រិយមិត្តឥតព្រំដែនសន្តិភាពនៃ ពិភពលោក អ.ប.ស.ព. Kandal Kien Svay Banteay Daek ភុមូកិណ្តាលក្រោម Village
272 កម្មវិធីកសិ-ឧស្សាហកម្ម និង បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St 310 សន្សំកុសល Village
273 ពុទ្ធិកសមាគមមនុស្សធម៌ខ្មែរ ព.ស.ម.ខ Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev Group 18 សាមគ្គី Village
274 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ស.អ.ស Pursat Bakan Trapeang Chong បឹងប្រីយ៍ Village
275 កម្មករបច្ចេទេសកម្ពុជា CATW Phnom Penh Ruessei Kaev Not Selected St គីឡូម៉ែតត្រលេខ6
276 សហគមន័ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងភូមកំា Ratanakiri Ou Chum L'ak
277 ទីផ្សារស្រូវបើកជំហរស្វាយអន្ទរ Prey Veng Krong Prey Veng Svay Antor ភូមិ ពោធិចិន្តាំ
278 ជូយសេវាពេទ្យកម្ពុជា Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village ទី4
279 សមាគមន៍សហគមន៍ខៀវ Kandal Not Selected Not Selected House262-263
280 ហូបហៅសិនធ័រ ហ.ហ.ស.ធ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 47
281 យុវសង្ឃពុទ្ធសាសនាពិភពលោក នៃកម្ពុជា យ.ស.ព.ព. Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey នៅបុរីសឡា២ Village
282 ផ្កាឈូក អ.ផ.ឈ Kandal Leuk Daek Kampong Phnum កំពង់ពោធិ៍ Village
283 ក្រុមជំនុំកភាពកម្ពុជា Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun Group 6 សន្សំកុសល Village
284 អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងដំណាំគ្រួសារ អ.ក.គ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # 598 ទួលគោក Village
285 ការពារអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St ប៉ាស្ទ៏
286 កុមារ និង ក្តីស្រលាញ ស.ក.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 390
287 សហគមន៏ជនជាតិភាគតិចទំពួនភូមិយ៉ែម Ratanakiri Bar Kaev Saeung ភូមិ យ៉ែម
288 ធីមអូរៀនអភិវឌ្ឍន័កម្ពុជា អ.ធ.អ.ភិ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak HouseH4
289 មនុស្សនិងសុខភាព Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village ទី4
290 សមាគមន៍សហគមន៍ខេមរៈវឌ្ឍនៈ Battambang Not Selected Not Selected House872
291 សមាគមបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស ប វ​ ជ Sihanoukville Not Selected Not Selected Villageចំណោតរាម
292 អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនក្រីក្រ អ.អ.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St នរោត្តម
293 យុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម កម្ពុជា អ.យ.អ.ដ. Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 271
294 មជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្ម និងបរិស្ថាន ដើម្បីសហគមន៍ ម.ក.ប.ស Kampong Cham Prey Chhor Boeng Nay ថ្មដា Village
295 ការពារព្រំដែនខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St សម្តេចសុធារស
296 មិត្តភាពកម្ពុជា - អាល្លឺម៉ង់ KDFE Kampong Thom Stueng Saen Kampong Krabau # 101 កំពងក្របៅ Village
297 អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ស.អ.គ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 55
298 ក្រុមភ្នាក់ងារអប់រំ និងបង្ក្រាបជំងីអេដស៏ចលតកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 616
299 កុមារកំព្រែខ្មរ អាមេរិកកាំង KADA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei St 265
300 សហគមន័ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងភូមិពូត្រុំ Mondul Kiri Krong Saen Monourom Sangkat Romonea ភូមិ ពូត្រុំ
301 សមាហរណកម្មចម្កាឈើដំា លីស្រ៊ាងខេង ស.ច.ឈ.ដ.ល Battambang Koas Krala Koas Krala ភូមិ ថ្មី
302 សមាគមន៍សហគមន៍ជនជាតិ ដើមភាគតិចព្នងភូមិអណ្តុងក្រឡឹង Mondul Kiri Not Selected Not Selected Villageអណ្តូងក្រឡឹង
303 អប់រំបំនិនជីវិតដល់កុមារទុរគត៌ កម្ពុជា អ.អ.ប.ជ. Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev St 5
304 យុវជនជំនាន់ក្រោយ យ.ជ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 20ល ស្លែងរលើង Village
305 មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈចាំងហ្គីវ៉ីល ម.ស.ប.ច Phnom Penh Saensokh Tuek Thla # 2004
306 មជ្ឈមណ្ឌលយាយ-តា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ម.យ.ត.ដ. Siemreap Siem Reab Sla Kram Group 19 ចុងកៅស៊ូ Village
307 អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍យើង ស.អ.ស.យ Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla ពោធិ៍បាក់ក Village
308 ខ្មែរបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង គំនិតអាជីវកម្ម KAVTA Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St 178
309 សហគមន៏ជនជាតិភាគតិចព្នងភូមិពូលុ Mondul Kiri Pech Chreada Bu Sra ភូមិ ពូលុ
310 គាំទ្រជាតិ សានសា ព្រះមហាក្សត្រ ស.គ.ជ.ស.ព Kandal Ta Khmau Ta Kdol ភូមិ ព្រៃកាក់
311 កូដូខ្មែរ Kandal Angk Snuol Tuol Prech Village គោល
312 សមាគមន៍សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចព្នងភូមិត្រង់តេះ Mondul Kiri Not Selected Not Selected Villageត្រង់តេះ
313 សមាគមន៍កុមារកំព្រា និងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ភូមិភាគឥឌ្ឍសាន Stung Treng Not Selected Not Selected ថាឡាបរិវ៉ាត់
314 អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារនៅជនបទ អ.គ.ជ Kampot Angkor Chey Dambouk Khpos របោះខ្ទុម Village
315 រតនៈ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St េលខ466
316 មណ្ឌលទ្រទ្រង់ជនមាតុភូមិ និវត្តន៍សមាហរណកម្ម RISC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun សន្សំកុសល Village
317 កម្មវិធីជីវិតមនុស្សនៅកម្ពុជា Pursat Mean Chey Chbar Ampov St 1
318 មជ្ឈមណ្ឌលគ្រោងការសន្តិភាព ម.គ.ស Siemreap Siem Reab Sla Kram Group 7 បឹងដូនប៉ា Village
319 អភិវឌ្ឍន៍សិល្បៈ  វប្បធម៌  និង ទេសចរណ៍ ស.អ.ស.វ. Pursat Krong Pursat Phteah Prey ចំការចេកខាងត្បូង Village
320 កសិកម្មឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា AAIDC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir St 152
321 ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏កុមារកំព្រា KAFOD Kandal Kien Svay Chheu Teal Group 11 ព្រែកស្វាយ Village
322 សមហាគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងភូមិពូទិល Mondul Kiri Pech Chreada Bu Sra ភូមិ ពូទិល
323 មូលនិធិសេចក្តីស្រាលាញ់ដល់កុមារ ម.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #122 House218
324 សមាគមន៍សហគមន៍ដឹកនាំសាសនា ឥស្លាមក្រុមកនអ៊ីមាំសាន់កម្ពុជា Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageស្រែប្រិយ
325 សមាគមន៍បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ Stung Treng Not Selected Not Selected Villageស្ពានថ្ម
326 កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិន អ.ក.អ.ស. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 63
327 លើកស្ទួយជីវភាពកសិករ និង ពន្លឺអនាគតយុវវ័យ ល.ជ.ក.ព. Kandal Kien Svay Banteay Daek
328 មជ្ឈមណ្ឌលតេណាដើម្បីកុមារ កម្ពុជា ម.ត.ក.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae
329 កម្មវិធីគ្រួសារអភិវឌ្ឍន៏ Pursat Krong Pursat Lolok Sa St 5
330 មរណៈសង្គ្រោះស្ទឹងហាវ Sihanoukville Stueng Hav Ou Treh Group 4 មណ្ឌល២ Village
331 អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកម្ពុជា CEDAsuI Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 70
332 កសាងឡានដឹកសពសំរាប់វត្តលង្កា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy
333 គ្រួស័គ្រចិត្តផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ AVID Kampot Kampong Svay Not Selected
334 សហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចចារ៉ាយ ភូមិឡៃ Ratanakiri Ou Ya Dav Lum Choar ភូមិ ឡៃ
335 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៏ជនបទនៅកម្ពុជា ម.អ.ជ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #21 House6
336 ធានារ៉ាប់រងសុខភាពស្រុកប្រតិបត្តិអង្គរជុំ ស ធ ស អ Siemreap Angkor Chum Char Chhuk ភូមិក្បាលចាម
337 សមាគមន៍សហគមភូមិខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House63B
338 កុលបុត្រខ្មែរ ក.ប.ខ Pursat Krakor Kbal Trach Group 4 កណ្តាល Village
339 លើកស្ទួយវប្បធម៌កួយ ល.វ.ក Preah Vihear Tbaeng Mean chey Prame បុស្សធំ Village
340 កម្មវិធីសង្ក្រោះកុមារខ្មែរ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 339
341 អភិវឌ្ឍឥស្លាមកម្ពុជា ស.អ.ឥ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Ta Sek ព្រែករាំង Village
342 កសិករអភិវឌ្ឍន៏ស្រែប្រាំងតំបន់ស្រែអំបិល ស.ក.អ.ស. Kampong Chhnang Kampong Chhnang Not Selected
343 ជួយសង្ក្រោះ ស.ជ.ស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak St ព្រះសីសុវត្តិ
344 សហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនភូមិថ្មី Ratanakiri Lumphat Seda ភូមិ ថ្មី
345 អភិវឌ្ឍន៏តំបន់ឥព្រំដែន អ.ព.ដ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #199 House25
346 សមាគមន៍សារិកាកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected House42
347 កែឆ្នៃសំរាម និង ការសិក្សានៅកម្ពុជា ក.ស.ស.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit # 111
348 លីដាសង់តេកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit # 105
349 មូលនិធិក្តីស្រមៃកម្ពុជា ICF Siemreap Siem Reab Kouk Chak ត្រពាំងសេះ Village
350 កសារងអនាគត់ថ្មី Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Reang St 200
351 យ៉ាប៊ូមបា AYB Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla បូរី១០០ខ្នង Village
352 អភិវឌ្ឍន៍យោធិនពិការ ស.អ.ព Phnom Penh Ruessei Kaev Svay Pak -Group 5
353 កសិកករខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Muoy St 110
354 ដើម្បីសប្បុរស ស.ដ.ស Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 242
355 សហគមនជនជាតិដើមភាគតិចព្នងភូមិពូទឹត Mondul Kiri Pech Chreada Bu Sra ភូមិ ទីត
356 សប្បុរស Battambang Sangkae Chamkar Samraong ភូមិ វត្តរំដួល
357 សមាគមន៍សិល្បករខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House82Eo
358 ការ៉ាតេ-ដូ អូជី សុមន្ថាកម្ពុជា អ.ក.អ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St ព្រះនរោត្តម
359 លើកកំពស់សុខភាព  និង អភិវឌ្ឍន៍ អ.ក.ស.អ Phnom Penh Dangkao Trapeang krasang សាមគ្គី៤ Village
360 មូលនិធិកុមារកំព្រាកម្ពុជា Siemreap Siem Reab Svay Dangkum វិហារចិន Village
361 កម្ពុជារតក Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum St ព្រះកុសមៈ
362 យុវអ្នកអភិរក្ស និងការពារវប្បធម៌ខេមរៈ យ.អ.រ.ភ. Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir St ព្រះសីហនុ
363 អ្នកបកប្រែកម្ពុជា CATI Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 17ពទ សន្សំកុសល១ Village
364 នារីអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច និងអនាម័យ ស.ន.អ.ស. Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Pir
365 សហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចចារ៉ាយ​ ភូមិពាក់ Ratanakiri Ou Ya Dav Ya Tung ភូមិ ពាក់
366 ខ្មែរសាមគ្គី អ.ក.ខ.ស.ធ Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap #128 House185
367 លើកស្ទួយស្រ្តីខ្មែរ Kandal Kien Svay Preaek Aeng House 02
368 សមាគមន៍សុខភាពសហគមន៍កម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍន៍ Battambang Not Selected Not Selected House138
369 បណ្តាញសហគមន៍កសិករខ្មែរ Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageរោងបន្លែ
370 កុមារគេហរង្សី អ.គ.រ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 592
371 វិទ្យាស្ថានពលរដ្ឋវិជ្ជា ICE អាយស៊ីអី Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei # 598
372 មូលនិធិសិន្តាមុន្នី អ.ម.ស Siemreap Siem Reab Svay Dangkum St អ៊ុំឃុន មណ្ឌល១ Village
373 ក្តីសង្ឈឹមអាស៊ីកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 592
374 វិទ្យាស្ថានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ស.វ.ជ.ទ. Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 55
375 អ្នកវាយតំលៃអចលនវត្ថុជាតិ កម្ពុជា ស.អ.វ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 51(ប៉ាស្ទ័រ)
376 កសិករកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum
377 សហគមន៏ប្រជានជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន័កសិ-ឧស្សាហកម្ម ស.ប.ខ.អ.ក.ខ Banteay Meanchey Thma Puok Kouk Kakthen ភូមិ ទ្រាស
378 បង្ហាត់បង្រៀនគ្រួបរទេស អ.ប.គ្រូ.ប Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon
379 សមាគមន៍សេចក្តីសង្ឃឹមនៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House253
380 សហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageរូបគោ
381 កុមាររងគ្រោះដោយសង្គ្រាម ក.រ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak # 29
382 វេទិកាព័ត៌មាន និងបណ្ឌិតសភា វ.ព.ប Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 271
383 មូលនិធិរ៉ូហ្វា ម.រ.ហ Siemreap Siem Reab Sla Kram ចុងកៅស៊ូ Village
384 កាតូលិកជួយសង្ក្រោះកុមារ Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei Group 25
385 សហគមន៍ស្តារលទ្ធភាពយុវជននិងកុមារអនាថា ស.ល.យ.ក. Siemreap Siem Reab Sla Kram បឹងដូនប៉ា Village
386 អាល់អាម៉ានកម្ពុជា Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Pir St 5
387 ហរញ្ញវត្ថុទិនមុនី ស.ហ.ទ Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong #211 House113
388 មិត្តភាពកម្ពុជា អល្លឺម៉ង Kampong Thom Stueng Saen Kampong Krabau ភូមិ កំពង់ក្របៅ #101 House073
389 ឃ្លាំមើលការប្រតិបត្តិច្បាប់ និងដំណើរការរដ្ធបាលកម្ពុជា Kandal Ta Khmau Preaek Hour Village ព្រែកហូរកើត
390 សមាគមន៍សេវាកម្មកសិកម្ម Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageរើងពើង
391 សមាគមន៍បណ្តាញក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageព្រៃរលួស
392 កុមាររងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនអន្តរជាតិ ខេម.អាយ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 322
393 វប្បធម៌  អរិយធម៌ខ្មែររុងរឿង វ.អ.ខ Siemreap Siem Reab Sla Kram ទ្រាំង Village
394 មូលនិធិឥណាតាណាខេមរា អ.ម.ឥ.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 192
395 ក្រុមអ្នកគាំត្រសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរមូស្លីមនៅកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov St 508
396 អាល់រ៉ស់ម៉ះកម្ពុជា ស.អ.រ.ម. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy St 5
397 កម្ពុជាដើម្បីការងារ ស.ក.ដ.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik
398 នារីសាធារណៈការ និង ដឹកជ្វញ្ជួន ស.ន.ស.ក. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 281
399 អ្នកជាប់ព័ន្ធកម្ពុជា ស.ព.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #366 House13A
400 សង្រ្កោះកុមារកំព្រាកម្ពុជា Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House207
401 អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មជួយជនក្រីក្រ ស អ ក ជ Kandal Leuk Daek K'am Samnar Village ក្អមសំណរលើ
402 សមាគមន៍ស្រ្តីខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិភាគតិច Ratanakiri Not Selected Not Selected House19
403 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្តស្វាយរៀង Svay Rieng Not Selected Not Selected Communeព្រៃធ្លាក់
404 កម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ អ.ក.ស.អ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau St ចោមចៅ
405 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន យុវជនកម្ពុជា អ.ធ.យ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei # 386
406 មូលនិធិឆាយារង្គ ឆ.យ.រ.ម. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 608
407 គ្រឹះស្ថានអប់រំមនុស្ស គ ថ្លង់នៅកម្ពុជា Phnom Penh Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei
408 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ទំនើបកម្ពុជា ស.អ.ក.ទ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 592
409 កម្ពុជា-ចិនទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ ស.ក.ច.ទ. Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Rokar Thum ពាណិជ្ជកម្ម Village
410 ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ ស.ក.ស.ម. Battambang Banan Chheu Teal
411 បណ្តះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងសហគមន៏ជនបទ Kampot Chhuk Chhuk ក្រសាំង Village
412 វិទ្យាស្ថានកេ្សត្រពាណិជ្ជសាស្រ្តកម្ពុជា វ.ក.ព.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #70 #6
413 សមាគមន៍ស្រ្តីរាជការឯករាជកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House64
414 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចគ្រួសារឃុំកំពង់ចំលង Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageតាឆៃ
415 ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ ខ.ស.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy # 528
416 សៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌល បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស SRHRDC Siemreap Siem Reab Kouk Chak ត្រពាំងសេះ Village
417 មូលនិធិសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 135
418 សមណៈសង្គ្រោះគ្មានព្រំដែន ស.ស.ស Battambang Sangkae Ou Dambang Pir អូរដំបង Village
419 ការពារប្រជាជន ស.ក.ប្រ.ជ Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum # 108
420 កសិករខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស.ក.ស Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Sopoar Tep
421 ភាពយន្តនិចម្រៀង ស.ភ.ច Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 182
422 អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan ភូមិ ស្វាយក្រវ៉ាន់
423 រៃយំ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #​178 House47
424 សុវណ្ណភូមិមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ស ម អ ស Kandal S'ang Preaek Ambel Village ត្រើយត្រឹង
425 សមាគមន៍សំណាងល្អ Kandal Not Selected Not Selected House222
426 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ចំរុះឃុំស្វាយអង្គ Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageស្វាយផ្អែម
427 ខ្មែរដើម្បីសិទ្ធិ  និងអភិវឌ្ឍន៍ អ.ខ.ស.អ Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik St ព្រះសីហនុ
428 សិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៏ សហគមន៍ អ.ស.អ.ស Kandal Kien Svay Veal Sbov St 1 ស្វាយតាអុក Village
429 មូលនិធិអនាគតសំរាប់ ប្រទេសកម្ពុជា អ.ម.ក ធ។ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # 93 ផ្សារតូច Village
430 ឆពណ្ណរង្សីឥន្ធនូវនៃកម្ពុជា Siemreap Siem Reab Sla Kram ស្លក្រាម Village
431 សប្បុរសធម៌អន្តរជាតិថែរក្សការ ពារកុមារជួយទៅសិក្សានៅ ICC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang St ម៉ៅសេទុង
432 កសិករខេត្តបាត់ដំបង់ KFA Battambang Moung Ruessei Moung
433 មិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន ស.ម.យ.ក. Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St 184
434 អតីតកម្មសិក្សាការី JICA កម្ពុជា ស.អ.ក.ជ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House61-64
435 មជ្ឍមណ្ឌលធនធាមនុស្ស និងឯកសារកំបូដស័រ Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong #169 House16
436 សមាគមន៍អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House62+63
437 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកកសិកម្ម Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageកំពង់ត្រាច
438 ខ្មែរបណ្តុះបណ្តាលខាង បច្ចេកវិទ្យា KTO Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir # 278
439 សាលាទិស្សាប្រមោកបុរសខ្មែរ ស.ទ.ប.ខ Siemreap Siem Reab Kouk Chak គោកបេង Village
440 រស្មីព្រះអាទិត្យ អ.រ.ព Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 616
441 ដោះស្រាយសង្គមកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei Group 13
442 សង្គ្រោះជនក្រីក្រកម្ពុជា ស.ស.ជ.ក. Phnom Penh Dangkao Chaom Chau St 4
443 កសិករអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មបសេដ្ឋ ស.ក.អ.ក. Kampong Speu Basedth Pheari Mean Chey ក្រាំងឃ្នង Village
444 កីឡាប្រណាំងរថយន្តកម្ពុជា ACSA Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St 178
445 ម៉ូត៉ឌុបកូនខ្មែរ ស.ម.ខ Phnom Penh Dangkao Kakab ប៉ប្រកខាងត្បូង Village
446 អតីតនិសិ្សតកម្ពុជាហ៊ូគូអូការ-គ្យូស៊ូ ស.អ.ន.ក.ហ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ភូមិ ចំរើនផល​ House19A
447 ជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន័ជនបទ ស.ជ.អ.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ភូមិ មានជ័យ #241
448 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមក្រពើនៃកម្ពុជាខេត្តសៀមរាប ស.អ.ក.ក.ស.រ Siemreap Varin Varin House 29 st ផ្លូវក្រោម Village ពោធ៍បន្ទាយមានជ័យ
449 សមាគមន៍អតីតសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ធបាល Phnom Penh Not Selected Not Selected ទន្លេបាសាក់
450 ចន្ទសុខសាន្ត Svay Rieng Not Selected Not Selected House135
451 ខ្មែរទ្រទ្រង់សិទ្ធិកុមារ និងបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អ.ខ.ទ.ស. Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Group 7 មានជ័យមណ្ឌល៦ Village
452 សម្ព័ន្ធគ្រិស្តទូតកម្ពុជា AFCICam Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # 518
453 លើកស្ទួយការងារអប់រំ និង សុខភាព អ.អ.ក.អ. Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 17ព
454 ទ្រទ្រង់កុមារ កំព្រាកម្ពុជា អូស្ត្រាលី Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy ផ្លួវ558
455 សង្គហជនទុរភឹក្ស ស.ស.ទ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 135
456 កសិកម្មចំរុះ ស.ក.ស.ច Kampong Speu Odongk Krang Chek គោកសណ្តែក Village
457 កសិកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy St មុនីរ៉េត
458 យុវជនភូមិន្ទប្រជាធិបតេយ្យទ្រទ្រង់ខ្មែរ Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy Group 4 ខ១ Village
459 អ្នកគាំទ្រមេឃបូពា័ ស.អ.គ.ប Siemreap Siem Reab Svay Dangkum ភូមិ គ្រួស #6 House104
460 អភិវឌ្ឍន័វិជ្ជាជីវៈ និងអប់រំ អ.អ.វ.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ភូមិ មានជ័យ​ #676
461 នគរជុំ Kandal Kien Svay Kbal Kaoh
462 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំកំពង់ភ្លុក Siemreap Prasat Bakong Kampong Phluk Village ដីក្រហម
463 មូលនិធិព្រះត្រៃបិដក Svay Rieng Not Selected Not Selected House205
464 គណៈកម្មាធិការទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីកម្ពុជា គ.ទ.ព.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir # 278
465 សុរិយាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ស.អ.ក Takeo Samraong Rovieng ត្រពាំងស្តុក Village
466 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស វ.អ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 185
467 នារីឧត្តម Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
468 គណៈកម្មាធិការហ្វ្រិនកម្ពុជា គ.ហ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 99
469 កម្មវិធីជំនួយក្មេងអនាថា និងអភិវឌ្ឍន៏ Phnom Penh Tuol Kouk Not Selected St 225
470 រៀនអភិវឌ្ឍន៏បច្ចេកទេសផ្សាលោហធាតុ ស.រ.ប.បផ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla បុរី១០០ខ្នង Village
471 អ្នកទទួលបញ្ចាំ និងទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទានកម្ពុជា ស.ប.អ.ក Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh ផ្លូវសុធារស ហុងកុងអាគាលេខ101 Bជាន់ទី1
472 ក្តីសង្ឍឹមនៃកុមារកម្ពុជា ក.ស.ក.ក Battambang Sangkae Norea ភូមិ បាឡាត់
473 ថែរក្សាកុមារកម្ពុជា Kandal S'ang Roka Khpos
474 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍បង្កើនសេដ្ធកិច្ចគ្រួសារ Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageថ្មី
475 គណៈកម្មាធិការប្រឆាំង អំពើពុកលួយនៃកម្ពុជា គ.ប.អ.រ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei # 105
476 ស្ត្រី និង ច្បាប់ អ.ស.ច Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy # 122
477 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំប្រាសាទ អ.ស.ម.ប. Siemreap Varin Prasat កាប់ដៃ Village
478 ប្រជាសម្ព័ន្ធ Kandal Kien Svay Kokir St 1
479 សហគមន៍កសិករយើង ស.ក.យ Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong St សុរិយាវ្ម័នទី2
480 ជំនួយសំរាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា ជ.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy # 536
481 ក្រុមជុំនំមេត្រីពោធិចិនិតុង CPR Phnom Penh Dangkao Kakab St សហពន្ធ័រូស្សី
482 រញ្ចនព៉្ទិពោធមិត្ត Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor St 206
483 អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មសៀងហៃនៅកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #404
484 សកលអន្តរជាតិ ស.អ.ភ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #230 House56
485 អភិវឌ្ឍន៍កុមារមានទុក្ខព្រួយ Kandal Kien Svay Dei Edth Village ឥតកោះដុត
486 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងទេសចរណ៍ Oddar Meanchey Not Selected Not Selected Villageត្រពាំងប្រាសាទ
487 សហគមន៍មូលដ្ធានឃុំមុខដា អ.ស.ម.ដ Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageក្រញូង
488 ចែកសេចក្តីស្រលាញ់ និង ព្យាបាលជម្ងឺ អ.ស.ស.ល Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 482
489 សង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ ស.ក.អ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae
490 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំពោធិម្រាល Kampong Speu Basedth Pou Mreal ត្រពាំងខ្នារ Village
491 មជ្ឈមណ្ឌលកូនខ្មែរ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy St 476
492 សិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម្ម ស.ស.ស.ស Siemreap Siem Reab Svay Dangkum ស្ទឹងថ្មី Village
493 បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក ស៊ី.អេជ.ស៊ី ស.ប.ប.ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir # 156
494 កុមារសង្ក្រោះ និងអភិវឌ្ឍន៏ ស.ក.ស.ន. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Pir St ជាតិ5
495 រក្សានិង ការពារ វប្បធម៌ខ្មែរ ស.រ.វ.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 143
496 អភិវឌ្ឍនឧស្សាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មជើជាំង Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #404
497 មូលនិធិកុមារកំព្រាកម្ពុជា ម.ក.ក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum ភូមិ វិហារចិន
498 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មសំរោងទង Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageវល្លិ៍ស
499 ដៃគូដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា PCD Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy # 156
500 សេវាយុវជនកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir # 156