ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 សហព័ន្ធអផវឌ្ឍន៍សហគមន៍កម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House192
2 សម្ព័ន្ធបញ្ញវន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ស.ប.អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 380
3 កម្មវិធីអប់រំមនុស្សថ្លង់ចល័ត MDSD Koh Kong Krong Khemara Phoumin Sangkat Smach Mean Chey Group 7
4 មូលនិធិបៃតង អ.ម.ប Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 572
5 មណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង បណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអភ ម.ស.ស.ស. Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong
6 ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងអភិវឌ្ឍន៍ ស.ខ.ក.ក. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva St ភូមិដើមគរ
7 ក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកំព្រា ស.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 32ពទ ក្បាលទំនប់ Village
8 ស្ថាបត្យករខ្មែរ AKA Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy St 63
9 សម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 128
10 ខែ្មរ អាមេរិកអភិវឌ្ឍន៏២ធ្នូ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #584 House 584
11 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឃន៏ជនពិការស្រុកគីរីវង់ ស.អ.ជ Takeo Kiri Vong Prey Ampok ភូមិ ត្រពាំងព្រីង
12 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ Kampong Speu Kong Pisei Snam Krapeu Village ត្រពាំងមាន
13 សមាគមន៍កម្មវិធីបង្កើនគុណភាពផលិតផលកសិកម្ម Kandal Not Selected Not Selected Villageបាគូរ
14 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍សៀវភៅនៅកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House29
15 សាមគ្គី Phnom Penh Dangkao Chaom Chau St ហាយវ៉េ
16 កសាង អ.ក.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 282
17 មូលនិធិទ្រទ្រង់អរិយធម៌ខ្មែរ ម.ទ.អ.ខ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei # 51
18 លុំនិធិសំរាប់កាត់បន្ថុយភាពក្រីក្រនិង និតិប្រត៌ព័ទ្ធ ម.ក.ក.ន Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St ឧក្ញញ៉ាកេត174
19 ខ្លែងអង្គរ ស.ខ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 168
20 សប្បុរសធមិ៍ ឥស្លាមកម្ពុជា Kampong Cham Not Selected Not Selected ទួលថ្មី Village
21 សហព័ន្ធសហករណ៏ដើម្បីកម្ពុជា អភិវឌ្ឍន៏ FCCD Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir St 134
22 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន័ជនពិការ ស្រុករមាសហែក ស.អ.ជ.ស.រ Svay Rieng Romeas Haek Angk Prasrae ភូមិ ត្រពាងព្រីង
23 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកគងពិសី KDDS ស.អ.ជ.គ Kampong Speu Kong Pisei Tuek L'ak Village អង្គដូនគីស
24 សមាគមន៍កម្មវិធីសាលារៀនកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House189
25 សាមគ្គីធម៌ Battambang Not Selected Not Selected House95
26 សហគមន៍ខ្មែរ-អាមេរិក អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ស.ខ.អ.ក. Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 132
27 ក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃកុមារកម្ពុជា ស.ថ.ក.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 37
28 មូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរ ខេហ្វូ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 99
29 មូលនិធិ អន្តជាតិសំរាប់ជំនួយមនុស្សធម័ និង ការងភិវឌ្ឍ Phnom Penh Mean Chey Mean Cheay Group 9 សន្សកុសលបឹង ទំពុន Village
30 ចិត្តសប្បុរសធម៌ ស.ច.ស.ធ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei St នេរុហ៍
31 សង្កហៈសង្កម Not Selected Not Selected Not Selected
32 សហព័ន្ធពន្លឺខ្មែរ Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 214
33 គ្រូបុរាណកម្ពុជា ស.គ.ប.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap #118
34 សហគ្រិនភាព និងប្រធានមន្រ្តីប្រតិបត្តិ ស.ស.ប Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Tumpun House20
35 សមាគមន៍កសិកម្មនិងធនធានធម្មជាតិ Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageទី6
36 សុវណ្ណភូមិឃែរ Kandal Not Selected Not Selected Villageបារាជ
37 សង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយ សង្គ្រាមនៅកម្ពុជា អ.ស.ជ.ស. Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St ទំនប់ថ្មី
38 កុមារឥន្ទធនូ Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon
39 មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព សហគមន៍ SDCC Pursat Krong Pursat Phteah Prey ពាលញែក២ Village
40 មិត្តភាពអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy St 53
41 ជាងទងកម្ពុជា ស.ជ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 137
42 សម្ពន្ធ័ខ្មែរ អាមេរិកកាំង Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St 29
43 សម្ព័ន្ធកម្មប្រជាធិបតេយ្យជនក្រីក្រកុមារអនាថា និងអភិវឌ្ឍន AWDPOC Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St 174
44 គ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែម និងក្រពេញកម្ពុជា ស.ទ.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #9 House5
45 សហគមន័ខ្មែរអង្គដើម្បីអភិវឌ្ឍន័ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum House003
46 បច្ចេកទេសកសិកម្ម ស ប ក Kampong Speu Phnum Sruoch Tang Sya Village តំាងស្រឡៅ
47 សូត្រកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected House136Eo
48 ស្នងការជាន់ខ្ពស់ជាតិកម្ពុជា សំរាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ ស.ក.អ Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik St 163
49 ក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ាន-ចិន ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ចកម្មអន្តជាត ក.អ.ច.ជ. Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei # 51-កែង# -184
50 មិត្តកសិករ អ.ម.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey # 371
51 មូលនិធិខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏ ម.ខ.អ Phnom Penh Not Selected Not Selected
52 ជំរកកុមារកម្ពុជា CCH0ME Banteay Meanchey Ou Chrov Paoy Paet ទួលពង្រ Village
53 ជាតិដើម្បីសម្រស់មាតុភូមិ ស.ជ.ស.ម Svay Rieng Romeas Haek Andoung Pou អារ័ក្សស្វាយ Village
54 សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៏ Not Selected Not Selected Not Selected
55 អ្នកសារពត៌មានខ្មែរ ស.អ.ស.ខ Battambang Not Selected Not Selected
56 គ្រូមុស្លីមកម្ពុជា ស.គ.ម.ក Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra ភូមិ ព្រែកតាពៅ
57 សម្ព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍន័នៅកម្ពុជា Takeo Doun Kaev Roka Krau ភូមិ ថ្នលបែក
58 សមាគមន៍ការពារសិទ្ធិស្រ្តីនិងកុមារកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House117
59 សួនដើមស្វាយ Kandal Not Selected Not Selected វត្តស្វាយផ្អែម
60 ស្មគ្រ័ចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ជនក្រីក្រ អ.ស.ស.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St ព្រះនរោត្តម
61 ការងារដើម្បីពលរដ្ឋជាតិ និង អន្តរជាតិ អ.ក.ព.ជ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 588
62 មូលនិធិរួបរួមមនុស្សជាតិ ម.រ.ម Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra # 369
63 យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត អ.យ.ស.ក Prey Veng Kampong Trabaek Not Selected St 143
64 ជួយកុមារកំព្រានិងកុមារ ទីទាល់ក្រកម្ពុជា CC ស៊ី.ស៊ី Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei
65 អង្គរវត្តអភវឌ្ឍន៏កសិកម្ម Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 608-Group 24
66 អភិវឌ្ឍន៏នៃកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Pir St 130
67 គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុបណ្តាលបចេ្ចកទេស និងវិជ្ជាជីវៈនៃកម្ពុជា Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ភូមិ ទឹកថ្លាមហាវិថីសហពន័្ធរុស្សី
68 សម្ព័ន្ធការងារកម្ពុជា អាស៊ាន Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #9 House52
69 អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធកសិកម្មចំរុះជនបទ និងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន ស អ ប ក Kampong Speu Phnum Sruoch Traeng Trayueng Village 4
70 មូលនិធិម៉ារុយបេនីកម្ពុជាសំរាប់ការអប់រំ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak House 5 st 751កែង84
71 សមាគមន៍កុមារកំព្រាកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House35
72 សេចក្តីស្រឡាញ់អន្តរជាតិ Phnom Penh Not Selected Not Selected House192
73 សកម្មភាពបំរើជំនួយខ្មែរ (អាកាស) AKAS Battambang Sangkae Reang Kesei Group 23 កំពង់អំពិល Village
74 កសិករកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជួយកុមារកំព្រា ក.អ.ក.ព Oddar Meanchey Anlong Veaeng Anlong Veaeng កណ្តាលក្រោម Village
75 មិត្តភក្តិសាលាគ្រេឌីក្រូស្មែន ម.ស.ស Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ឫស្សី Village
76 រ៉ូមិតិចខ្មែរ RONUTEK Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 143
77 ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺគ្រុនចាញ់កម្ពុជា ស.ជ.គ.ច Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St ព្រះមុនីវង្ស
78 និស្សិតដើម្បីអប់រំ  និងលើក កំពស់សុខភាព ស.ន.អ.ល. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 315
79 កិច្ចការគ្រឺស្ទបរិសទ័ចំពោះបញ្ហាអេដស៏ Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap St 128
80 អតីតសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ស.អ.ស.ស. Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak
81 គ្រូពេទ្យសើស្បែកកម្ពុជា ស.គ.ស.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb ផ្លូវជាតិលេខ6A អាគាលេខ245H
82 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកសំរោងទង ស.អ.ព.ស Kampong Speu Samraong Tong Pneay Village តាំងក្រសាំង
83 សមាគមន៍កែប្រែជិវភាពកសិករ Oddar Meanchey Not Selected Not Selected Villageអភិវឌ្ឍន៍
84 សេវាកម្មកម្ពុជាពិភពលោក Phnom Penh Not Selected Not Selected House22E
85 សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីតម្លាភាពនិងសន្តិភាព អ.ស.ម.ត. Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House156E0 Street NISC
86 ខ្មែរដើម្បីលើកកំពស់វិស័យអប់រំ និងអភិបាលកិច្ចជាតិ ខ.ល.អ.អ. Battambang Battambang Svay Pao Group 41 ព្រែកមហាទេព Village
87 មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា និង ទីទ័លក្រ ម.ក.ទ ឿ។ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St ទំនប់ថ្មី ត្នោតជ្រុំ Village
88 រចនាសិប្បកម្ម Battambang Battambang Not Selected St 012
89 ជីវិតថ្មីនៃកុមារ ស.ជ.ថ.ក Kampong Speu Samraong Not Selected ចំបក់ Village
90 ជំនួយវិភាគដល់ជនរងគ្រោះ Not Selected Not Selected Not Selected
91 អតីតសិស្សវិទ្យាល័យ ស្វាយរៀង ស.អ.ស.វិ Svay Rieng Not Selected Not Selected
92 គេហដ្ឋាននៃក្តីសង្ឍឹមកុមារ Kep Krong Kaeb Kaeb
93 សង្រ្កោះកុមារអង្គរ អ.ស.ក.អ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk ភូមិ វត្តដំណាក់ House0126
94 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការឃុំវល្លិ៍សរ VDDF ស.អ.ជ.ក Kampong Speu Samraong Tong Samraong Tong Village ត្រពាំងព្រូស
95 សមាគមន៍ក្រុមបាល់ទាត់យុវជនកម្ពុជា ស.ម.យ.ក Kandal Not Selected Not Selected Villageចាន់
96 ស្តារលទ្ធភាពសិប្បកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House875
97 អភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ និង អប់រំ អ.អ.វ.អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey មានជ័យ Village
98 ខ្មែរសាមគ្គីធម៌ អ.ក.ខ.ស. Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap # 128
99 មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញកម្ពុជា CSDC Phnom Penh Mean Chey Nirouth
100 ថាមពលកកើតឡើងវិញ នៃកម្ពុជា ស.ថ.ក.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 265
101 បណ្តាញអ្នកវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជា ខែមប្រូណែ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
102 សង្ក្រោះមាតា និង ទារក Not Selected Not Selected Not Selected
103 ចំណេះដឹង បន្លែ ជំនឿទ្រទ្រង់មូស្លីមកម្ពុជា Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Ta Sek ភូមិ ព្រែករាំង House225
104 សង្គ្រោះកុមារជនបទ និងជនក្រីក្រ ស.ក.ជ.ក Kampong Cham Rolea B'ier Kampong Chhnang ភូមិ ព្រៃតួច
105 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការកម្ពុជា CDDF ស.អ.ជ.ក Kampong Speu Samraong Tong Skuh Village ព្រៃបេង
106 សមាគមន៍ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ Battambang Not Selected Not Selected Villageវត្តគរ
107 ស្ម័គ្រចិត្តតាមដានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍សិទ្ធិកុមារ Phnom Penh Not Selected Not Selected House53
108 អភិវឌ្ឍន៍សិទ្ធិពលកម្ម កម្ពុជា អ.អ.ស.ព. Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun សន្សំកុសល២ Village
109 ខ្មែរស្ម័គ្រចិត្ត អ.ច.ស Siemreap Siem Reab Svay Dangkum St 6 សាលាកន្សែង Village
110 វិទ្យាស្ថន្ថាគ្រប់គ្រងកម្ពុជា វ.គ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 608
111 លើកស្ទួយសុខភាពគ្រយសារ HFP Kampot Chhuk Satv Pong សត្វពង Village
112 ថែទាំយុវជន និងកុមារ ស.ថ.យ.ក Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong ស្នោរ Village
113 មូលនិធិសហព័ន្ធ ជា យុទ្ធថន  សោម ស៊ូដានី  ភាពយន្តជួយ ម.ជ.ស.ភ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 336
114 សន្តិភាពនារី Not Selected Not Selected Not Selected
115 អភិវឌ្ឍន៏កសិករជនបទ SOFAD Takeo Not Selected Not Selected ទ្វារ Village
116 ចិន អាស៊ាននៃសភាកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ស.ច.អ.ស.ក.ព.ក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei ភូមិ រោងចក្រ
117 សង្រ្គោះជីវិតកុមារ និងអភិវឌ្ឍន័ កសិកម្ម Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិ មណ្ឌលបី
118 សមាគមន៍ខ្មែរស្តារនិងចាត់ចែងវិស័យកសិកម្ម Kandal Not Selected Not Selected ស្វាយជ្រុំ
119 ស្ម័គ្រចិត្តសង្រ្គោះនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House92
120 អភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៃកម្ពុជា RDCC Kampong Speu Odongk Veal Pong Group 8 ផ្គរ Village
121 គណនេយ្យករកម្ពុជា អ.គ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek St ម៉ៅសេទុង
122 វិទ្យាស្ថានធនធានតំបន់ឆ្នេរអាស៊ី កម្ពុជា ធ.ធ.អ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae ទួលសង្កែ Village
123 វិជ្ជាជីវៈវិឌូ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor
124 ទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សង្គមខ្មែរ ស.ទ.ព.ដ. Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak # 41
125 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ម.អ.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 315
126 អភិវឌ្ឍន័ សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងកុមារជនបទ Not Selected Not Selected Not Selected
127 អភិវឌ្ឍន៏កសិករខ្មែរ ស.អ.ក.ខ Takeo Bati Champei
128 ចលនាយុវជនកម្ពុជា ច.យ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #66 House38
129 ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏ធនធាមនុស្ស ស.អ.ធ.ម Kratie Chhloung Chhloung ភូមិ ជ្រោយថ្មក្រោម
130 ស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននិងជំងឺអេដស៍ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected Villageព្រះធម្ម
131 អភិវឌ្ឍន៍កសិករដើម្បី និរន្តរភាពសហគមន៍ អ.ក.ន.ស Prey Veng Kampong Trabaek Kou Khchak វត្តគោខ្ទក Village
132 ជួរមុខ ជ.ម Siemreap Puok Tuek Vil Group 7 គោកដូង Village
133 វិទ្យាស្ថានអ៊ុង អ.វ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 255
134 វិជ្ជាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស CIHP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 57
135 និស្សិត សិស្សវិទ្យាល័យចំបក់ ស.ន.ស.វ. Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 122
136 មូលនិធិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ ចិននៅកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas # 130
137 អភិវឌ្ឍន៏នាការខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St សុធារស
138 អូរឆ្លងងភិវឌ្ឍន៏គ្រួសារ Kampong Cham Stueng Trang Not Selected
139 ឆកយ៉ានអភវិឌ្ឍន៏សហគមន៏ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #256 House45E
140 សមាគមន៍គាំពារមនុស្សចាស់ជរា Phnom Penh Not Selected Not Selected House101E
141 ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ Kampot Not Selected Not Selected Villageពោធិ៍
142 អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារក្រីក្រ ជនបទ អ.គ.ក.ជ Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla ពោធិបាក់ករ Village
143 ដីជាជីវិត Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 344
144 វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីការស្តារ សមត្ថភាព អ.វ.ស.ស Siemreap Siem Reab Svay Dangkum មណ្ឌល១ Village
145 វិជ្ជាស្ថានអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស វ.ស.ធ.ម Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St 211
146 បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ  និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ស.ប.វ.អ. Phnom Penh Chamkar Mon Chakto Mukh # 240
147 មិត្តបរិស្ថានកម្ពុជា ស.ម.ប.ស្ថ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak រុក្ខវិថីព្រះសីហនុ
148 អភិវឌ្ឍន៏វារីវប្បកម្មចំរុះជួយជនក្រីក្រ Battambang Not Selected Not Selected St 3
149 ជីវិតពិត ស.ជ.ព Kampong Speu Kong Pisei Chongruk ភូមិ ភូមិប៉ាងណា
150 សុខភាពគ្រួសារយើង Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #330 House22
151 សមាគមន៍គ្រូឳសថបូរាណរតនគីរី Ratanakiri Not Selected Not Selected Villageកាឡាន់យ៉ៃ
152 សំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព និងកុមារកំព្រានៅកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House425
153 អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានជនបទ GRIDO Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay St 69
154 ដើមឈើមានជីវិតបំរើសេវាកម្ម ជ.ជ.ប Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy # 318
155 វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សា ផ្នែកសារព័ត៌មាន វ.ក.ស.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស-កែងមហាវិថីព្រះស
156 វិជ្ជាស្ថានការងារកម្ពុជាអាស៊ី ACLI Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang St 261
157 មិត្តភាពកម្ពុជានៃយុវជននិយម ស.ម.ក.យ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 288
158 មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម វប្បធម៌ និងអភិវឌ្ឍន៍ ម.ស.វ.ស. Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir # 205
159 អភិវឌ្ឍន៏ សេដ្ឋកិច្ច កសិករជនបទ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected
160 អភិវឌ្ឍន៏ជីវភាពគ្រួសារ FLDA Battambang Krong Preah Sihanouk Not Selected
161 ជនពិការសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន័ ជ.ព.ស.អ Kampong Thom Stueng Saen Srayov ភូមិ ពោធិសែនស្នាយ
162 សមាគមន៍គ្រួពេទ្យប្រសាទសាស្រ្តកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House21A
163 ឥណទានលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected Villageបោះអង្កាញ់
164 អភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈខ្មែរ អ.អ.វ.ខ Phnom Penh Ruessei Kaev Svay Pak St 5
165 ដើម្បីភាពរីកចំរើននៃកម្ពុជា អ.ដ.ភ.ក Oddar Meanchey Samraong Samraong ដូនកែន Village
166 វិទ្យាស្ថានទីផ្សារមូលធនកម្ពុជា CMIC Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae ទួលគោក Village
167 វិជ្ជាសាស្ត្រវប្បធម៌ អ.វ.វ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 118
168 មូលនិធិកម្ពុជាសត្វដំរីនៅអាស៊ី ភាសាបារាំង ម.ក.ដ.អ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk វត្តបូព៌ Village
169 មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ស.ម.រ.ព. Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas មហាវិថីព្រះនរោត្តម
170 សង្ក្រោះ និងអភិវឌ្ឍន៏គ្រួសារក្រីក្រ Not Selected Not Selected Not Selected
171 អភិវឌ្ឍន៏ជនបទកសិកម្មគមរួខេមរៈ ស.អ.ជ.ក. Siemreap Not Selected Not Selected ធ្លក់អណ្តូង Village
172 សេវាកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍន័ ស.ស.អ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #271 House28
173 អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចិន និងអន្តរជាតិ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Rokar Thum Village ពាណិជ្ជកម្ម
174 អនាគតនិងកុមារកម្ពុជា Battambang Not Selected Not Selected House1270
175 ឧបត្ថម្ភកុមារកំព្រា SOS Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang Group 13
176 ដៃនិងដៃរួបរួមកម្ពុជា ដ.ជ.រ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap # 134
177 វេទិកាអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី និងកុមារពិការ ខ្មែរ វ.អ.ស.ក. Svay Rieng Svay Teab Sangkat Sangkhoar បាក់រនាស់ Village
178 វិជ្ជាស្ថានអភិវឌ្ឍន៏ការងារកម្ពុជា និង បណ្តូះបណ្តាល វ.ប.ក.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St ត្រសក់ផ្អែម
179 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍តាមជាយដែន កម្ពុជា ម.អ.ជ.ដ. Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 33ពទ
180 មន្ត្រីរាជការក្រសួងផែនការ ស.ម.រ.ផ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
181 ស្រាវជ្រាវអប់រំ និង អភិវឌ្ឍន៏ប្រទេសកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy St 298
182 អភិវឌ្ឍន៏ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម ឧស្សាហកម្មទេសចណ៏ CAITDA Phnom Penh Tuol Kouk Not Selected St មុនីរ៉េត
183 ដំណាំកៅស៊ូស័ក្ករ៉ាថា ស.ដ.ក Kratie Snuol Pir Thnu
184 ស្មោះត្រង់ និងក្តីសង្ឍឹមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា អ.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #128 House781
185 សមាគមន៍គ័ងតុងកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House9A
186 ឧបត្ថម្ភកុមារពិភពលោក Battambang Not Selected Not Selected Villageកំពង់ឆ្លង
187 កម្មវិធីលើកស្ទួយជនក្រីក្រ ក.ល.ជ.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun Group 4 ចំរើនផល Village
188 តេប៉ីថាសេវាកម្ម ត.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek St បើកថ្មី បន្ទាយស្លឹក Village
189 វឌ្ឍនភាពដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ អ.វ.ដ.ប Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb St 6ៅ ព្រែកលៀប Village
190 មូលនិធិសង្គមសង្គ្រោះ ស.ម.ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 271
191 អតីតកុមារ យោធាខ្មែរ Not Selected Not Selected Not Selected
192 អតីតយុទ្ធជននិង កសិករខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 113
193 ដិកជញ្ញួនភៀវទេសចរណ៏អន្តរជាតិនៃកម្ពុជា ស.ដ.ភ.អ.ក Battambang Kamrieng Boeng Reang ភូមិ ដួង
194 សូត្រពណ៏កម្ពុជា អ.ស.ព.ក Takeo Samraong Sla ភូមិ ស្លាខាងលិច
195 សមាគមន៍ឃុំផ្សារទួលពង្រ ស.ផ.ខ.ទ.ព Banteay Meanchey Not Selected Not Selected Villageទួលពង្រ
196 អប់រំខេមប្រីដ(ដាមដៃ) Phnom Penh Not Selected Not Selected House82
197 កុមារកំព្រាក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មី អ.ក.ស.ថ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir # 163
198 ថែរក្សាដើម្បីកម្ពុជា អ.ថ.ដ.ក Siemreap Siem Reab Siem Reab ស្ពានជ្រាវ Village
199 សុបិនកុមារកម្ពុជា អ.ស.ក.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram ចុងកៅស៊ូ Village
200 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅ កម្ពុជា ម.អ.ជ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak # 21
201 វិនជូនៅកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir St ម៉ៅសេទុង
202 អតីតនិស្សិត និងគ្រួសារសាលាដេកាត Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum St ដូនពេញ
203 អតីតយុទ្ធជនពិការ ដោយសង្ក្រោមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum St ស៊ីវត្ថា
204 សមាគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចរ៉ាយភូមិបាដល Ratanakiri Not Selected Not Selected Villageបាដល
205 អប់រំសុខភាពកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House21
206 កម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ CCI Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir # 199
207 ទីផ្សារក្នុងតំបន់ ទ.ផ.ត Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik # 143
208 សិប្បកម្មសន្តិភាព ស.ក.ស.ភ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 460
209 ស្ពាព Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy
210 មិត្តបុគ្គលិកកសិកម្មកម្ពុជា ក.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak មហាវិថីព្រះនរោត្តម
211 វិទ្យាសាស្ត្រភាសា ស.វ.ភ Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik # 173
212 អនាគត់ខ្មែរ Not Selected Not Selected Not Selected
213 អតីតយុទ្ធជនអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Not Selected
214 តោសៀមរាបអង្គវត្តក្លិប ស.ក.ស.អ.វ.ក Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk ភូមិ វត្តដំណាក់ House0322
215 ស្តាសេដ្ធកិច្ចសហគមន៏ អ.ស.ស.ស Battambang Moung Ruessei Kear ភូមិ តាណាក
216 សមាគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងភូមិអណ្តូងក្រឡឹង Mondul Kiri Not Selected Not Selected Villageអណ្តូងក្រឡឹង
217 អព្យាក្រិត និងយុត្តិធម៌ដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House69
218 កម្ពុជាសំរាប់មនុស្សផ្ទុកមេរោគហ៊ីវ/អេដស៍ អ.ក.ម.ផ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 600
219 ទស្សនៈថ្មី NV Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 191
220 សហព័ន្ធខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ អ.ស.ខ.អ Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb ភូម៉ិគៀនឃ្លាំង Village
221 សម្ព័ន្ធនិស្សិតខ្មែរពិបរទេសលីដេខ្មែរ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 338
222 មូលនិធិសំរាប់ជនក្រីក្រ ស.ម.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey
223 វប្បធម៌មិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ ស.រ.ម.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St ព្រះសីហនុ
224 អប់រំ និងវប្បធមិ៍ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 122
225 អភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពស្រីមេម៉ាយជនអនាថា Kandal Not Selected Not Selected ព្រែកសំរោង Village
226 ទឹកនៃក្តីសង្ឍឹម ស.ទ.ស Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិ ទ្រាំង House0023
227 ស្ថាបនាធនធាមនុស្ស អ.ស.ធ.ម Kandal Ta Khmau Preaek Hour ភូមិ បត្តាជី
228 សមាគមន៍ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected stផ្លូវលំ
229 អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សកម្ពុជា Kampot Not Selected Not Selected Villageដំណាក់ទ្រព្យខាងជើង
230 ក្តីសង្ឈឹមនៃមនុស្សផ្ទុកមេរោគ ហ៊ីវ/អេដស៍ អ.ក.ស.ម. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Pir St 5
231 ទ្រទ្រង់ភូមិ អ.ទ.ភ Pursat Krong Pursat Phteah Prey St 5 អូរស្តៅ Village
232 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំល្វា អ.ស.ម.ល្វ Prey Veng Preah Sdach Lvea ល្វា Village
233 សម្ព័ន័ភាពស្ត្រីខ្មែរការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ CWLHR Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 608
234 យុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ស.យ.ស.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Pir # 161
235 សង្គ្រោះកុមារកំព្រាកម្ពុជា ស.ស.ក.ក Siemreap Siem Reab Nokor Thum ស្រះស្រង់ជើង Village
236 អភិវឌ្ឍន៏វិជ្ជាជីវៈ Not Selected Not Selected Not Selected
237 អភិវឌ្ឍន៏ស្រុកស្រែ Battambang Battambang Not Selected ជ្រោយស្ពៅ Village
238 សមាគមន៍ដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ផ្លូវគោកភ្នំពេញ Phnom Penh Not Selected Not Selected House68
239 អភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House952
240 ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ក.អ.ស Kandal Kien Svay Banteay Daek កណ្តាលលើ Village
241 ទ្រទ្រង់អ្នកភូមិកម្ពុជា អ.ទ្រ.អ.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram បន្ទាយចាស់ Village
242 សុខភាពកម្ពុជា អ.ស.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei # 1019ឍ ពោងពាយ Village
243 សង្គមរក្សាការពារសត្វព្រៃ និង បរិស្ថានកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 285
244 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ទំពួននៃភូមិល្អឺនក្រែន Ratanakiri Ou Chum Ou Chum ល្អឺនក្រែន Village
245 អភវិឌ្ឍន៏កសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St 208
246 អភិវឌ្ឍន៏កសិករនិង សិទ្ធមនុស្សយុវជនឃីយ៉ាឌ KYADFHR Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St 144
247 ទំពាំងឬស្សីខែ្មរ Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Toea ភូមិ ស្វាយតឿ
248 អំណោយសម្រាប់កុមារកម្ពុជា អ.អ.ក.ក Siemreap Puok Trei Nhoar ភូមិ ឈូក
249 អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មសហគមន៍ Kampong Thom Not Selected Not Selected House115
250 កម្មវីធីសិក្សាសម្រាប់កម្ពុជា អ.ក.ស.ក Kampong Chhnang Sameakki Mean Chey Krang Lvea ឆ្លករលីង Village
251 ទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនា និង អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស អ.ទ.ទ.ព. Kampot Angkor Chey Champei ទន្លេនាម Village
252 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំពពឺស អ.ស.ម.ព. Prey Veng Krong Prey Veng Popueus ខ្យោកត្បូង Village
253 ស្រាវជ្រាវការពារជម្ងឺអេដស៏ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St 63
254 ស្ត្រីខ្មែរបូព៌ាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ស.ស.ខ.ប Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St ព្រះស៊ីសុវត្ថិ
255 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ទំពួននៃភូមិឡាអិន Ratanakiri Koun Mom Toen ឡាអិន Village
256 អភិវឌ្ឍន៏កសិករ Takeo Kiri Vong Not Selected
257 អតីតយុវជនអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir St 225
258 ទ្រទ្រង់សង្គមអ៊ីស្លាមកម្ពុជា Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy ភូមិ ទី3 #5 House 07E
259 សមាគមន៍តារាម៉ាណា Phnom Penh Not Selected Not Selected House4+6Eo
260 អភិវឌ្ឍន៍កសិករខ្មែរ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected stផ្លូវជាតិលេខ5
261 កម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និងអប់រំ គ.ស.អ.អ Battambang Battambang Svay Pao Group 31 ព្រែកមហាទេព Village
262 ទ្រទ្រង់កុមារជនបទ RAKO Siemreap Siem Reab Kouk Chak ត្រពាំងសេះ Village
263 សហព័ន្ធអង្គការស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បី សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ស.អ.ស.ស. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 331
264 សប្បុរស Battambang Battambang Not Selected វត្តរំដូល Village
265 សប្បុរសធម៌កម្ពុជា ស.ស.ក Phnom Penh Dangkao Chaom Chau # 4
266 សម្ព័ន្ធសប្បុរសធម៌អ៊ីស្លាមកម្ពុជា ស.ស.ស..អ Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva ទន្លេសាប
267 អភិវឌ្ឍន៏កសិករឃុំ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla St 271
268 អភិវឌ្ឍន៏ខ្មែរលើ ស.អ.ខ.ល Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy
269 អន្តរជាតិទ្រទ្រង់វិស័យទន្សាសាស្រ្តកម្ពុជា អ.អ.ទ.វ.ទ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir ផ្លូវេលខ215 House 57
270 សមាគមន៍ទ្រទ្រង់កុមារខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House24
271 អភិវឌ្ឍន៍កុមារកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House93
272 ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីកុមារ ខ.អ.ក.ក. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 271
273 ទីផ្សារស្រូវបើកចំហ ស្វាយអន្ទរ ស្វាយអន្ទរ Prey Veng Krong Prey Veng Svay Antor ពោធិ៍ចិន្តាំ Village
274 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុក ស្វាយទាប ស.ព.ស Svay Rieng Svay Teab Kandieng Reay កណ្តៀងរាយ Village
275 សហព័ន្ធនិស្សិតយុវជនកម្ពុជា ស.ន.យ.ក Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St 184
276 សាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនុស្ស ស.អ.ម Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 410
277 សង្គ្រោះទុរគតជន និង មរណភាព ស.ស.ទ.ម Banteay Meanchey Ou Chrov Paoy Paet ក្បាលស្ពាន Village
278 អភិវឌ្ឍន៏កសិករជនបទខ្មែរ Svay Rieng Svay Teab Sangkat Sangkhoar
279 អភិវឌ្ឍន៏ព្រះពុទ្ធសាសនានៅជនបទ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 334
280 សមាគមន៍ទ្រទ្រង់កុមារថ្មីកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected House209
281 អភិវឌ្ឍន៍កុមារនិងយុវជនអាស៊ី Kandal Not Selected Not Selected House99
282 ខ្មែរដើម្បីការពារអភិវឌ្ឍន៍  បរិស្ថាន និង សត្វព្រៃ ខ.ក.អ.ប. Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 202
283 ទេពកោសល្យស្នាដៃខ្មែរ អ.ទ.ស.ខ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae
284 សហគមន៍រួបរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ស.រ.អ ជ។ Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Pir
285 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មថ្មី ស.អ.ក.ថ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 432
286 សប្បុរសធម៌សារ៉ាកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek មហាវិថីម៉ៅសេទុង
287 អភិវឌ្ឍន៏ស្ត្រីស្រុកភ្នំពេញ Not Selected Not Selected Not Selected
288 ទ្រងទ្រង់ជនជាតិដើមភាគតិច នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Yeak Laom
289 សហព័ន្ធអង្គការកសិករកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ SCSD ស.អ.ក.អ Prey Veng Ba Phnum Cheung Phnum Village អាងដំរី
290 សមាគមន៍ទ្រទ្រង់គ្រួសារបុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House110000
291 អភិវឌ្ឍន៍គ្រឹះស្ថានជីវភាពគ្រួសារ Battambang Not Selected Not Selected Villageតាកុក1
292 ខ្មែរថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៎៍ ណ។គ។ឌ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 596
293 ទ្រទ្រង់កុមារកំព្រោដីម្បី អភិវឌ្ឍន៍ OSDO Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Group 4 វត្តបូព៌ Village
294 សុខភាព និងអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ស.អ.យ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae St ទី2 ទួលគោក Village
295 ស្តានិង អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា ខ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St 152
296 សង្គហធម៌ ស.ស.ធ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 430
297 សហគមន៍សាមគ្គីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ស.ស.ដ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 590
298 អភិវឌ្ឍន៏កុមារកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St 19
299 អភិវឌ្ឍន៏កីឡាប្រដាល់កម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir
300 ធនធានសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ស.ធ.ស.ក Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong ភូមិ ទី6
301 អប់រំថែទាំសុខភាពកម្ពុជា អ.ថ.ស.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #93 House31
302 សង្រ្គោះកុមារកំព្រាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ OHOD អ ស ក Kampong Thom Stueng Saen Srayov Village ពុកយុគ
303 សមាគមន៍ទ្រទ្រង់ទំនប់ហ៊ុនសែនផ្លូវនិងផ្សារចាស់អ្នកលឿង Prey Veng Not Selected Not Selected Villageឧត្តម
304 អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារនិងយុវជនក្រីក្រ Kampong Thom Not Selected Not Selected ក្រុមទី1
305 ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ អ.ស.អ.វ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir St 138
306 ទំពាំងស្នងឫស្សី ទ.ស.ឫ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Group 4 ដំណាក់ Village
307 សុខភាពយើង អ.ស.យ Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei # 598 ទំនប់ Village
308 សហគមន៏អន្តរជាតិ អភិវឌ្ឍន៏ជនបទ ស.អ.អ.ដ. Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir
309 សមាហរណកម្មចម្ការឈើដាំ លី ស៊្រាខេង ស.ច.ឈ.ដ. Battambang Koas Krala Koas Krala ថ្មី Village
310 អភិវឌ្ឍន៏រាស្ត្រខ្មែរ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St កម្ពុជាក្រោម
311 និសិ្សតសកម្មសំរាប់អភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ ស.ន.ស.អ.ស Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ភូមិ បឹងទំពន់ House7
312 អប់រំកម្ពុជា អន្តរជាតិ អ.អ.ក.អ Kandal Mukh Kampul Roka Kaong Muoy ភូមិ ពាម
313 សហករណ៍ថាមពលសហគមន៍ ស ថ ស Kampong Thom Prasat Sambour Sambour Village សំបូរ
314 សមាគមន៍និស្សិតកម្ពុជាពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសអាស៊ី Phnom Penh Not Selected Not Selected House186
315 អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកកណ្តាលស្ទឹង KDDO អ.អ.ជ.ក Kandal Not Selected Not Selected Villageទន្សាយគាច
316 ខ្មែរសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍ អ.ខ.ស.អ Battambang Battambang Svay Pao ព្រែកមហាទេព Village
317 ទន្លេមេគង្គដើម្បីជួយសង្គ្រោះ កុមារក្រីក្រ និងកុមារកំ្រ អ.ទ.ក.ក Kandal Khsach Kandal Preaek Ampil # 2 ព្រែកក្របៅទី៣ Village
318 ស្នាមញញឹមអង្គរ SA Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk វត្តបូព៌ Village
319 សហព័ន្ធពិនិត្យការបោះឆ្នោតសេរី និង យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា OCEUFC Phnom Penh Not Selected Not Selected St 1986
320 សហគមន៍ច្បាប់កម្ពុជា ស.ច.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St ព្រះនរោត្តម
321 សង្គ្រោះកុមារកំព្រា និង យុវសិស្សទីទ័លក្រ ស.ស.ក.យ. Kampong Cham Srei Santhor Khnar Sa ទ្រារស Village
322 អភវិឌ្ឍន៏កសិកម្មឧស្សាហកម្មចំរុះកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek St ព្រះមន្នីវង្ស
323 អ្នកព្យាបាលជម្ងឺដោយចលនាកម្ពុជា ស.ព.ច.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek
324 និសិ្សតកម្ពុជា-អាស៊ានដើម្បីលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ស.ន.ក.អ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #B6 House17E
325 អ៊ីគ័នតាវកម្ពុជា អ.គ.ភ.ក Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #2002 House518
326 កសិករអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំគ្រួសារ Kampong Thom Santuk Kraya Village ត្រពាំងព្រីង
327 ពន្លក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 53 st 322
328 សមាគមន៍បញ្ញាវន្តកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House130
329 អភិវឌ្ឍន៍និងការអប់រំ Phnom Penh Not Selected Not Selected House678
330 គាំពារជនចាស់ជរា និងក្មេងកំព្រា  កម្ពុជា COCE Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva St ទន្លេសាប ដើមគរ Village
331 និរន្តរភាពជនបទកម្ពុជា ន.ជ.ក Kampong Chhnang Rolea B'ier Rolea B'ier ព្រៃខ្មែរ Village
332 ស្ម័គ្រចិត្តអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDVO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun លេខ53 ក្បាលទំនប់ Village
333 សហពន្ធជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដោយសេរីនិង យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា អ.ស.ជ.រ. Phnom Penh Not Selected Chey Chumneah St 19
334 សង្គ្រោះកុមារកម្ពុជា ស.ស.ក.ក Battambang Battambang Rotanak Group 6 រំចេក៤ Village
335 សាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បងប្អូន ខ្មែរឥស្លាមនៃកម្ពុជា ស.អ.ប.ឥ. Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy St 5
336 អភវិឌ្ឋន៏តំបន់ជនបទ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ភ្នាត Village
337 អភិវឌ្ឍន៏ជាតិថ្មី Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 278
338 និសិ្សតអភិវឌ្ឍន័មុខរបបកសិករ Takeo Samraong Trea ភូមិ កំពង់ទ្រា
339 អេលីតអភិវឌ្ឍន័សេដ្ធកិច្ចសហគមន័ និងការអប់រំ អ.អ.ស.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ភូមិ ឬស្សី House10
340 មជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានច្បាប់ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 13 st 334
341 សមាគមន៍បណ្តុះបណ្តាលកវីជនបទ Kandal Not Selected Not Selected វត្តពាមមង្គល
342 អភិវឌ្ឍន៍និងបច្ចេកទេសសមស្រប Kandal Not Selected Not Selected House1564
343 គន្លឹះនៃមាគ៌ាអប់រំសុខភាពសង្គម KOSHER Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy St 5 ស្ពានខ្ពស់ Village
344 នគរភ្នំពង្រឹងសុខមាលភាព សហគមន៍ អ.ន.ព.ស. Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong St សូរ្យិវរ្ម័នទី2 វាលវង់ Village
345 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុក ឧដុង្គ ស.អ.ជ.ឧ Kampong Speu Odongk Peang Lvea ត្រពាំងអណ្តូង Village
346 សម្ពនស្ត្រីវិចិត្រករខ្មែរ Leegneo Phnom Penh Not Selected Chey Chumneah St 19
347 អភវិឌ្ឍន៏កសិករជនបទ Not Selected Not Selected Not Selected
348 អភិវឌ្ឍន៏អតីតយុទ្ធជនពិការ ស្រុកមេម៉ត់ Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham Group 7
349 អនុភាពនៃសីលធម៏ Siemreap Prasat Bakong Kandaek ភូមិ ត្រពាំងទឹម
350 សហគមន៍មូលដ្ឋានឃុំអន្សោង អ ស ម ន Prey Veng Kampong Trabaek Ansaong Village អន្សោង
351 សមាគមន៍ផលិតគ្រាប់ពូជកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected Villageបាគូរ
352 អភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House686
353 គាំពារការអភិវឌ្ឍន៍និងការបណ្តុះបណ្តាល គ.អ.ក.ប. Battambang Battambang Rotanak St 5 រំចេក៤ Village
354 នៃសេចក្តីស្រលាញ់តែមួយ អ.ស.ម Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla បល្ល័ង្កខាងលិច Village
355 សម្ព័ន្ធអង្គការអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសច្ចៈ អ.ស.ស.ស. Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy # 348
356 សហពន្ធ៏គ្រួសារដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោក និង បង្ក្រេបួបង្រួម Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St 256
357 សហព័ន្ធ សមាគមអភិរក្ស និង អភិវឌ្ឍន៍បក្សីកីឡា ស.ស.អ.អ Takeo Bati Pot Sar ឃ្លាំងសម្បត្តិ Village
358 សហគមន៍ញូវតុនធីឡាយ ស.គ.ហ.ធ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei # 51
359 អភិវឌ្ឍនសង្គមជនបទ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected
360 អភិវឌ្ឍន៏សិល្បៈសិប្បកម្មស្រីកុមារកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St 21
361 បណ្តុះបណ្តាលផ្តត់គំនិត និងវិជ្ជាជីវៈ ស.ប.វ Phnom Penh Mean Chey Not Selected ភូមិ តាអុកស
362 អភិវឌ្ឍន័កុមារ អ.អ.ក Svay Rieng Romeas Haek Kampong Trach ភូមិ ខ្លាលោត
363 អភិវឌ្ឍន៍កសិករជនបទ Kampong Thom Stueng Saen Veal Sbov
364 សមាគមន៍ផលិតនិងអ្នកចែកចាយចង្រ្កានប្រណីតនៅកម្ពុជា ស.ផ.ច.ក Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageក្តីត្នោត
365 អភិវឌ្ឍន៍មនុស្សនិងផែនដីកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House108
366 គណៈកម្មាធិការសំរបសំរួលអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង គ.ស.ស.អ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 334
367 បណ្តុះបណ្តាលកុមារកំព្រា យុវជនពិការ និងស្ត្រីក្រីក្រ ប.ស.យ.ស Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy St 5
368 ស្តារសុខុមាលភាពកុមារ អ.ស.ស.ក Phnom Penh Dangkao Dangkao ខ្វា Village
369 សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា អ.ស.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St ត្រសក់ផ្អែម
370 សហគមន៍អ្នកដាំអំពៅ ស.ដ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy # 156
371 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ស្បៀង មុខរបរ និងអក្ខរកម្ម ស.រ.ង Pursat Veal Veaeng Pramaoy ស្ទឹងថ្មី Village
372 អភវឌ្ឍន័សេដ្ឋកិច្ចកសិករជនបទ Not Selected Not Selected Not Selected
373 អភិវឌ្ឍន៏ស្ថាបនាសម្បត្តិជាតិកម្ពុជា ស.ស.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 285
374 អភិវឌ្ឍន័ជនពិការ ជនក្រីក្រ និងកុមារកំព្រាស្រុកសំរោង Takeo Samraong Samraong ភូមិ ទួលចារ
375 សមាគមន៍ផ្ទះកុមារកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected វត្តបុទុមវត្តី
376 អភិវឌ្ឍន៍ម៉ាយក្រូសេដ្ធកិច្ច Phnom Penh Not Selected Not Selected House159
377 ដៃគូសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍ PRD ភឌ្រ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir # 134
378 បណ្ណាល័យចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ ប.ច.អ.ស Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk វត្តស្វាយ Village
379 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍តំបន់ ពាយ័ព្យ ស.អ.ស.ត. Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay
380 សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម អ.ស.ក Battambang Not Selected Not Selected
381 សូត្រខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah # 178
382 អភិវឌ្ឍន៍វិ៍ទ្យាស្ថានតាតុអាម៉ា ណុលឡោះ  និងមុស្លីមកម ស.អ.អ.ស Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva
383 អភិវឌ្ឍន៏ជនបទកម្ពុជា Not Selected Not Selected Not Selected
384 អភិវឌ្ឍន៏ថ្មី Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas St នរោត្តម
385 បេសកក្មកម្មសិក្សានៅអាស៊ី Phnom Penh Mean Chey Preaek Aeng ភូមិ តព្រហ្ម
386 អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មឧស្សាហកម្មជនបទ អ.ក.ឧ.ដ Phnom Penh Saensokh Khmuonh ភូមិ ត្រពាំងរាំង ផ្លះលេខ82
387 សមាគមន៍ផ្ទះលំហែយុវជនកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected Villageដើមមាន
388 អភិវឌ្ឍន៍របរចិញ្ចឹមជីវិតកសិករ Kandal Not Selected Not Selected Villageទួលក្រសាំង
389 ដំរីស អ.ដ.ស Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah # 240
390 បណ្តុះបណ្តាលធនធានសហគមន៍ អ.ប.ប.ធ. Kandal Angk Snuol Damnak Ampil ដំណាក់អំពិល Village
391 សហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវ័ន្តកម្ពុជា ស.ន.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir # 286
392 ស្នាដៃខ្មែរ ស.ខ Siemreap Not Selected Sala Kamraeuk St ទាចរ៉ាត
393 សហគមន៍ខ្មែអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន អ្នកក្រីក្រស្ទឹងមានជ័យ KSDC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek St ម៉ៅសេទុង
394 អភិវឌ្ឍន៏ថ្មីដើម្បីកម្ពុជា Not Selected Not Selected Not Selected
395 អំណោយសមាគមអន្តជាតិ អ.ស.អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 306
396 បេសកកម្មសិក្សាធម័នៅកម្ពុជា ប.ម.ក Phnom Penh Mean Chey Preaek Aeng ភូមិ តព្រហ្ម
397 អភិវឌ្ឍន័សេដ្ធកិច្ចបែតង អ.ស.ប Phnom Penh Mean Chey Not Selected ភូមិ ស្វាយតាអុក #1 House118
398 សមាគមន៍ពង្រឹងផលិតកម្មកសិកម្ម Banteay Meanchey Not Selected Not Selected House272
399 អភិវឌ្ឍន៍សង្គម Kampot Not Selected Not Selected Villageប្រាល
400 ដៃគូកម្ពុជា-កាណាដាប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេ អ.គ.ក.ប. Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir # 456
401 បណ្តាញការងារសិទ្ធិមនុស្ស  និង ជំងឺអេដស៍ប្រចាំកម្ពុជា ប.ស.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 610
402 អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារក្រីក្រជាមួយ ប្រព័ន្ធកសិកម្ម នៅប្រទេសកម អ.អ.គ.ប. Takeo Doun Kaev Roka Krau # 28 ថ្នល់បែក Village
403 អ្នកបច្ចេកទេសអវៈយវ សិប្បនិម្មិត និងរណបកម្ពុជា ស.អ.ស.រ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
404 អភិវឌ្ឍន៏បច្ចេសទេសយុវ័យខ្មែរ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected
405 អតីតនិស្សិតខ្មែរ FKFA Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 592
406 ប្រជាជនអភិវឌ្ឍន័កសិកម្មកម្ពុជា ស.ប.អ.ក.ក Oddar Meanchey Anlong Veaeng ភូមិ ទួលទ្រាស
407 អភិឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកស្វាយអន្ទរ SBBO អ អ ជ ស Prey Veng Svay Antor Angkor Tret Village គក
408 សមាគមន៍ពន្លឺកសិករថ្មី Kandal Not Selected Not Selected Villageព្រែកឬស្សី
409 អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសទឹក និងអនាម័យកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei House13
410 ទ្រទ្រង់ជនចាស់ជរាកម្ពុជា អ.ទ.ច.ជ. Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 177
411 បេសកកម្មក្តីសង្ឃឹមអនាគតខ្មែរ ប.ក.ស.អ. Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla បល្ល័ង្កខាងលិច Village
412 អភិវឌ្ឍន៍ចំរុះសំរាប់គ្រួសារ IDF Battambang Battambang Svay Pao កម្មករ Village
413 អប់រំសីលធម៌សង្គម ស.អ.ស.ស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 47
414 អភិវឌ្ឍន៍ ឃួន វណ្ណា ស.អ.ឃ.វ Banteay Meanchey Ou Chrov Paoy Paet ទួលប្រាសាទ Village
415 អភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីទ្រទ្រង់អតីតៈយុទ្ធជនស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស់
416 អភវិឌ្ឍន៏ជនពិការកម្ពុជា ស.អ.ព.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey St ចូលបឹងក្រពើ
417 អភិវឌ្ឍន័ដើម្បីកុមារកម្ពុជា អ.ក.ក Battambang Aek Phnum Preaek Khpob ភូមិ ស្នាពីមុខ House130
418 សហក្រិនភាព អ.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House st 271
419 ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខេត្តព្រៃវែង Prey Veng Svay Antor Svay Antor Village ស្វាយអន្ទរ
420 សមាគមន៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឥជូជី Phnom Penh Not Selected Not Selected House25-26
421 អភិវឌ្ឍន៍សុខភាពសហគមន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House145F
422 ទឹកភ្លើងជនបទ ទ.ភ.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St ព្រះសីហនុ
423 បណ្តុះបណ្តាល និងថែរក្សាកុមារ កំព្រា អ.ប.ថ.ក Kampong Speu Phnum Sruoch Traeng Trayueng ទី១ Village
424 អភិវឌ្ឍន៍សុខភាព កសិឧស្សាហ កម្មសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា អ.ស.ក.ឧ. Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey មានជ័យ Village
425 សហព័ន្ធយុវជន យុវនារីខ្មែរ អង្កាលសហប្រជាជាតិ Phnom Penh Not Selected Boeng Keng Kang Pir St 143
426 អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសកម្ពុជាខ្នាតតូច  7 មធ្យម ស.អ.ស.ក Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy # 130
427 អភិវឌ្ឍន៍ស្រុកកំណើត  ឧត្តរមានជ័យ ស.អ.ស Oddar Meanchey Chong Kal Chong Kal បន្ទាយចាស់ Village
428 អភវិឌ្ឍន៏លេកិស្ទួយ ផ្នែកចិញ្ជឹមសត្វ Not Selected Not Selected Not Selected
429 អភិវឌ្ឍន៏សង្គមខ្មែតាមបែបព្រះពុស៊ាសនា Kratie Kracheh Kracheh St 132
430 ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដើម្បីជួយកុមារងាយរងគ្រោះ ស.ព.ក.ក.ង Siemreap Chi Kraeng Kouk Thlok Kraom
431 អភិវឌ្ឍន័សហគមន័ជលផល Takeo Samraong Samraong ភូមិ ព្រៃទទឹង
432 សមាគមន៍ពុទ្ធមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected House21ស្ទួន
433 អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចកសិកម្មជនបទ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected បន្ទាយមានជ័យ
434 ពុទ្ឋសាសនិកសង្គ្រោះកម្ពុជា អ.ព.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 450
435 ពុទ្ធមណ្ឌលសុខុមាលភាពកុមារ ព.ស.ក Battambang Battambang Tuol Ta Aek ទួលតាឯក Village
436 អភិវឌ្ឍន៍មច្ឆវប្បកម្ម និងអភិរក្ស ជីវចំរុះ អ.អ.ម.អ. Pursat Krong Pursat Prey Nhi ដូងជ្រុំ Village
437 សង្ក្រោះមនុស្សធម៌ខ្មែរនៃប្រទេសកាណាដា អ.ស.ម.ខ. Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St 232
438 អាស៊ីទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ ស.អ.ទ.វ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 331
439 អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស.អ.ជ.ក. Kampong Speu Samraong Tong Kahaeng បុស្សតានៃ Village
440 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចបែបគ្រួសារ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor St 230
441 ពិភពលោកផ្នែកសុខភាពដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ព.ស.ប.ក Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk ភូមិ ជន្លង់ ផ្ទះ0085
442 អភិវឌ្ឍន៏ទេសចរណ៏ អប់រំ និងវិនិយោគ Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek House234
443 សមាគមន៍ពុទ្ធិកសិក្សាខ្មែរ Kandal Not Selected Not Selected វត្តព្រះវិហារសំណ
444 អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចគ្រួសារថ្មី Phnom Penh Not Selected Not Selected House95
445 មូលនិធិនគរសំរិទ្ធ អ.ម.ន.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 285
446 ពិភពលោកញញឹម អ.ព.ញ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla
447 អភិវឌ្ឍន៍ធនធានសហគមន៍ អ.អ.ធ.ស Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir # 225
448 សគ្រ័ចិត្តការពារស្ត្រី និង កុមារ អ.ស.ម.ខ. Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St 232
449 អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកកម្ពុជា CPRA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 380
450 ក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តពោធិ៍សាត់ ស.ក.ឃ.ខ. Pursat Krong Pursat Phteah Prey ពាលញែក២ Village
451 អភិវឌ្ឍន៏ខ្មែរ ឥស្លាម Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas St 118
452 អភិវឌ្ឍន៏ពាណិជ្ជកម្មបរទេស FTDA Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 251
453 សមាគមន៍ពុទ្ធិកៈសមាគមនអភិវឌ្ឍន៍បរិស្ថាន Kampong Cham Not Selected Not Selected House38
454 អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចសង្គម Phnom Penh Not Selected Not Selected House20
455 មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សំរាប់ សហគមន៍ ម.អ.ច.ស Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St សុធារស
456 ភូមិ និងការអភិវឌ្ឍន៍ VD Kratie Kracheh Kracheh នៅក្នុងសាលា បឋមសិក្សាក្រចេះក្រុង
457 អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធនតូច និង មធ្យម SME Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei # 174
458 សហគមន៏ព្រះអាទិត្យអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា អ.ស.ក.សក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir St 156
459 ក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តឧត្តរមានជ័យ ស.ក.ឃ.ខ. Oddar Meanchey Samraong Samraong
460 អាជីវកម្មឈើកម្ពុជា Not Selected Not Selected Not Selected
461 អភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីជំនួយសង្ក្រោះដល់គ្រួសារក្រីក្រ DOFRA Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae
462 មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៏ និងជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសារុស្សី ស.ម.ទ.ខ.រ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum ភូមិ សាលាកន្សែង​ House664
463 អភិវឌ្ឍន័សហគមន៏បែតង អ.ស.ប Kandal Kaoh Thum Kaoh Thum Ka ភូមិ ព្រែកបិ
464 សង្រ្គោះក្មេងកំព្រាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ RHRD Kampong Thom Stueng Saen Srayov Village មនាវ st ជាតិលេខ6
465 សមាគមន៍ពេទ្យសត្វភូមិ ស.ព.ភ Koh Kong Not Selected Not Selected Villageស្រែអំបិល
466 អភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តីកុមារនិងជនពិការក្រីក្រ Kandal Not Selected Not Selected House203
467 ម៉ាក់ស៊ីម៉ាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ MAXIMA Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 125
468 មូលនិធិសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ កុមារ ម.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy # 122
469 អភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិចំរុះ អ.អ.ស.ច Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik # 300
470 សកម្មភាពអប់រមពត៊មានសារគមនាគមន៏ Phnom Penh Not Selected Boeng Keng Kang Muoy St 278
471 អ្នកអាជីវកម្មកាណូតដឹកភ្ញៀវ ទេសចរណ៍ស្រុកសៀមរាប ស.អ.ក.ដ Siemreap Siem Reab Chong Khnies ចុងឃ្នៀស Village
472 អរុណៈ Not Selected Not Selected Not Selected
473 អភិវឌ្ឍន៏តំរង់ឆ្ពោះកុមារកម្ពុជា ស.អ.ក.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 132
474 មិត្តសប្បុរសធម៏មុស្លីមកម្ពុជា ស.ម.ស.ម.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy ផ្លូវជាតិលេខ5 House528
475 អភិវឌ្ឍន័កំរិតជីវភាពប្រជានកម្ពុជា Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House13
476 អភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តីនិងសហគមន៍ Kratie Not Selected Not Selected Villageឬស្សីទី2
477 មិត្តយុវវ័យកំពង់ធំ ម.យ.វ.ក. Kampong Thom Stueng Saen Kampong Roteh Group 53 កំពង់រទេៈ Village
478 មរតកធម្មជាតិ និងសហគមន៍ ម.ធ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei # 360
479 អភិវឌ្ឍន៍សិទ្ធិកុមារ អ.អ.ស.ក Phnom Penh Dangkao Chaom Chau ស្រែជំរៅ Village
480 ហត្ថាកសិករ Pursat Krong Pursat Phteah Prey
481 អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន ស.អ.ម Prey Veng Preah Sdach Angkor Reach ក្រសាំងទង Village
482 ការងារអភិវឌ្ឍន៍ខ្មែរ ខេ.ដា Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Muoy # 361កែងនឹង-# 6
483 អ្នករត់ម៉តូឌុបសុវត្ថិភាព សអមឌស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 33
484 អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគ្រួសារជនបទ ស.អ.ស.ស. Kampong Chhnang Not Selected Kampong Chhnang
485 មិត្តភាពអភិវឌ្ឍន៏ស្រុកយើង ស.ម.អ.ស.យ Siemreap Siem Reab Kouk Chak ភូមិ ខ្វៀន House265
486 អភិវឌ្ឍន័ជនភូមិភាគឥសាន Kratie Kracheh Kracheh ភូមិ ត្រពាំងព្រីង
487 អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកបាកាន BDDO អ អ​ ជ ប Pursat Bakan Rumlech Villageរំលេច
488 សមាគមន៍មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងវិបស្សនា Kandal Not Selected Not Selected Villageតាក្តុល
489 អភិវឌ្ឍន៍អប់រំសកល Phnom Penh Not Selected Not Selected House14
490 មូលនិធិ សឺន សាន អ.ម.ស.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 99
491 មិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន អ.ម.ក.ជ Kampong Thom Baray Krava ក្រវ៉ា Village
492 អប្សរារតនៈ អ.អ.រ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei # 174
493 ឱសថទិព្វព្រះអង្គធំភ្នំគូលេន សង្គ្រោះ ស.ឱ.ព្រ.ក Banteay Meanchey Mongkol Borei Ta Lam ព្រះស្រែ Village
494 គូលីយ៉ះឌូហាឥស្លាមកម្ពុជា ស.គ.ឌ.ឥ. Kampong Cham Tboung Khmum Sangkat Suong ជើងឡង Village
495 អ្នកដឹកជញ្ជួនកម្ពុជា Not Selected Not Selected Not Selected
496 អភិវឌ្ឍន៏សង្គមខ្មែរ ស.អ.ស.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir St 150Group 25
497 មូលនិធិសប្បុរសធម៏អន្តរជាតិនៃកម្ពុជា ស.ម.អ.ក Kampong Chhnang Kampong Tralach Chhuk Sa ភូមិ ច្រកមៀម
498 អមតៈ Phnom Penh Not Selected Not Selected House132WF
499 មរតកខ្មែរ អ.ម.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir # 163.
500 មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ RCD អ.ស៊ី.ឌី Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir # 470