ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 ព្រះចេតិយសម្មាសម្ពុទ្ធ ស.ព.ស Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum # 110
2 ពុទ្ទិកៈសមាគមនកម្ពុជារដ្ឋ Not Selected Not Selected Not Selected
3 រស្មីពលរដ្ឋខ្មែរ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir
4 មូលនិធិស្រី្តកម្ពុជា Svay Rieng Svay Chrum Pouthi Reach ភូមិ អូរសំដី
5 មួលនីធិបេតិកភ័ណ្ឌអាល់ប៊ែរឡឺបោណ័រស៊ីផារ Phnom Penh Not Selected Not Selected House42CEA
6 លើកស្ទួយសុខមាលភាពជន ក្រីក្រ អ.ល.ស.ជ. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla St ឱសថបូរាណ
7 សាមគ្គីសង្គហធម៌ អ.ស.ស Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang ស្រែព្រីង Village
8 អាសាស្ម័គ្រ័ អភិវឌ្ឍន័អាជីព Battambang Battambang Rotanak រំចេក Village
9 ដាំកៅស៊ូគ្រួសារមេមត់ ស.ក.គ.ម Kampong Cham Memot Memot ត្បូងវត្ត Village
10 ភូមិសូត្រខ្មែរ ភ.ស.ខ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum មណ្ឌល១ Village
11 ពុទ្ធិកៈកម្ពុជ៉ារដ្ឋ BSK ពសក Phnom Penh Not Selected Not Selected
12 រស្មីកសិកម្ម RAA Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir Group 45
13 មូលនិធិជប៉ុន ខ្មែរសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន័ ម.ជ.ខ.ស.ក.អ Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei ភូមិ រោងចក្រ
14 យុវជនខ្មែរអភិរក្សបរិស្ថាន Kandal Not Selected Not Selected House114
15 លើកស្ទួយសហគ្រិនកម្ពុជា អ.ល.ស.ព Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir # 310
16 សម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីការអប់រំ ស.ខ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 227
17 អភវិឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចកសិករជនបទ Not Selected Not Selected Not Selected
18 ទ្រទ្រង់វប្បធម៌ជាតិ ស.ន.ខ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 566
19 មូលនិធិសប្បុរសធម៌ស៊ីស៊ីង ម.ស.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 480
20 ពន្លឺ១៨នៃយោគវិពាណទិព្វ Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap St 139
21 រកមិត្តចិត្តធម៌ ស.រ.ម.ធ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
22 មូលនិធិរូបិយវត្ថុពិភពលោក អ.ម.រ.ព Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei #63 House1
23 យុវជនអប់រំទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀន Phnom Penh Not Selected Not Selected House12
24 វិទ្យាស្ថានបរិស្ថាន និងបច្ចេក វិទ្យាពិភពលោក វ.ប.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir St មុនីរ៉េត
25 អនាគតយុវជនកម្ពុជា អ យ ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei # 390
26 ពង្រីងសមត្ថភាពជនពិការកម្ពុជា អពពក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang St 271Group 6
27 ទ្រទ្រង់មជ្ឃមណ្ឌលធនធាន មនុស្ស ខេត្តពោធិសាត់ ម.ធ.ព.ស Pursat Not Selected Not Selected St 5 នៅមន្ទីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្ត Village
28 មនុស្សធម៌ខ្មែរអ៊ីស្លាម ជឿនលឿន  និងអភិវឌ្ឍន៍ ម.ខ.អ.ជ. Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap # 128
29 រស្មីកុមារកម្ពុជា ស.រ.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
30 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន័មនុស្សធម័កម្ពុជា អ.ម.អ.ម.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang ផ្ឡូវលេខ184 House224
31 លើកកំពស់កុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok Village បឹងកុកទី2
32 យុវវ័យដើម្បីសុខភាពនិងអប់រំ Kandal Not Selected Not Selected Villageស្ទឹងជ្រៅ
33 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាពលករ វ.អ.ប Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy # 330
34 អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាពលរដ្ឋ ជឿនលឿន អ ប ជ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 606
35 អភិវឌ្ឍន៏ផលិតផល ខ្មែរ DKP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St 600
36 ទ្រទ្រង់កសិករកម្ពុជាដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ ស.ទ.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra # 369
37 លេកិស្ទួយសិប្បកម្មខ្មែរ ស.ល.ស.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 320
38 ភូមិបៃតង Phnom Penh Dangkao Kakab House 1០០C st 1០៩K
39 សមាគមផ្គត់ផ្គង់ជ្រូកកម្ពុជា ស ម ជ ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy House 72 st 15០
40 រលកកុមារកម្ពុជា2000 អ.រ.ក.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected House42
41 វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ វ.ក.ស.អ Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Pir # 217
42 អភិវឌ្ឍន៍ក្មេងកំព្រា និងជនពិការ អ.អ.ក.ជ Kampot Kampong Trach Boeng Sala Khang Tboung ស្វាយផ្អែម Village
43 អ៊ីស្លាមមិកចលនាជាតិ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា INMDC Phnom Penh Doun Penh Not Selected St 68
44 និស្សិតខ្មែរដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ ស.ន.ខ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy # 150
45 មូលនិធិកម្ពុជា  អាមេរិកាំង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ម.ក.អ.អ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 380
46 ពុទ្ធិកៈសមាគមនខ្មែរ សរអា Prey Veng Peam Chor Preaek Krabau
47 លើកស្ទួយជីវភាពប្រជារាស្ត្រនៅភូមិភាគពា័យព្យកម្ពុជា Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Group 3
48 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន័អប់រំតាមជនបទនៅកម្ពុជា ម.អ.ជ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #348 House39
49 លើកកំពស់វិស័យអប់រំនៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House19D
50 សេវាសង្គមសុខភាពបុរស ស.ស..ស.ប Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei # 178
51 អភិវឌ្ឍន៍ចំរុះ អ.អ.ច ធ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 590
52 កុមារអង្គរ Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St 232
53 បណ្តុះបណ្តាលវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ច កុមារកំព្រាទីទ័លក្រជនបទ ស.ប.វ.ស. Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
54 មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស.ម.រ.ស. Phnom Penh Not Selected Not Selected
55 មិត្តភាព សាធារដ្ឋកូរ៉េ Not Selected Not Selected Not Selected
56 វិទ្យាស្ថានលំនៅខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St 49
57 មូលនិធិជេននីអែនជីឡូកម្ពុជា Phnom Penh Mean Chey Nirouth House124
58 លើកស្ទួយខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House29
59 សហព័ន្ធពលករកម្ពុជា អ.ស.ព.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy # 598
60 អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដើម្បី និរន្តភាពសហគមន៍ អ.អ.ធ.ដ. Preah Vihear Rovieng Robieb ត្នោតម្លូ Village
61 អភិវឌ្ឍន៏គ្រួសារជនបទ RSDA Banteay Meanchey Thma Puok Kumru
62 បង្កើនផលិតផលជនបទ RADE Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
63 មាតាបិតាសិស្សកម្ពុជា ស.ប.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev ឃ្លាំងសាំង Village
64 មនុស្សធមិ៍ និងសាសនា សមស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 390
65 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៏វិស៏យអប់រំ និង កសិកម្ម Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St 256
66 វិទ្យស្ថានអប់រំសង្គមស៊ីវិល Phnom Penh Not Selected Not Selected House36
67 សង្គ្រោះកុមារកំព្រោដាយសារ អេដស៍ SAO Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 371
68 អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្មែរ អ.អ.ក.ខ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 19
69 កម្ពុជាសំរាប់ព្រះគ្រិស្ទ ក.ស.គ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 63
70 បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង មុខរបរ ស.ប.ប.ម Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir St 318
71 មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងឯកសារ កំបូដស័រ CRDC Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 169
72 មនុស្សធមិ៍សំរាប់សង្ក្រោះកុមារកំព្រានិង ទុរគតិ៍ជន Phnom Penh Doun Penh Srah Chak St 47
73 មូលនិធិក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ម.ក.ជ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau House9
74 វិទ្យាស្ថាន​ពន្លឺធនធានមនុស្ស Phnom Penh Not Selected Not Selected House74
75 ស្ត្រីជនបទ ស.ជ Oddar Meanchey Anlong Veaeng # 67
76 អប់រំសុខភាព និងបរិស្ថាន អ.អ.ស.ប Kampong Thom Stueng Saen Kampong Roteh កំពង់ធំ Village
77 ការពារ និងសង្ក្រោះកុមារកិម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected
78 ពុទ្ធិកៈសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ព.ស.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected
79 ម៉ូតូឌុបសុវត្ថិភាពក្រុងព្រះសីហនុ ស.ម.ស Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Pir
80 មូលនិធិខ្មែរសំរាប់ការអប់រំ និង អភិវឌ្ឍន៏ Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St ស៊ីវុតា
81 វិទ្យាស្ថានខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏ ស.វ.ស Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 238
82 មជ្ឍមណ្ឌលថែទាំសុខភាពគ្មានព្រំដែន ម.ថ.ស.ក.ព Kandal Ta Khmau Ta Khmau ភូមិ ព្រែសំរោង ផ្លូលលេខ115 House64
83 វិទ្យាស្ថានក្សេត្រពាណិជ្ជសាស្រ្តកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House6A
84 សមាគមកម្មវិធីសិក្សាកម្ពុជា ស.ក.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir # 369
85 អភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក WD Phnom Penh Dangkao Kouk Roka ភ្លូផ្អែម Village
86 មិត្តតាក់ស៊ីកម្ពុជា ស.ម.ត.ក Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Kraom St 2 ទួលរកា Village
87 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas St ព្រះយុគន្ធរ
88 សប្បាយនិងអាន Battambang Battambang Chamkar Samraong
89 មជ្ឍមណ្ឌលគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍន័ និងវិនិយោគចិន កម្ពុជា ម.គ.អ.វ.ច.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #275 House34
90 វប្បធម៌ទេសចរណ៍ជាតិហ្លួងព្រះស្តេចកន Kampong Cham Kampong Cham Sambuor Meas Village រកាលើ
91 សមាគមន៍សិល្បករកម្ពុជាអន្តរជាតិ Phnom Penh Dangkao Kakab House 6 st វិមានសព
92 វិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ Preah Vihear Not Selected Not Selected House715
93 សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារ ស.អ.គ Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Group 10
94 អភិវឌ្ឍន៍វីធូ Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum # 88
95 កសិកម្មខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏ Kampot Angkor Chey Daeum Doung
96 មហោស្រពថតរូបអង្គរ ស.ម.ស.ថ. Siemreap Siem Reab Svay Dangkum St ស៊ីវត្ថា ស្ទឹងថ្មី Village
97 សហសង្ក្រោះនិស្សិតខ្មែរ ស.ស.ស.ន. Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected
98 មជ្ឍមណ្ឌលស្ពានចំលងហេប្រុន អ.ម.ស.ច.ហ.ប Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #70 House21
99 អភិវឌ្ឍន៍ធនធានសហគមន៍កម្ពុជា Kampong Cham Kampong Cham Sambuor Meas Village បឹងស្នាយ
100 សង្គ្រោះជនពិការ និងកុមារកំព្រាកម្ពុជា OSCOC អ ស ជ ក ក Phnom Penh Dangkao Kouk Roka House 558 st 2០11
101 វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដោយមានការចូលរួមពីរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House55
102 ស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិ-ឧស្សាហ កម្មកម្ពុជា អ.ក.ឧ.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey St ព្រែកទាល់
103 អភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស អ.អ.ម Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 616
104 កម្ពុជាដើម្បីងភិវឌ្ឍន៏អប់រំ Battambang Battambang Svay Pao St 1 កំពង់ក្របី Village
105 មីឡឹ ស.ម.ឡ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 110
106 យុវជនដើម្បីយុវជន ស.យ.យ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 271
107 មូលនិធិប្រាសាទនិង ព្រះមហាក្សត្រ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St មហាវិថីសុធារស
108 សប្បុរសជនខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek St 135
109 មជ្ឍមណ្ឌលវប្បធម័ជាតិ និង សីលធម័ សង្គម ម.វ.ជ.ន.ស.ស Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ភូមិ ចំរើនផល
110 វិទ្យាស្ថានភ្នំពេញនៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House156
111 សមាគមជួយជនអនាថា ចាស់ ជរា កុមារកំព្រា និងជនមរណភាព អ.ស.ជ.ច. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # 907
112 កម្ពុជាសាគូរ៉ា SCO Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla ចុងថ្នល់ខាងលិច Village
113 មរណៈសង្គ្រោះ ស.ម.ស Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Pir Group 5 មណ្ឌល៣ Village
114 យុវជនសហប្រជាជាតិកម្ពុជា ស.យ.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 608
115 មូលនិធិ ឥស្លាមកម្ពុជា Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra St 369
116 សន្តិភាព Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St 63
117 ជំនួយសប្បុរសធម៏ និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជា ACCAM អេស៊ីខេម Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy Village 22
118 វិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House11
119 សមាគមន៍ជួយជនចាស់ជរា Kandal Lvea Aem Akreiy Ksatr
120 សហប្រជារួមជាតិ ស.ប.ជ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 7
121 កម្មវិធីអប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ក.អ.អ.យ Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 260
122 កម្ពុជាបុត្រ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir St 456
123 យុវជនឆ្ពោះទៅមុខ ស.យ.ឆ.ម Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 271
124 រចនាព្រះពុទ្ធរូបប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ស.រ.ព.ប្រ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah # 19
125 មូលនិធិសប្បុរសធមិ៍សង្គមិកិច្ចយុទ្ធជនពិការ Not Selected Not Selected Not Selected
126 សាស្ត្រចារ្យភាសាបារាំង ស.ស.ភ.ប Phnom Penh Tuol Kouk Not Selected
127 មជ្ឍមណ្ឌលកូរ៉េសំរាប់ការអប់រំ Takeo Samraong Samraong ភូមិ ព្រៃទទឹង
128 វិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House18C
129 ក្តីសង្ឃឹមសំរាប់កុមារកំព្រាកម្ពុជា Kandal Not Selected Not Selected ភូមិល្វាសរ.ស្រុកល្វាឯម
130 សង្គ្រោះកុមារកំព្រា ចាស់ជរា និងជនក្រីក្រ ស.ក.ច.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei # 1982
131 កុមារកំព្រាឈូករ័ត្ន អ.ក.ឈ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau អង្គកែវ Village
132 យុវជនឥស្លាមកម្ពុជា ស.យ.ឥ.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 86
133 រស្មី ចន្ទ្រា សូរិយា ស.រ.ច.ស Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy # 188
134 សង្ក្រោះគ្រូបង្រៀន ស.ស.គ.ប Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 105
135 មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាហារូបត្ថម្ភ និងអាហារនៃប្រជាជាតិអាស៊ី ម.ស.អ.អ.អ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #173 House112
136 ពុទ្ធិកៈសិក្សា BSA ស ព​ ស Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Ta Sek House 243 st 271
137 វិទ្យាស្ថានសេដ្ធកិច្ចនិងពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់ Phnom Penh Not Selected Not Selected House294
138 មជ្ឈមណ្ឌលធនធានបោះពុម្ពផ្សាយអាស៊ី CRTA អ ធ ប​ ក Phnom Penh Mean Chey Not Selected ផ្ទះ៦០២ ផ្លូវវេងស្រេង
139 សមាគមជួយជនមរណភាព គ្រប់សញ្ជាតិ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ.ស.ម.ញ. Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St ទំនប់ថ្មី
140 កេតរៈវឌ្ឍនៈភាព អ.ក.វ Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei St ទំនប់ ទំនប់ Village
141 កម្មវិធីស្តានិង អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា អ.ក.ស.អ. Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St 130
142 លើកស្ទួយសិប្បកម្មជនពិការ ស.ស.ស.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 306
143 លើកស្ទួយសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមខេត្តកំពង ឆ្នា់ងំ ស.ស.ក.ឆ Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang
144 មណ្ឌលគំពារ និង អប់រំអនាចារនារី Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 548
145 សេរីភាពខ្មែរ និងអភិវឌ្ឍន៏ ស.ស.ខ.អ Battambang Aek Phnum Preaek Khpob
146 មជ្ឍមណ្ឌលឯកទេសភាសាកូរ៉េ ប៉ូសាន ភ្នំពេញ Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu ភូមិ ព្រែកតានូ #2 House1143
147 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញាវ័ន្ត Phnom Penh Not Selected Not Selected House11
148 អេម៉ុយ Ratanakiri Not Selected Not Selected ស្រុកបានលុង
149 សមាគមបណ្តុះបណ្តាលអគ្គិសនី ជនបទបន្ទាយ ឈើ-ជ្រៃ ប.អ.ជ.ប. Siemreap Puok Tuek Vil បន្ទាយឈើ-ជ្រៃ Village
150 ការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ អ.ក.អ.ធ. Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ក្បាលទំនប់ Village
151 កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិ អ.ក.អ.ស. Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St 213
152 វៀតណាម កម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង ស.វ.ក.ប Battambang Battambang Rotanak Group 6 រំចេក១ Village
153 វិទ្យាជាតិ ស.វ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 360
154 មិត្តភាពកម្ពុជា វៀតណាម Not Selected Not Selected Not Selected
155 ស្រាវជ្រាវឪសថបុរាណខ្មែរអង្គរអភិវឌ្ឍន៏ Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit St 198
156 មណ្ឌលអប់រំកុមារកំព្រាខេត្តពោធិសាត់ អ.ម.អ.ក.ព Pursat Dangkao Phteah Prey ភូមិ ពាលញែកទី1
157 វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចកម្ពុជាអាស៊ាន Phnom Penh Not Selected Not Selected House76
158 សម្ព័ន្ធប្រជានេសាទកម្ពុជា ស.ប្រ.ន.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 592
159 កុមារទុរគតជនកម្ពុជា និង ការអភិវឌ្ឍន៍ អ.ក.ទ.ក. Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ទ្រា Village
160 ក្រៅរដ្ឋាភិបាល ចិញ្ជឹមសត្វក្នុងសហគមន៏ជនបទ ច.ស.ល.ជ. Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor St 336
161 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រា ស.អ.ស.ក Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St លេខ240
162 សិល្បៈកុមារកំព្រា  និងជនពិការ ស.ក.ជ Siemreap Siem Reab Sla Kram Group 5 បន្ទាយចាស់ Village
163 មជ្ឍមណ្ឌលអប់រំស្រាវជ្រាវវប្បធម៏ និងពុទ្ធសាសនា Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិ បន្ទាយចាស់
164 វេទិកាដើម្បីសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House79B
165 អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលើវិស័យកសិកម្ម Svay Rieng Not Selected Not Selected ភូមិកំពង់ត្រាច.ស្រុករមាសហែក
166 សៀវភៅពហុ អ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 454
167 ការពារធនធានធម្មជាតិ និង អភិវឌ្ឍន៍សង្គម អ.ក.ធ.អ. Siemreap Varin Srae Nouy រលំរុនថ្មី Village
168 ការពារកម្មករ ក.ក.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey St មន៉ីរ៉េត
169 សហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្ត័ប្រជាធិប តេយ្យកម្ពុជា ស.ន.ប.ប Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected # 135
170 សាមគ្គីខ្មែរ Bsk Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 604
171 មាតុភូមិខ្មែរ សមខ Phnom Penh Not Selected Not Selected St 112មហាវិថិសុធារស
172 សំរបសំរួលការងារអភិវឌ្ឍន៏ ADWA Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St យុគន្ធរ
173 មជ្ឍមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍន័ដោយសមធម័នៃកម្ពុជា Phnom Penh Dangkao Dangkao ភូមិ សំបូរ House49
174 វេទិការទូទៅនៃកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House102
175 ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ  និងសង្គម ស.ន.ស Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum # 61
176 ខ្មែរជួយខ្មែរ អ.ខ.ជ.ខ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 74
177 កុមារកំព្រៃនសេចក្តីសន្យាដំណឹងល្អទាំង៤ ក.ស.ដ.ប Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy St 163
178 សហព័ន្ធបញ្ញវន្ត័ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ស.ប.ខ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Group 12 ទ្រា Village
179 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន ក្រីក្រ ស.អ.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir # 199
180 មូលនិធិ កម្ពុជា ឥស្លាម Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang Group 49
181 សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏គំរូ MDC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy St 366
182 យុវជនបម្រើកម្ពុជា យ.ប.ក Phnom Penh Dangkao Chaom Chau ភូមិ ត្រពាំងថ្លឹង #26 House13
183 វេទិការព៌តមានកម្ពុជាស្តីពីបរិស្ថាន Phnom Penh Not Selected Not Selected House3
184 សហការដើម្បីវិបុលភាព ស.ដ.វ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # 107្រ
185 កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏កសិករ អ.ក.អ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
186 សហគមន៍ប្រជាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា ស.ប.អ.ក Kampong Thom Stoung Samprouch
187 សហគ្រាសខ្នាតតូច  និងមធ្យម កំពត ស.ស.ត.ម. Kampot Krong Kampot Sangkat Kampong Bay កំពង់បាយខាងត្បូង Village
188 មិត្តភាពកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរេ Not Selected Not Selected Not Selected
189 សហគមន៏កម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៏ កសិកម្ម CCAD Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 253
190 វេទិការស្រ្តីនិងកុមារពិការខេត្តកណ្តាល Kandal Not Selected Not Selected Villageកំចាត់ព្រាយ
191 សុខភាពប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ PHOL Battambang Sangkae Ou Dambang Pir Group 4 ស្វាយជ្រុំ Village
192 គាំទ្រជនវ័យជរា និងកុមារ អ.ជ.គ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei # 1013
193 ក្រុមស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៏មនុស្សធម៌ អ.ក.អ.ម Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
194 សាមគ្គីធម៌ប្រឺតាយ-កម្ពុជា ស.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St ព្រះសីហនុ
195 មិត្តភាពអ្នករដ្ឋបាលជំនា់ថ្មី Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir St 156
196 សង្ក្រោះស្ត្រីមេម៉ាយ និង កុមារកំព្រា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir Group 14
197 រតនៈដែគូអភិវឌ្ឍន៏ស្រុកយើង អ.រ.ដ.អ.ស Phnom Penh Dangkao Chaom Chau House91
198 អភិវឌ្ឍន៍ដំណាំកៅស៊ូគ្រួសារចំការលើ ស.អ.ក.គ.ច.ល Kampong Cham Chamkar Leu Svay Teab ក្នុងសាលា Village ថ្នល់កែកកើត
199 សកម្មភាពកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House103
200 សកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថាន និង សហគមន៍ ស.ប.ស Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla St េលខ27ព
201 គំនិតផ្តួចផ្តើមលើកកំពស់អាជីវកម្ម កម្ពុជា គ.ផ.ល.អ. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 310
202 ខ្មែរដើម្បីងភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស KARDO Phnom Penh Doun Penh Srah Chak St មុន្នីរង្ស-Group 107
203 សន្តិសុខកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ស.ស.ក.អ Kampong Speu Samraong Tong Trapeang Kong ព្រៃផ្តៅ Village
204 មិត្តសមរភូមិខ្មែរដើម្បីសិកម្ម Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Kak Pir St 300
205 ស្ត្រីខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏ និង សហគមន៏ Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong St 08 ឡូរី Village
206 ល្អ Siemreap Siem Reab Siem Reab ភូមិ ក្រសាំងរលីង
207 បណ្តុះបណ្តាលយុវជនអាស៊ី អ ប យ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 4 st 265
208 សកម្មភាពកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House35
209 មជ្ឍមណ្ឌលធនធាន និងឯកសារ កំបូដស័រ CRDCS Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 169
210 ស្ត្រីនៃក្តីសង្ឈឹម អ.ស.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek # 271
211 គ្រួសារខ្មែរ អ.គ.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 514
212 ខេមរកាយរិទ្ធិ ខ.ក Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas St 19
213 សហព័ន្ធសមណនិស្សិតដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សីលធម៌សង្គម ស.ស.អ.ស. Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 17
214 សង្គហមិត្តភាព ស.ស.ម Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor # 215
215 មិត្តភាពកម្ពុជា ចិន ស.ម.ក.ច Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang House 16B
216 សាមគ្គីភាពអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ SODECO Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St 214
217 លោការ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #160 House17
218 សកម្មភាពស្រ្តីនិងយុវវ័យ Phnom Penh Not Selected Not Selected House25
219 ជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ ស.ជ.អ.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Group 5 មានជ័យ Village
220 សង្គ្រោះជនពិការខ្មែរដើម្បីការ ពិត អ.ស.ជ.ខ. Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St ក្បាលទំនប់
221 គូលែនអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា គ.អ.ក Preah Vihear Kuleaen Kuleaen Tboung គូលែនត្បូង Village
222 គណកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៏ និងជំនួយជនរងគ្រោះផ្លាស់ប្តូទីល Battambang Battambang Svay Pao St 01Group 5
223 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការ ឃុំស្វាយក្រវ៉ាន់ ស.អ.ព.ស Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan
224 សន្តិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិករ ខេត្តព្រៃវែង ស.ស.អ.ក. Prey Veng Krong Prey Veng Tuek Thla ព្រៃគាវ Village
225 មិត្តវិចិត្រករខ្មែរ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 310
226 សុវណ្ណាភូមិកុមារ Battambang Aek Phnum Peam Aek
227 គ្រូពេទ្យកម្ពុជាផ្នែកប្រដាប់រំលាយអាហារ CSHGE ស រ អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈ
228 សង្គហខេមរៈបុត្រ Kandal Not Selected Not Selected នៅវត្តព្រះធម្មត្រ័យ
229 អភិវឌ្ឍន៏វិជ្ជាជីវៈ និងអប់រ អ.អ.វ.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey # 676 មានជ័យ Village
230 សម្ព័ន្ធបញ្ញវន្តមុស្លិមកម្ពុជា ស.ប.ម.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy -Group 4
231 គណៈកម្មាធិការកុមារ គ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
232 ឃេឌី ឃ.ឧ Prey Veng Por Reang Roka
233 សំរុះសំរួលជំនួយអន្តរជាតិសំរាប់កម្ពុជា (ៅំជីៅ កម្ពុជ AMICA Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva St ទន្លេមេគង្គ គៀនឃ្លាំង Village
234 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ស.ស.អ.ទ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum សាលាកន្សែង Village
235 សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏មនុស្សធម៊ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St សីហនុ
236 លើកកំពស់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ល.ក.ស.ដ Battambang Moung Ruessei Kear ភូមិ កោះថ្កូវ
237 សង្គហៈកុមារទុរគតកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House162
238 ក្តីសង្ឍឹមនៃកុមារកម្ពុជា ក.ស.ក.ក Battambang Sangkae Norea បាឡាត់ Village
239 សង្គហអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ស.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 344
240 ឃ្លាំមើលការពារសម្បត្តិធនធាន ធម្មជាតិនៅកម្ពុជា អ.ឃ.ក.ស. Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Sopoar Tep រំលោងប្រឃ្លះ Village
241 ចនលនាអភិវឌ្ឍន៏កសិករ ច.អ.ក Prey Veng Preah Sdach Angkor Reach ព្រៃមាស Village
242 សណ្ឋាគារ-ផ្ទះសំណាក់ សៀមរាបអង្គរ ស.ស.ផ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum # 6
243 សំណាងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អាសាដ Kampot Banteay Meas Trapeang Sala Khang Lech គាថាវង្សក្រោម Village
244 ស្ត្រីមេម៉ាយអភិវឌ្ឍន៏ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak St 86
245 លើកកំពស់ជីវិភាពប្រជាជនកម្ពុជា ល.ជ.ប Phnom Penh Mean Chey Not Selected House325
246 សង្រ្គោះជនពិការភ្នែក Battambang Not Selected Not Selected Villageរំចេក1
247 សកលអន្តរភាព ស.អ្ព.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 230
248 សឿន មណ្ឌលកុមារកំព្រា ស.ម.ក.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Phnom Penh Thmei ច្រេស Village
249 ចលនាស្ត្រីកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy # 347
250 ជួយមាតាកុមារផ្សេងផ្សងព្រេងម៉ាក្រូ MACRO Banteay Meanchey Serei Saophoan Ampil គោរដ្ឋាន Village
251 ស្ត្រីមេម៉ាយកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែង ស.ប.ក Prey Veng Por Reang Sangkat Kampong Leav # 11 លេខ២ Village
252 រតនៈឥស្លាមអភិវឌ្ឍន៏ Not Selected Not Selected Not Selected
253 សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏ខ្មែរ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir St 271Group 30
254 លើកស្ទួយកុមារកុមារកម្ពុជា អ.ល.គ.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិ បន្ទាយចាស់​ House325
255 ខ្មែរជីវិតថ្មី Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong House 32 Village ទី5
256 សង្រ្គោះនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House35
257 មូលនិធិកុមារកំព្រាកម្ពុជា ម.ក.ក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum វិហាចិន Village
258 សប្បុរសជនខ្មែរ-ជប៉ុន អ.ស.ខ.ជ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei # 188
259 ច្រកចេញនៃជីវិត អ.ច.ជ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau ព្រៃទា Village
260 ជនការភ្នែកកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ អ.ព.ភ.ក. Siemreap Siem Reab Svay Dangkum St 6
261 សន្និច្ច័យសង្គ្រោះនៃកម្ពុជា ស.ស.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 271ស្ទួន
262 ស្តារជីវិតពិត ស.ស.ជ.ព Kampot Angkor Chey Samlanh កសិករ Village
263 សភាសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 57
264 លើកស្ទួយកុមារក្នុងគ្រួសារមានវិបត្តិ អ.ស.ក.គ.វ Kandal Angk Snuol Krang Mkak ភូមិ អង្គពពាយ
265 សង្រ្គោះសត្វព្រៃការពារព្រៃឈើ និងអភិរក្សបរិស្ថានជលផល Ratanakiri Not Selected Not Selected Villageលើឃួន
266 មជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ជមនាញកម្ពុជា CSDC Phnom Penh Mean Chey Nirouth
267 សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ អ.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Nirouth # 652
268 ដើម្បីអនាគតរបស់អ្នក អ.ដ.អ.រ. Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy St 5
269 ជាតិកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស  និងអភិវឌ្ឍន៏ សេ.អូ.ឌ Pursat Krong Pursat Roleab St ពោធិអណ្តោសGroup 3
270 លើកស្ទួយសិល្បៈខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum St 108
271 សង្ក្រោះយុវជនខ្មែរ ស.ឃ.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang St 247
272 សង្រ្គោះអភិវឌ្ឍន៍កុមារកំព្រាកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House282
273 កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី ក្នុង សហគមន៍ នៃខណ្ឌមានជ័យ អ.ក.អ.ស Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu St 2
274 សកលកម្ពុជា អ.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 608
275 ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈសូនរូប កម្ពុជា អ.ផ.ស.ក Battambang Battambang Tuol Ta Aek ទួលតាឯក Village
276 សូតមាស ស.ម Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei # 265
277 វិចិត្រសិល្បៈខ្មែរ Not Selected Not Selected Not Selected
278 សុខភាពសាមគ្គី និងសង្ក្រោះ HUHA Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang St 247
279 វិទ្យស្ថានភាពជាអ្នកដឹងនាំ និងប្រធានមន្រ្តីប្រតិបត្តិ វ.អ.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #475 House20
280 សមាគមន៍ពន្លឺកសិករ Kandal Not Selected Not Selected ក្រុមទី49
281 ក្តីសង្ឈឹមសំរាប់កម្ពុជា អ.ស.ក Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay # 4 សូភី Village
282 សហករណ៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម កម្ពុជា អ.ស.អ.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Tuek Lak Muoy # 138
283 ដោះមីនកម្ពុជា CSHD Siemreap Siem Reab Sla Kram ចុងកៅស៊ូ Village
284 ឈោងចាបយកក្មេងអនាថាកុមារកំព្រាកម្ពុជា ឈ.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy St 156
285 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានអ្នក ក្រីក្រ ស.អ.ម.អ. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae ទួលគោក Village
286 សហគមន៍កសិកម្មពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និងក្សេត្រសាស្ត្រជនប ស.ក.ព.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek St ព្រះមុនីវង្ស
287 ស្មារតីខ្មែរ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Kak Pir St 105
288 វិទ្យាស្ថានសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏អប់រំ និងច្បាប់ វ.អ.ច Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #388 House21
289 បណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 1E st លេខ256
290 សម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទះជនពិការជាតិកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House108
291 សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍គ្មានព្រំដែន អ.ស.អ.គ. Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon Group 19
292 ថែរក្សា និងសង្គ្រោះសេះនៅកម្ពុជា ថ.ស.ស.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla St ម៉ៃដា ត្រពាំងឈូក Village
293 តាព្រហ្មអភិវឌ្ឍន៏ TCDO Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei St 271
294 សហប្រជាជាតិនៃកម្ពុជា ស.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 123
295 សេវាកម្ម និងដឹកជញ្ជូន ស.ស.ជ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ទ្រា Village
296 ស្ត្រីគ្រឹះបរិស័ទ័កម្ពុជា Not Selected Not Selected Not Selected
297 សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម Phnom Penh Ruessei Kaev Svay Pak St 5
298 វិទ្យាស្ថានមេគង្គសិក្សាស្រាវជ្រាវបរិស្ថាន និងសង្គម អ.ម.ប.ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #265 House76
299 សម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គម Phnom Penh Not Selected Not Selected House13
300 ការពារសិទ្ធិកុមារ និងជួយ ឧបត្ថម្ភកុមារកំព្រាគ្មានទីពឹ COPC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir St 356
301 អភិវឌ្ឍន៍យោធិនរំសាយ និង អតីតយុទ្ធជន អ.អ.យ.អ Phnom Penh Dangkao Prey Sa # 716
302 ទីកន្លែងអាស៊ីហ្សា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 418
303 ទុរគតិជនខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St 13
304 សុខភាពសាធារណៈកម្ពុជា ស.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir # 160
305 សម្ព័ន្ធដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរផ្លូវគោក Phnom Penh Not Selected Not Selected House3
306 ក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិក្រុម ការងារកម្ពុជា CAT Phnom Penh Doun Penh Not Selected St 208
307 អភិវឌ្ឍន៍កូនខ្មែរ អ.អ.ក.ខ Pursat Krong Pursat Phteah Prey Group 15 ពាលញែក១ Village
308 ទ្រទ្រង់សម្ព័ន្ធភាពក្តីសង្ឃឹមកម្ពុជា អ.ទ.ស.ក Phnom Penh Dangkao Kakab ប៉ប្រកខាងជើង Village
309 ទឹកស្អាត Siemreap Siem Reab Svay Dangkum
310 សណ្ឋាគារភ្នំពេញ ស.ស.ស.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy ផ្លវលេខ282
311 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ស្បៀង ស.រ.អ Pursat Veal Veaeng Pramaoy ស្ទឹងថ្មី Village
312 ស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ Not Selected Not Selected Not Selected
313 សង្គមខ្មែរ ស.ស.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St 138
314 កម្ពុជាឥស្លាម ស.ក.ឥ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ភូមិ ត្រពាំងឈូក House173
315 វិវឌ្ឍន័ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន័អាជីកម្ម អ.វ.វ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau ភូមិ ទួលពង្រ House32
316 សម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជាដើម្បីតម្លាភាពចំណូលធនធាន Phnom Penh Not Selected Not Selected stផ្លូវ274
317 ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម អ.ខ.អ.ស. Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek St 402
318 អប់រំកុមារកម្ពុជា Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon
319 បណ្តាញបុរសស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ប.ប.ស.អ. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae
320 ទស្សនៈខ្មែរ OKPSC Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir St 134
321 សម្ព័ន្ធនៃកសិករខ្មែរដើម្បីការ ជឿនលឿន ស.ថ.ក.ដ. Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel Group 9 គោរដ្ឋាន Village
322 អប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ស.អ.អ.ក Siemreap Siem Reab Srangae វត្តចន្លោង Village
323 សិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បូកម្ពុជានិង ថែរក្សាកុមារកំព្រា ស្រី្រ កូភីអេ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St ស្លូវសុធារស
324 សកម្មភាពសុខភាព ស.ស.ស Koh Kong Not Selected Not Selected
325 កម្ពុជាអភិវឌ្ឍន័សហគមន៏ ស.ក.អ.ស Kandal S'ang Roka Khpos ភូមិ ព្រែកខ្សេវ House63
326 វាសនាម៉ារីយ៉ាអភិវឌ្ឍន័សេដ្ឋកិច្ចដល់ជនក្រីក្រ អ.វ.ស.ម.អ.ក Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham House6
327 សម្ព័ន្ធភាពខ្មែរដើម្បីជនពិការកម្ពុជា Kampot Not Selected Not Selected Villageស្រែលាវ
328 ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ភូមិថ្មីនៃ កម្ពុជា អ.ជ.អ.ភ. Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah St 13
329 អប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពលរដ្ឋ កម្ពុជា អ.ជ.ព.ក Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St េលខ244
330 បាល់ទាត់កម្ពុជារីករាយ ប.ទ.ក.រ. Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong # 134
331 បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈជួលជុលរថយន្ត Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St 178
332 សហព័ន្ធសាមគ្គីភាពសហគមន៍  អ្នកក្រីក្រទីក្រុង SUPE Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang # 180
333 អភិវឌ្ឍន៍ឃុំគ្រួស ស.អ.ក Svay Rieng Svay Chrum Kruos គ្រួស Village
334 ស្ត្រីខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏និង សហគមន៏ Takeo Not Selected Not Selected St 8 ឡូរី Village
335 សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏ជាតិ Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei St ត្រសក់ផ្អែម
336 កម្ពុជាទ្រទ្រង់ជនពិការភ្នែក ស.ក.ទ.ភ Phnom Penh Dangkao Dangkao ភូមិ បាគូ House155
337 សិទ្ធិឆ្លាតអន្តរជាតិ ស.ធ.អ.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #452 House5
338 ដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ផ្លូវទឹកភ្នំពេញ PTWT ភ ទ ទ Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh House 425 st ស៊ីសុវត្តិ
339 សម្ព័ន្ធអប់រំខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House1A
340 ទ្រី TREE Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 390
341 អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទន្លេមេគង្គ MDR អ៊ឹមឌីអា Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 77
342 បេសកកម្មអាន់ទីយ៉ូកអន្តរជាតិ ប.អ.អ Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei
343 បច្ចេកទេសខ្មែរដើម្បិអភិវឌ្ឍន៏ KIDOOTHO Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St 396
344 សហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលឃុំ ត្រើយកោះ ហ.ផ.អ.ត. Kampot Krong Kampot Sangkat Traeuy Kaoh
345 អប់រំ  និងថែទាំក្មេងកំព្រា អ.ក.ព Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 336
346 ស្ត្រីខ្មែរមូលនិធិស្ត្រី សម្តេចរស្មី សោភ័ណ Not Selected Not Selected Not Selected
347 សុខភាពជនក្រីក្រ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei St 132
348 កូនកសិករខ្មែរ ស.ក.ក.ខ Siemreap Soutr Nikom Samraong ភូមិ សំរោងត្បួង House 201
349 សម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍យុវជនកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected #2D
350 នេសាទថ្មី NT Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei
351 អភិវឌ្ឍន៍បរិស្ថាន និងកសិកម្ម AEDO Banteay Meanchey Serei Saophoan Tuek Thla គាប Village
352 ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសង្គម ខេត្តសៀមរាប អ.ប.ស Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk វត្តបូព៌ Village
353 បណ្ណាល័យសាធារណៈនិង ឧទ្យានវិជ្ជាអង្គសៀមរាប ប.ល.ឧ.វ. Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy St 287
354 អ្នកនេសាទសមុទ្រ ស.អ.ស Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Muoy មណ្ឌល១ Village
355 អតីតកម្មសិក្សាការីកម្ពុជា នៅជប៉ុន ស.ម.អ.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak វិថីព្រះមុនីវង្ស
356 សហគមន៏ជាតិកម្ពុជាងអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច ស.ស.ជ.ក. Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 300
357 កសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍន័សហគមន៏ ស.ក.អ.ស Banteay Meanchey Phnum Srok Ponley ភូមិ ពោធិរាំបុណ្យ
358 ស្ពានកុមារ អ.ស.ក Phnom Penh Dangkao Kouk Roka ភូមិ អណ្តូងថ្មី
359 អ្នកគាំទ្រថ្ងៃ7មករា ស.អ.គ.ម Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang Village ឡទឹកត្រី
360 សម្មភាពសំរាប់អភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House448
361 បេសកម្មថ្មីថ្វាយព្រះគ្រឹស្ទ ប.ថ.គ Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir St 369
362 អភិវឌ្ឍន៍ជីវិតជនបទ អ.ជ.ជ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 299
363 មូលនិធិសិក្សាធិការខ្មែរ ម.ស.ខ Battambang Battambang Svay Pao កម្មករ Village
364 អេកូសាស្ត្រនៃវេជ្ជសាស្ត្រកម្ពុជា ស.អ.វ.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 90
365 អភិវឌ្ឍន៍ខេត្តក្រចេះ និង ខេត្តមណ្ឌលគិរី ស.អ.ក.ម Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh មហាវិថីព្រះនរោត្តមកែង-St
366 សម្ព័នកសិកម្មកម្ពុជា ស.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei St 128
367 កសិករចម្រើនផល ស.ក.ច.ផ Takeo Bati Kandoeng ភូមិ ក្រំាងអំពិល
368 ស្ពានចម្លងមនុស្សលោកនៅកម្ពុជា ស.ច.ម.ព.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Pir #5 House2939
369 សហករណ៍ទូទៅកម្ពុជា Ratanakiri Not Selected Not Selected House19
370 ប្រូទីម៉ូសកម្ពុជា អ.ប.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Monourom House38E0 Street134
371 អភិវឌ្ឍន៍វិស័យអាទិភាព អ.វ.អ Pursat Krong Pursat Roleab ពោធិ៍អណ្តោត Village
372 មូលនិធិសង្គ្រោះជីវិតសំរាប់ ប្រទេសកម្ពុជា LS Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun សន្សំកុសល២ Village
373 បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈជនពិការកម្ពុជា CHVTO Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 95
374 អក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា  ស៊ុយអែត ស.អ.ក.ស Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 258
375 សង្គមរាស្ត្រនិយម Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 282
376 សហគមន៏ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ស.ខ.អ.ស. Battambang Sangkae Not Selected
377 កសិករសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន័ ស.ក.ស.អ Siemreap Siem Reab Tuek Vil ភូមិ ជ្រៃ
378 សំលេងជនពិការខេត្តស្ទឹងត្រែង Stung Treng Sesan Samkhuoy ភូមិ បាដើម
379 បណ្តាញចំណេះដឹងនិងគ្រឹស្ទានដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Not Selected Not Selected House81
380 សហគមន៍7មករា UNSMAK Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageឧត្តុង្គ
381 បំរើកុមារកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong House50E1 Street143
382 អនាគតអង្គរ Siemreap Siem Reab Kouk Chak Group 3 សាលាកំរើក Village
383 មូលនិធិសង្គមអន្តរជាតិ អ.ម.ស.អ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla ចុងថ្នល់ខាងលិច Village
384 ផ្សាយដំណឹងល្អ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla
385 អ្នកច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរ ស.ច.ស.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang មហាវិថីសម្តេចមុនីរ៉េត
386 អតីតសិស្ស  និងបុគ្គលិកសិក្សា នៃវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស ស.ស.ប.វ. Battambang Battambang Svay Pao ព្រែកមហាទេព Village
387 សង្ក្រោះកសិករកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 334
388 ស្ត្រីសំរាប់អភិវឌ្ឍន៏សិទ្ធិមនុស្ស ឧស្សាហកម្ម កសកម្ម ស.អ.ស.ឧ. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla St 271
389 សំណាងអភិវឌ្ឍន័សហគមន៏ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra ភូមិ ព្រែកតាពៅ
390 បំលាស់ប្តូរជាវិជ្ជាមានសំរាប់កម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House462
391 សហគមន៍ខ្មែរបរទេសសង្រ្គោះកុមារកំព្រាកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House78
392 ពន្លឺសំរាប់ជីវិត អ.ព.ស.ជ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir St 430
393 អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទ អ.ស.ជ Kandal Mukh Kampul Bak Khaeng ចំបក់មាស Village
394 មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកគង្វាលល្អ GSH Kampong Thom Stueng Saen Kampong Roteh កំពង់ធំ Village
395 សង្ក្រោះសំណើរពលរដ្ឋកម្ពុជា Not Selected Not Selected Not Selected
396 សង្ក្រោះអ្នកខូចកម្រង់ទឹកនោមពិការភ្នែក ដៃ ជើង និងអ្ន ស.ត.ន.ព. Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected St 450Group 25
397 កសិដ្ឋានដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #265 HouseNA14
398 សំឡាញហិរញ្ញវត្ថុ អ.ស.ហ Phnom Penh Dangkao Dangkao ភូមិ សំបូរ #11 House09
399 កំលាំងអភិវឌ្ឍន៍ Kampong Chhnang Kampong Chhnang Khsam House 56 st ជាតិលេខ5
400 មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលកសាងសន្តិភាព Phnom Penh Not Selected Not Selected House69
401 សហគមន៍បៃតង Phnom Penh Not Selected Not Selected House99
402 ភូមិសុខសាន្ត Peaceful Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Muoy House33E1z Street182
403 អភិវឌ្ឍន៍ហែលលែន ហែលលែន Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 596
404 មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសំរាប់ គ្រួសារ និងកុមារនៅកម្ពុជា ម.អ.គ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy St 454
405 អាល់អៀហសានអភិវឌ្ឍន៍ការ អប់រំឥស្លាម Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy # 5
406 អភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ ស.អ.វ Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Pir # 136
407 សហព័ន្ធពន្លីខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected
408 សង្ក្រោះយុទ្ធជនពិការស្ត្រី មេម៉ាយកុមារកំព្រា និងរាស្ត្រ ស.ស.យ.ស. Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy St 162
409 កសិពាណិជ្ជកម្មប្រជាជនកម្ពុជា Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae ភូមិ ទួលសង្កែ House42B
410 សម្បទានអានាគតដើម្បីក្តីសង្ឍឹម អ.ស.អ.ដ.ក Kandal Ta Khmau Kampong Samnanh ភូមិ កំពង់សំណាញ់ House918
411 សមាគមន៍មន្ទីរពេទ្យម៉ាហ្គីរីកម៉ារីកម្ពុជា ម.ម.ម.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy House 164st 122
412 មិត្តអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ច Battambang Not Selected Not Selected Communeវត្ត
413 សហគមន៍មូលដ្ធានឃុំក្រាំងស្វាយ Prey Veng Not Selected Not Selected Villageក្រាំងស្វាយ
414 មូលដ្ឋានទ្រទ្រង់យុវជន និងកុមារ អ.ម.ទ.យ. Kratie Kracheh Kracheh St សង្គមរាស្ត្រនិយម ដូនជ្រាំ Village
415 អប់រំស្តីពីការរស់នៅជាមួយ បរិស្ថានកម្ពុជា អ.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
416 មូលនិធិព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះសីហមុនីរាជា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St សុធារស
417 មូលនិធិគាំពារកុមារ ទុរភឹក្សកម្ពុជា Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir St 233
418 អភិវឌ្ឍន៍ធនធានកុមារ ស.អ.ធ.ក Battambang Battambang Chamkar Samraong វត្តរំដួល Village
419 អភិវឌ្ឍន៍អគ្គីសនីជនបទកម្ពុជា ស.អ.អ.ជ. Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir # 357
420 សហមគមន៏ជាតិ អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា ស.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy St 156
421 ក្លិបកសិកម្មកម្ពុជា ស.ក.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy #229 House36A
422 សមាហរណកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #288 House8
423 សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas House 83 st 118
424 សហគមន៍មូលដ្ធានឃុំបសេដ្ធ OBO អ.ស.ម.ប Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageបឹងស្តុក
425 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ម.អ.ក Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum St ព្រះស៊ីសុវត្តិ
426 អប់រំសុខភាពសហគមន៍   និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មដោយមានការ អ.អ.ស.ក. Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk វិត្តដំណាក់ Village
427 មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា រូបឺតស៊ី ហាតមែន អ.ម.ក.រ. Battambang Rotonak Mondol Sdau រស្មីសង្ហារ Village
428 មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ និង សិល្បៈប្រជាប្រិយខ្មែរ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun St សន្សំកុសល
429 អភិវឌ្ឍន៍ភូមិធ្នង់ ស.ភ.ធ Svay Rieng Svay Chrum Svay Thum ធ្នង់ Village
430 សហគមន៏ពលរដ្ឋខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច ស.ព.អ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak
431 ក្លិបអ្នកជិះម៉ូតូកម្ពុជា ក.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #608 House21
432 សុបិនរបស់កុមារសៀមរាប Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិ ទ្រាំង
433 ប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្កួតជ្រូកកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House18A
434 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិករឃុំ Phnom Penh Not Selected Not Selected House52
435 មូលនិធិឥស្លាមអាល់ហ៊ូដាកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 288
436 អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជា អ.អ.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir # 146
437 មជ្ឈមណ្ឌលចូលរួមដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ព CCSD Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # 907
438 ម៉ាក់សិយ៏កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak St 294
439 អភិវឌ្ឍន៍អតីតអ្នកបំរើជាតិ ស.អ.អ.អ. Phnom Penh Ruessei Kaev Tuek Thla # 271
440 ក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស.ក.ឃ.ខ. Kampong Chhnang Not Selected Not Selected
441 សប្បាយ និងអាន Battambang Battambang Chamkar Samraong វត្តរំដូល Village
442 សុខភាពប្រជាជន អ.ស.ប Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva House284
443 សហព័ន្ធផ្កាអង្គាសិល្ប៍ពិភពលោក WADFO Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei House 1E st 63
444 សង្គ្រោះកុមារក្រីក្រនិងកុមារកំព្រា ស.ស.ក.ភ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected Villageតាវង
445 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ច Kratie Not Selected Not Selected Communeអូរឬស្សី
446 មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធន ធានមនុស្ស Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik St 143
447 អនាគតល្អ អ.អ.ល Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 24
448 មនុស្សធម៌អន្តរជាតិកម្ពុជា អ.ម.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir St 146
449 កម្ពុជាអ៊ីស្លាមិកអភិវឌ្ឍន៍ ស.ក.អ.អ Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev St 5
450 ក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តកោះកុង ស.ក.ឃ.ខ. Koh Kong Not Selected Not Selected
451 សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ច នៃកម្ពុជា ស.អ.ក.ឧ. Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir St 338
452 ការពារសិទ្ធិកម្មករចំណាកស្រុក និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធនៃកម្ពុជា ស.ច.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House478
453 សុខាសាកុមារកម្ពុជា អ.ស.ក.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ភូមិ ក្បាលទំនប់ #53 House07
454 សហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជា ស.អ.គ.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected ភ្នំពេញសែនធ័រAគារD
455 សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected stផ្លូវ371
456 យុវជនអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ UFC យូហ្វ ស៊ី Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy St 135
457 អភិវឌ្ឍន៍កសិ-ឧស្សាហកម្ម កម្ពុជា អ.អ.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir St ព្រះមុនីរ៉េត
458 មិត្តជួយមិត្ត ម.ជ.ម Siemreap Siem Reab Kouk Chak ត្រពាំងសេះ Village
459 កុមារហ្សែនីន ស.ក.ហ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 608
460 កសិករ ស.ក Battambang Moung Ruessei Moung មោង Village
461 សង្ក្រេះមិត្តសមរភូមិខ្មែរដើម្បីកសិកម្ម Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 300
462 សង្ក្រោះបុថុជួន ស.ស.ជ Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Not Selected St សុភមង្គល10
463 ការងារយុវជន និងនិស្សិតជនបទកម្ពុជា ស.ក.យ.ន.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #182 House27OA
464 អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកបរសេដ្ធ អ.ស.ជ.ប Kampong Speu Basedth Svay Rumpear Village ខ្នាតានង់
465 សង្គហៈអប់រំវិជ្ជាជីវៈសំរាប់ក្មេងកំព្រាខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected House191
466 សហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ Oddar Meanchey Not Selected Not Selected House25
467 វិទ្យាស្ថានសិទ្ឋិមនុស្ស និង អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស វ.ស.អ.ធ Kandal Khsach Kandal Preah Prasab House164
468 កម្ពុជាសំរាប់ការអប់រំ និង បណ្តុះបណ្តាល អ.ក.អ.ប Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir St រថភ្លើង
469 មូលនិធិផ្កាឈូកកម្ពុជា អ.ម.ផ.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang # 81
470 មុលនិធិសហប្រតិបត្តិការ និង អភិវឌ្ឍន៏ អំ.ម.ស.អ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang St 63
471 ក្រុមមិត្តល្អ ក.ម.ល Battambang Battambang Rotanak រំចេក៤ Village
472 ក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនក្រីក្រ ស.ក.ជ Kampong Speu Odongk Yutth Sameakki ព្រៃជុំ Village
473 សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា ស.អ.ក Phnom Penh Doun Penh Not Selected St ឧញ៉ាកេតផ្សារថ្មី3
474 កុមារកម្ពុជាអិនហ្សូ និងទីណា ក.ក.អ.ទ Phnom Penh Mean Chey Not Selected ភូមិ ជ្រោយអំពិល House1539
475 ផលិតកូនត្រីពូជ FPA ស ផ ត Kampong Speu Kong Pisei Prey Nheat Village ឈូកសរ
476 សមាគមកសិកម្មក្រាំងចេក ស ក ក Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageត្រពាំងក្រឹម
477 សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected House47
478 សហព័ន្ធសហគមន៍ជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ស.ស.ជ.អ Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev HOuse567 Street5
479 កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំ ួ យូប-កម Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel គោរដ្ឋាន Village
480 មូលនិធិប្រជាជនដើម្បីប្រជាជន ម.ប.ប Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh មហាវិថីព្រះសីហនុ
481 មូលនិធិរូបរួមសាមគ្គី និង អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា អ.ម.ន.អ. Phnom Penh Not Selected Chakto Mukh St 51
482 កម្ពុជាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ស.ក.ស.វ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak # 65
483 ក្រុមប្រឹក្សាឃុំខេត្តរតនគីរី ស.ត.ឃ.រ. Ratanakiri Not Selected Not Selected
484 សមន្ធ័ភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន័ KLO សខអ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy St 384
485 កម្មសិក្សាការីកម្ពុជា-ឥណ្ឌា ស.អ.ក.ទ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #450 House14
486 សហព័ន្ធអន្តរជាតិបំរើសេវាសាធារណៈ អ.ស.អ.ប.ស.ស Kandal Ta Khmau Ta Kdol ភូមិ ព្រែកឡុង House122
487 សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តក្រចេះ Kratie Not Selected Not Selected សាលាខេត្តក្រចេះ
488 សហព័ន្ធធម្មទូតដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍+ Phnom Penh Not Selected Not Selected កុដលេខ1
489 សង្គ្រោះកម្ពុជា អ.ស.ក Phnom Penh Dangkao Kakab តាងួន Village
490 កុមារជីវិតបរិបូរណ៍ កក.ជ.ប Battambang Battambang Rotanak រំចេក៥ Village
491 មូលនិធិសម្តេចនរោត្តមរ៉ាវិវង្ស Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh # 228
492 មូលនិធិសំរាប់ទ្រទ្រង់វិស៏យពេទ្យនៅកម្ពុជា ម.ទ.ព.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir St 53
493 កម្ពុជា ២០០០ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 95
494 កសិករដើម្បីកសិកម្ម ស.ក Kampong Cham Kang Meas Sour Kong សូរគេន Village
495 សង្ក្រោះជនពិការ និងក្មេងអនាថាដើម្បីអភវឌ្ឍន៏សិទ្ធិមនុ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak St 80
496 សហសង្ក្រោះ ស.ស.សង្រេ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei St 26
497 កែវមុនីអភិវឌ្ឍន៏កសិ-ឧស្សាហកម្មទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនា ស.ក.ន Battambang Battambang Rotanak ភូមិ រំចេក
498 សហព័ន្ធពុទ្ធសាសនាពិភពលោក អ.ស.ព.ព Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei #63 House1
499 អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មចម្រុះគងពិសី MAKDA ស អ ក ច Kampong Speu Kong Pisei Snam Krapeu Village ម្កាក់
500 សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរី ស ក ឃ ស​ ម Mondul Kiri Not Selected Not Selected បរិវេណសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរី